Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Proč mlčím aneb první informace o nových novinách na Slovácku

Pravidelní čtenáři těchto stránek si zřejmě všimli, že v posledních dnech stránky moc neaktualizuji, a pokud ano, tak spíše o příspěvky, které jsou "drobnější". Důvod je jeden.

V minulých dnech jsem totiž začal hodně intenzivně pracovat na přípravě nového týdeníku a nových internetových stránek, které spatří světlo světa v příštích týdnech a budou mít název NAŠE ADRESA. Půjde o noviny a web, na kterých budou informace o dění v bývalém okrese Uherské Hradiště.

O celém projektu nechci zatím příliš mluvit, protože vždycky je lepší méně mluvit a o to více v zákulisí pracovat. Čím více se ale bude start blíž, tím více informací o tomto projektu uslyšíte - a buďte si jisti, že jako čtenáři tohoto mého webu budete mít ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace.  

Rád bych nyní především napsal své přesvědčení, že z existence nových internetových stránek a týdeníku můžete mít jako čtenáři jedině užitek. Každá konkurence totiž znamená minimálně nový "budíček" pro už existující média, která jistě budou ještě usilovnější pracovat na svém dalším vylepšování.

Pokud jde o nový projekt, jde o projekt společnosti PPF, která letos a příští rok začne vydávat nový týdeník a web na mnoha místech České republiky. Celkem půjde o téměř sto nových týdeníků a sto nových webů, ke kterým je třeba připočíst ještě téměř sto kaváren. V každém okresním městě totiž bude i kavárna, která bude zároveň sídlem redakce - samozřejmě včetně Uherského Hradiště. Mimochodem, výběr místa kavárny je v plném proudu, při hledání tohoto místa už pociťujeme, kdo v Uherském Hradišti vlastní na nejzajímavějších místech nejvíce nemovitostí. Jmenovat schválně nikoho nebudu. 

Právě když píši tyto řádky, mám za sebou dvoudenní setkání z celé řady dalších setkání v Praze, na kterých se s dalšími novináři na celý projekt připravujeme. Jsem přitom příjemně překvapený, kolik zajímavých lidí se na tomto projektu s rozpočtem v řádu mnoha stovek milionů korun podílí a kolik jich má chuť pustit se do tohoto zcela nového projektu, který vyžaduje a bude vyžadovat především velké množství práce.

Pro mě (a vím, že také pro mnoho kolegů) je nejpodstatnější to, že na všech setkáních se mluví o nezávislosti a nestrannosti nového média jako o nejzákladnější podmínce úspěchu projektu. Každému je jasné, že jen s ní si nový projekt může získat své čtenáře.

Vydavatel, společnost PPF, nemá v Uherském Hradišti ani v jiném okrese žádný zájem ovlivňovat místní dění a psát tak, aby to někomu místnímu vyhovovalo, její zájem je jediný - aby projekt spojení novin plus webu plus kavárny začal postupně vydělávat. Předpokládám, že se někteří začnete pohoršovat nad slovem "vydělávat", ale už z působení MF DNES vím, že není pro novináře a čtenáře nic lepšího, než to, když  vydavatele nějakého média zajímá hlavně zisk.

Jakmile totiž chce nějaký vydavadatel dělat "vlastní politiku", ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch sebe sama, svých zájmů, toho či onoho politika, politické strany, podnikatelů nebo jiných kámošů, je to neštěstí pro veřejné klima v tom kterém místě, pro lidi, kteří tam žijí a nakonec pro novináře toho média, protože ti si musí stále dávat pozor, co psát a co už ne.   

Samozřejmě, základem pro úspěch projektu, spokojenost čtenářů, a tedy i zisk, je řada dalších věcí, počínaje poskytováním co největšího množství seriozních, zajímavých, pravdivých a nových  informací až po odvahu jít například do nepříjemných kauz. Vše ale ukáže až samotná praxe, teprve ta otestuje, zda vydavatel dodrží slib nezasahování do nezávislosti i nestrannosti týdeníku a webu nebo zda redakční tým bude skutečně pracovat co nejvíce profesionálně a bude co nejvíce k užitku lidem toho kterého regionu.      

Omlouvám se, že v některých bodech nejsem konkrétnější, ale na podobě webu, stejně jako na podobě a obsahu týdeníku se každý den pracuje, je třeba ještě mnoho práce, nelze nyní prozrazovat, co všechno pro čtenáře připravujeme. Už nyní se ostatní média o nový projekt velmi zajímají a logicky se snaží co nejvíce informací vyzvědět a začít používat ve svých médiích. Jak jsem ale slíbil na začátku tohoto psaní - budete mezi prvními, kteří si budou moci v případě zájmu přečíst všechny další nové informace.

RB
bartonicekr@ppf.cz
602 433 970