Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Návrat k výročnímu setkání Sborečku žen z Lipova...

... Doplňuji, není hotové! Ale, když to sem dám, donutím se, abych to konečně dodělal !!! :) 

 

Chtěl bych se zmínit o sobotním, narozeninovém koncertě Sborečku žen z Lipova ze dne 26. září 2015 v Liápově, ale nějak se s tou "zmínkou" trápím. Řeknu vám, že psát o folklorních souborech či muzikách je pro mě hodně obtížné - proto se k textu vracím po měsíci teď na konci října :) Replica Handbags

 

Jasně, mohl bych napsat všechny ty věty, co vždycky o folkloru vychází různě v médiích nebo na cédéčkách, ale mně ty texty často přijdou příliš povrchní a jaksi nic moc neříkající. Takto bych tehdy mohl zapsat, že Sboreček žen z Lipova je skvělý soubor, že patří k tomu nejlepšímu na Horňácku a vůbec na Slovácku a kdoví, jestli ne v České republice, k tomu bych mohl přidat, že udržuje dědictví předků v písničkách, že je to všecko moc krásné, jenže, problém je v tom, co cítím i v textech jiných autorů o folkloru - že to málokdy říká něco skutečně podstatného o tom kterém souboru, jeho členech a členkách, muzice, muzikantovi, zpěvákovi či tanečníkovi.  

 

Na takové psaní se prostě necítím, protože vím, že bych musel znát co nejlépe, možná až dokonale, členky Sborečku žen z Lipova, musel bych detailně sledovat celý vývoj jejich zpívání a vůbec celkového života Sborečku, musel bych umět rozkličkovat, proč a jak vznikala jednotlivá cédéčka, písničky na nich, stejně jako všechny projekty těchto horňáckých žen, a k tomu všemu bych měl mít alespoň nějaké základní hudební vzdělání a slušný sluch - nic z toho nemám.

 

Neberte ale, prosím, všechna má předcházející slova nějak tak, že se chci něčemu vyhýbat, jen tím chci naznačit svou pokoru a možná až bezmoc před psaním o folkloru, a nejen o folkloru, čím jsem starší a čím víc slov a článků jsem napsal, tím víc cítím, že jakémukoliv psaní by měla předcházet pokud možno dokonalá znalost "terénu". Při vědomí tohoto všeho by mě ale velmi mrzelo, kdybych se vůbec o sobotní akci nezmínil, protože předpokládám, že moc článků k tomuto večeru nikde moc nevyjde, protože o lidové kultuře se tak nějak celkově málo píše. 

 

Takže, čím začít, a nebýt přitom nějak moc zdlouhavý? Možná by bylo dobré pěkně přehledně napsat, kdo ten Sboreček tvoří a co dělá... Za informace moc děkuju Lence Jochové!!!

 

Štěpánka Tomčalová - učitelka 1. st.

Renata Potěšilová - zdravotní laborantka

Renata Galečková - mistr odborné výchovy toho času v domácnosti

Magdalena Maňáková - etnografka toho času na mateřské

Jana Trachtůlcová - zdravotní pečovatelka

Šárka Hlahůlková - učitelka 1.st.

Marie Jochová - reklamační technik

Jana Karásková - pracuje jako fakturantka ve stavebnictví 

 

 

  

 

Rád bych dal i tuto svou fotku, vznikla tak, že součástí lipovského pořadu bylo i vystoupení těchto dětí, což jsou potomci současných či dřívějších členek Sborečku žen z Lipova. Snad jsem to nespletl... Když děcka dohrála a dozpívala, poprosil jsem je, aby se v rychlosti seřadila a takto jsem je cvakl... A doplňuji, kdo je kdo, opět děkuju Lence Jochové, která mi jména napsala, Lenka je fakt zlatá!

 

Zleva nahoře:

Martin Kaleta (syn bývalé členky Andrey Kaletové (Ovečkové)

Martin a Šárka Hlahůlkovi

(děti Šárky Hlahůlkové)

Lenka Jochová (dcera Marie Jochové)

Petra a Marek Potěšilovi

Zleva dole:

Vladimír Eliáš (syn bývalé členky Pavly Eliášové)

Tomáš Joch (syn Marie Jochové)

Natálie a Klára Galečkovy (dcery Renaty Galečkové)

Eva Tomčalová (dcera Štěpánky Tomčalové)

Liduška Karášková (dcera Josefa Karáska - violista muziky Petra Galečky) 

 

 

Lipovský program byl sestavený především z vystoupení a vzpomínek několika lidí. Jako první začal Petr Galečka, veleznámý primáš, zástupce ředitele Základní školy v Lipově, kantor, který vychovává nové muzikanty a zpěváky. No a také manžel jedné členky Sborečku žen z Lipova. Jeho povídání stojí za přepsání celé, už proto, že sklidilo velký potlesk a my v hledišti jsme se občas nad jeho slovy usmívaly. Takže, kdo jste ho v Lipově neslyšeli, si můžete tady jeho povídání přečíst:

 

"Sboreček znám samozřejmě velice důvěrně. Né teda úplně (smích), znám ho eště než vůbec začli zpívat, v tom prenatálním období, když v Lipovjanu na zkúšce nebožtík Jarek Miškeřík vždycky povídal: "Tož děvčata, žádné kuňkání, žádné kuňky kuňky, tož, poďme na to. Děvčata, kuňkaly, potom už nekuňkaly, pak sa začaly vyzpívávat, a rozhodly sa, že by mohly založit nejaké zeskupéní, tak ho založily, bylo jich méň, začaly sa rozrústat, u toho sem také býl (smích). Nemyslím do šírky.

Pak sem byl u takových věcí, když začaly vydávat svoje první cédéčko, pak sem byl u toho, když z tech postbubertálních děvčic vyrůstaly zralé ženské, každá měla svůj názor, čím dál víc (smích). Velice často si tento názor vyslechly na zkúškách, proto, když moja dojde ze zkúšky, tak sa prvcní ptá, jestli ste sa nepohádaly (smích). Říká, že né, tož to byla planá zkúška. Nicméně, vzhledem k tomu, že jedna vedléj druhéj, samozřejmě každá je osobnost, no tak je jich strašně moc zvlášť takový malý kolektiv...

Myslím si, že kdyby tady Jarek Miškeřík byl a čúl, jak sa vykuňkaly, by byl strašně rád. Vůbec by se za to nehaňbíl."

 

 

 

 

 

 

 

 

Na webu Sborečku žen z Lipova se mi VELMI líbí to, že je tam velmi přehledně sepsaný seznam cédéček, včetně podrobného popisu a také ukázek. Dávcám je i sem a MOC doporučuji k poslechu!

 

"Došli sme k vám" - lidové sbory z Horňácka, 1996, CD

Skladba: Naseła sem maryjánku

Složení: Štěpánka Tomčalová, Jana Karásková, Andrea Ovečková (Urbančíková), Renata Potěšilová, Šárka Hlahůlková, Pavla Trýsková (Eliášová)

TADY uslyšíte jednu písničku

 

 

"Moja žena smutno płače" - HCM Petra Galečky, 1997, CD, MC

Skladby: Měła sem galánú Zakukała kukulenka

Složení: Šárka Hlahůlková, Jana Karásková, Andrea Ovečková (Urbančíková), Magdalena Petříková, Renata Potěšilová, Štěpánka Tomčalová, Jana Trachtulcová, Pavla Trýsková (Eliášová), Renáta Trýsková (Galečková)

 

TADY  

TADY 

 

 "Ó, łásko fortelná" - HCM Petra Galečky, 2000, CD, MC

Skladby: Ó, łásko fortelná Bije ňa muž dycky Vylévá sa vodička

Složení: Renáta Galečková, Šárka Hlahůlková, Jana Karásková, Magdalena Petříková, Renata Potěšilová, Štěpánka Tomčalová, Jana Trachtulcová, Pavla Trýsková (Eliášová)

 

TADY

TADY

TADY

 

 

Pro zajímavost, takto jsem zachytil na videoukázce Sboreček žen z Lipova v roce 2010