Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Nebuďte pouhými ovcemi a běžte volit - náš kraj potřebuje nutně změnu, otevřenost a silnou opozici!

Je čas věnovat se spíše pohodovému mapování a zobrazování našeho rodného Slovácka a je čas podívat se na něj spíše vážněji a z větší výšky. To druhé přichází na těchto stránkách právě nyní, kdy jsem se po dlouhém přemýšlení rozhodl napsat pár slov k blížícím se volbám v našem Zlínském kraji.

Než tak učiním, nabízím vám nejdříve možnost, abyste se podívali, kdože nám v našem kraji vládl a vládne - a to už pěkných pár roků.

Takto vypadalo vedení kraje od roku 2000 do roku 2004


Takto vypadalo vedení kraje od roku 2004 do roku 2008
  
Takto vypadalo krajské zastupitelstvo v letech 2004 až 2008

 

Takto vypadalo a vypadá vedení kraje od roku 2008 do roku 2012 
Takto vypadalo krajské zastupitelstvo v letech 2008 až 2012

 

Co k tomuto složení naší krajské "vlády" říci, co napsat k dění v našem kraji a na našem Slovácku, které bylo při reformě veřejné správy naprosto nešťastně rozděleno do dvou krajů, tedy Zlínského a Jihomoravského?  

Budu se snažit být co nejstručnější, protože příliš slov znamená příliš rychlý úbytek čtenářů a posluchačů, a já bych rád přece jen pár lidí z velkého počtu "návštěvníků" těchto stránek oslovil.

Ze všeho nejdříve bych chtěl poznamenat, že naše společnost se nachází ve fázi, kdy nelze nic moc optimistického čekat. Navzdory úžasné svobodě, která přišla po roce 1989, stejně jako naprosto evidentnímu zvýšení životní úrovně většiny občanů a ohromnému vylepšení vybavení našich obcí měst, se společnost dostala do těžké krize.

Ta je způsobena ze všeho nejvíce samotným chováním člověka, který ve stále větší míře sleduje jen a jen své vlastní zájmy. Důvodů k tomuto sobeckému postoji je mnoho, počínaje totální krizí rodiny, výchovou dětí až po absenci práva a spravedlnosti v celém státě.

Pokud se toto nezmění, šance na zlepšení je nulová, absolutně nevěřím na žádné nové politické strany, různá nová občanská sdružení nebo skupinky lidí, kteří tvrdí, že jsou lepší než nějaká jiná skupinka. Problém naší společnosti je mnohem hlubší a jeho "léčení" bude trvat podstatně delší dobu, žádní "lepší" lidé, kteří nahradí ty horší prostě neexistují, existují zcela jistě slušní a pracovití jedinci, na které se ale dříve či později nalepí ti, kteří opět budou hledat jen a jen za každou cenu vlastní prospěch. Jde "jen" o to, která skupina má v té které chvíli více navrch. To si, myslím, že je ve všech politických uskupeních stejné, a kdo si myslí něco jiného, je odsouzen k celoživotnímu zklamání. Až se začne (pokud se začne) měnit společnost, potom se začnou měnit také politické strany či sdružení.

Vycházím-li z tohoto základního přesvědčení, potom se nijak nedivím tomu, že většina lidí vůbec k volbám nepůjde a navíc mnozí z těch, kteří k volbám půjdou, tak se nebudou rozhodovat podle toho, jak kraj fungoval, či jací jsou skutečně nejvhodnější lidé pro jeho vedení, ale budou házet lístek ze zcela jiných motivů - rozhodnout se například podle nálady, na kterou bude mít rozhodující vliv třeba to, jak mají či nemají v lásce tuto vládu, jak moc či málo jim vadí zatčení Ratha či Dalíka, nebo  jak jsou (ne) spokojeni se svou současnou osobní či pracovní situací. 

Můžete říci, že je to tak přece správné, v takovém případě je ale tedy úplně jedno, kdo v oné ohromné budouvě ve Zlíně na kraji sedí a co s námi provádí. Pokud je nám to ale jedno, pak si nestěžujme na tisíce věcí, o nichž právě lidé v této budově rozhodují.

 

Pro ty, kterým to jedno není, mám následující text:

 

Tedy, nejdříve jedno číslo. To číslo je 12. Ne dvanáct dnů, týdnů nebo měsíců, ale celých 12 roků, předlouhých 12 roků. To je, prosím, velmi dlouhá doba, po kterou je zcela reálné, že nám budou vládnout dva muži, pánové Stanislav Mišák a Libor Lukáš. Zdánlivě nesourodá dvojice, a to jak svým politickým zaměřením, zjevem, původní profesí, naturelem, stylem chování, uvažováním i vším dalším možným. Přesto tato dvojice "nerozbrojně" stojí vedle sebe, a jak se zdá, nic ji nemůže rozdělit - a to dokoce ani zcela rozdílné programy jejich politických stran, ani nic jiného.  

Možná mi položíte otázku: No a co, proč by se tito dva chlapíci, jeden stále mohutnější a druhý naopak spíše stále drobnější, nemohli společně držet za ruku a vládnou našemu kraji až do své smrti na znamení věčného, zcela pragmatického, "přátelství"?   

Proč? Protože jejich politické kamarádství našemu kraji neprospívá, tedy, neprospívá ani lidem, kteří tady žijí. Je to o to větší škoda, že podle mého názoru právě v našem kraji žije největší množství aktivních lidí, kteří dělají obrovské množství práce ve prospěch druhých, ve prospěch svých měst i obcí.

Stačí se projet po našem kraji, stačí se podívat na spoustu pěkných a uklizených míst a člověk musí žasnout. Nikdo se nestará o své okolí tak pečlivě jako lidé ve Zlínském kraji. Tedy, alespoň pokud bych mluvil za naši část kraje, tedy Slovácko, jeho vesnice a městečka. Jistě, někteří mi namítnete, že je to i díky vedení kraje, já vám ale odpovím, že něco takového nelze prokázat, spíše naopak. 

Do našeho kraje, stejně jako do celé země, šly totiž v posledních letech tak ohromné částky peněz, že by byl zázrak, aby tyto peníze nebyly na našich ulicích, silnicích či budovách vidět. Garnitura politiků v těchto letech měla nesmírně štěstí, že při tomto házení peněz "lopatou" bez vlastního přičinění asistovala a lesk těchto peněz využila k vlastnímu zvidelnění a sebechválení. Nikdo nikdy už nerozřeší spor, zda šlo tyto peníze investovat a využít lépe, i když by šlo různými argumenty říci, že lepší využití zcela jistě bylo možné. Stovky milionů byly spíše utopeny, než že by do našeho kraje přinesly například práci.

Pojďme ale v této chvíli od peněz dál, zabývejme se samotným vládnutím kraje, byť to s penězi souvisí. Přiznám se vám, že jsem byl velmi naivní, když jsem jako parlamentní zpravodaj MF DNES v minulosti sledoval v Poslanecké sněmovně přípravu a schvalování zákonů, na základě kterých nyní kraje fungují.

Byl jsem naivní, protože jsem ani ve snu nečekal jaké molochy nám z krajů vzniknou a jak obrovskou moc si budou lidé v čele krajů uzurpovat. Jako člověk, kteří žije v posledních pěti letech ve Zlínském kraji a pohybuje se jako novinář ve veřejném životě, každodenně vnímám onu atmosféru moci a nadřazenosti, která přichází z vedení kraje.

Díky silnému politickému postavení a ohromného rozpočtu se z čelných politiků kraje stala zvláštní kategorie lidí, kteří mají velkou rozhodovací moc. Neeexistuje téměř nikdo, kdo by se proti nim a jejich systému postavil, protože mnozí jsou na jejich rozhodování a "jejich" penězích závislí, ať už tím, že doufají v nějakou tu korunu či spíše milion, nebo prostě proto, že jsou na kraji závislí personálně.

Vidět do takového vládnutí a takového rozdělování peněz a moci je téměř nemožné, vedení kraje, reprezentované dvojicí Stanislav Mišák a Libor Lukáš, má tak neotřesitelné postavení, že nikdo se proti nim nepostaví ani v jejich stranách, všichni ostatní buď mlčí nebo přikyvují, a pokud někdo výjimečně zastává jiný názor, tak to zcela jistě nečiní veřejně.

Je velká škoda, že v žádné straně příliš nefunguje výměna "kádrů", staří harcovníci jen velmi neradi uvolňují prostor mladším nebo lepším, což je škoda i v případě těchto dvou stran a našeho kraje. Na kandidátkách ODS i ČSSD jsou lidé, kteří by podle mého názoru byli lepší než veteráni M + L.  

Jejich obrovskou výhodou je právě to, že v kraji prakticky neexistuje žádná opozice,  v zastupitelstvu mají díky šikovnému vládnutí a "spolupomoci" KDU-ČSL  tak jednoznačnou přesilu, že si doslova prosadí cokoliv, co chtějí. Do tohoto jejich vládnutí přitom není vidět, protože zvukové záznamy ani videozáznamy z jednání krajského zastupitelstva neexistují, stejně jako takřka nelze vidět na rozhodování samotných radních, pokud nepočítáme nic neříkající usnesení. Podobně nemají občany šanci vidět ani do jednání a rozhodování výborů. 

Moc se bohužel koncentruje jen do rukou úzké skupinky lidí, kdo v našem kraji žije, velmi dobře vnímá kliky různých kamarádů a kamarádičků, kteří těží z blízkosti k těmto politickým elitám. Vládne tak atmosféra "posranosti" a poklonkování, protože právě ta může přece jen zaručit nějakou tu dotaci nebo jinou výpomoc.  

Velkou moc úzké skupinky krajských politiků ještě zvyšuje příděl mnohamiliardových evropských dotací, o kterých sice zdánlivě rozhodují úředníci, ale ve skutečnosti o nich nerozhoduje opět nikdo jiný než špičky kraje.

Ani do rozdělování těchto peněz přitom není vidět, protože politici ani úředníci mnohdy nevysvětlují a ani nedokáží vysvětlit, proč peníze poslali tam, kde je poslali, ať už šlo o peníze soukromým nebo veřejným subjektům. Jsem přesvědčený, že politici, a to nejen v našem kraji, by si počínali mnohem a mnohem uvážlivěji, kdyby měli rozhodovat o utrácení vlastních peněz, a ne peněz veřejných.  

Co tato koncentrovaná moc s politiky na krajích provedla, můžeme pozorovat v řadě krajů. Někde už policie zasáhla a nepochybuji, že v dalších krajích ještě zasáhne. Bohužel, od policie v tom kterém kraji nemůžeme žádnou velkou aktivitu čekat, je součástí krajských "bratrstev" a mnohdy léta budovaných vztahů, které jdou nad jakýkoliv zákon, právo či spravedlnost. Kdo v kraji žije a vnímá například to, co se děje kolem veřejných zakázek, se musí hořce usmívat nad tím, že policie ještě nikdy žádnou pořádnou "rybku" nelapila.

Ze všech těchto i dalších důvodů jsem přesvědčený, že náš kraj potřebuje změnu, potřebuje, aby osmiletá nadvláda dvou mužů a stran skončila a neměla trvání dvanáct nebo třeba i šestnáct roků. Byť se mnou nebudete mnozí souhlasit, myslím si, že je úplně jedno, jestli vyhraje ODS nebo ČSSD, důležité je, aby jedna z těchto stran skončila v opozici, a to v opozici skutečné, silné, fundované a nepředstírané.

Náš kraj potřebuje ze všeho nejvíce provětrat, rozsvítit, otevřít všechny šuplíky a skříně, začít dělat skutečnou transparentní politiku, při které bude na maximum věcí, lidí a peněz vidět. Samozřejmostí musí být naprostý přehled o všech zakázkách a výběrových řízeních, možnost nahlédnutí na všechny výdaje, jasné zdůvodnění, proč a kam jdou peníze, ať už jsou to jednotlivá místa kraje, preferované oblasti nebo jednotlivci.

Součástí toho musí být i to, že média financovaná krajem budou skutečně svobodná, přístup k nim musí mít všichni členové krajského zastupitelstva, každý v nich musí mít prostor pro své vyjádření. 

Stejně tak by čelní krajští politici měli automaticky předkládat soupis svého majetku, protože by se mimo jiné předešlo různým dohadům a podezřením, z nichž by šlo například v případě jednoho z krajských politiků sepsat pomalu už i knížku.

Za úplnou samozřejmost potom považuji zvukové záznamy či audio záznamy z krajských zastupitelstev, zpřístupnění dokumentů, které dostávají zastupitelé, a detailní informování o jednání rady i jednotlivých výborů.   

Jistě,  nic z toho není všelék, problémy, nejasnosti a různé klany budou v nějaké podobě existovat dál, je možné, že s novými lidmi vzniknou nové klany, přesto toto větrání a rozsvěcování by mohlo leccos dobrého a užitečného přinést. 

Bohužel, bohužel, bohužel, toto volání po změně má jedno velké riziko: že totiž šance na dobrou krajskou vládu je dosti malá. Existuje reálné nebezpečí, že by v našem kraji mohla vládnout ČSSD s KSČM, což považuji zdaleka za největší neštěstí. Pokud voliči v našem kraji dají hlas takové vládě, bude to plivnutí do tváře mnoha a mnoha lidem, kterým komunisté těžce ubližovali - projeďte si dědinyna Slovácku, v každé uslyšíte smutné příběhy mnoha lidí, kteří trpěli ať kvůli své víře, politikcému přesvědčení nebo tomu, že měli třeba jen kousek políčka. Pevně doufám, že si voliči na těžké osudy svých rodičů a prarodičů ve volební místnosti vzpomenou. 

Navíc v případě takové vlády existuje ještě další velký problém. Lze totiž očekávat, že ČSSD s komunisty by dál posilovala moc kraje, úřadů a úředníků, což je ta nejhorší možná varianta. Patřím k těm, který je přesvědčený o tom, že krajská budova by se měla spíše vylidňovat a moc kraje zmenšovat. Jedině tak bude ubývat korupce, protekce a zbytečných nákladů.

Když ne ale ČSSD s ODS nebo ČSSD s KSČM, kdo tedy další? Inu, to je věru těžká otázka. V poslední době se vyrojilo na Zlínsku několik různých sdružení, ale po pravdě řečeno, je to příliš krátká doba na to, aby bylo možno říci, kdo z nich by byl onou změnou,  a navíc změnou k lepšímu. Kdokoliv z nich se totiž bude muset domlouvat na vládnutí s ČSSD nebo ODS, a pochopitelně každé takové vládnutí znamená "něco za něco". 

Rád bych končil optimisticky, protože myslím, že důvod k optimismu existuje. Byť jsme jako lidé ve všem stále náročnější a zároveň ke všemu kritičtí, pohled na volby a na jednotlivé volební lístky nám dává jednu velkou naději. Na lístcích najdeme řadu slušných, zajímavých a pracovitých lidí, kteří toho už v životě hodně dokázali a mají chuť pracovat na tom, aby naše země vzkvétala a poměry v ní se zlepšovaly. Radujme se z toho, a berme to jako povzbuzení či inspiraci do dalších dnů.

Nejdůležitější ze všeho je využít svého práva - pojďme volit a volme právě takové kandidáty. Udělejte si ve svém životě alespoň chvilku času na to, abyste se stali skutečnými občany, projděte si kandidátky politických stran a hnutí do Zllínského kraje a dejte výhradně hlas tomu, koho znáte, komu důvěřujete, kdo je schopný, o kom si myslíte, že chce skutečně sloužit našemu kraji a ne si napakovat vlastní kapsu, nebo kapsu různorodých kamarádů a spřízněných klik.

Věřte, že vám velmi držím palce.  Stejně jako je držím našemu kraji, tomu kraji, který mám moc rád.

 

Radek Bartoníček 

 

Ps. A ještě přidávám pár odkazů, které vám můžou při rozhodování pomoci:

 

TADY  jsou stránky Zlínského kraje 

 

TADY si můžete pustit předvolební diskusi ČT Václava Moravce ze Zlínského kraje 

 

 

TADY  jsou informace o ČSSD ve Zlínském kraji 

 

TADY  jsou informace o ODS ve Zlínském kraji


TADY jsou informace o KDU-ČSL ve Zlínském kraji 

 

TADY jsou informace o TOP 09 + Starostové ve Zlínském kraji

 

TADY  jsou informace o Straně zelených ve Zlínském kraji

 

TADY  jsou informace o Politickém hnutí ZVUK 2012 

 

TADY  jsou informace o Politickém hnutí MOR (Morální očista regionu) 

 

TADY jsou informace o politickém sdružení  Lékaři a odborníci za ozdravění kraje

 

TADY  jsou informace o Straně práv občanů - Zemanovcům ve Zlínském kraji 


TADY  jsou informace o politické straně Moravané


TADY  jsou informace o Straně svobodných občanů

 

TADY jsou ještě úplně detailní volební výsledky krajských voleb ve Zlínském kraji v roce 2008