Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Zajímavý rozhovor: Pro a proti k loterijnímu zákonu, Synotu a dobročinným grantům

Dovolte mi ještě navázat na předcházející článek. Pokud byste chtěli mít k debatě o loterijním zákonu co nejvíce informací, myslím, že by mohl dobře posloužit také tento rozhovor, který na dálku vedli dva lidé. Jako tázající vystupoval Michal Dvouletý, který "kope" za loterijní firmy, a jako ten, kdo odpovídal, vystupoval poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka, který "kope" proti loterijním firmám - snad mi oba pánové toto zjednodušení odpustí.
 
Tady je jejich rozhovor, který je v této nezkrácené délce publikovaný vůbec poprvé. Rozhovor se odehrál v říjnu 2009, ale myslím, že dnes je možná ještě aktuálnější. Samozřejmě - názor na celou věc si udělejte sami.
 
RB 
 

 
1. Proč se domníváte, že loterijní průmyslu v České republice potřebuje nová pravidla? Je podle Vás regulace tohoto odvětví nedostatečná? V čem je podle Vás největší nevýhoda současného systému?

Pravidla pro provozování loterií a jiných podobných her jsou v České republice jedny z nejměkčích v Evropě. Také úroveň zdanění (nebo spíše odvodů) je nejnižší v Evropě. V minulém roce bylo celkem vsazeno 128,5 mld korun, vyplaceno na výhrách 98,5 mld korun. Ze 30 mld výtěžku z provozování hazardu bylo odvedeno státu a obcím na správních poplatcích pouze 4,2 mld. korun a na veřejně prospěšné účely 3,5 mld. To je velmi málo ve srovnání s civilizovanou Evropou. Nevidím důvod proč by provozovatelé loterií a jiných podobných her neměli platit daně, které jsou běžné jinde ve světě. Stále více se povolují tzv. technické hry, které z nepochopitelných důvodů nepovolují obce, ale výhradně ministerstvo financí. Obce tak nemohou žádným způsobem ovlivnit umístění, či neumístění technických her na svém území. V České republice je přes 150 kasin a 3500 elektronických heren, tj. 6 x víc, než má celá Evropa dohromady. Prosázená částka na jednoho obyvatele u nás přesahuje 12 200 Kč ročně a neustále se zvyšuje a také značně narůstá počet lidí závislých na hazardu. Tyto údaje jasně dokladují, že regulace hazardních her u nás je zcela nedostatečná a vyžaduje změnu.

 

2. Nezlobte se, ale nejen mně (viz dnešní LN, poznámka M. Zvěřiny) připadá „vyhlášená válka" KDU-ČSL proti hazardu spíše jako politický marketing, při kterém si KDU-ČSL uměle našlo téma, které ji může získat pozornost médií i zájem voličů. Není to tedy od Vás populismus? Opravdu to pokládáte pro Vás v tuto chvíli za klíčové téma, které si zaslouží okamžitou změnu zákona? To fakt nejsou důležitější oblasti - důchodová reforma, reforma zdravotnictví, apod.?

O "válce" mluví někteří novináři. Požadavek na vyšší úroveň zdanění hazardních her a přísnější pravidla pro jejich provozování vyplývá ze stále rostoucího počtu závislých hráčů a s tím spojených celospolečenských problémů, zejména nárustu kriminality, tragédií rodin postižených patologickým hráčstvím. Současně narůstá zadlužení státu a hledají se zdroje k jeho snížení. Zatímco výkon ekonomiky se snižuje a roste počet nezaměstnaných, zisky provozovatelů hazardních her stoupají. Proto KDU-ČSL navrhuje zpřísnění pravidel pro regulaci her a jejich vyšší zdanění. Toto téma je pro nás stejně důležité jako dobře fungující zdravotnictví a důchodový systém.

 

3. Včera jste v Poslanecké sněmovně prosazoval projednání senátorské novely loterijního zákona z dílny senátora Novotného, přitom jestli vím obsahuje jen minimum toho, co navrhuje KDU-ČSL. Ministerstvo financí avizuje, že má připraven svůj návrh podoby loterijního zákona. Vy příští týden chcete předložit své vlastní návrhy. Není v tom trochu zmatek? Nebylo by lepší pracovat na jednom materiálu, který tedy změní (zpřísní) pravidla pro loterijní průmysl? Proč tak úpěnlivý a rychlý boj za přísnější pravidla?

Včera jsem pouze navrhl pevné zařazení senátní novely loterijního zákona na program jednání sněmovny, protože si myslím, že po 8 měsících opakovaných snah by už mohla být konečně projednána. Netvrdím, že je bez chyby, ale již ji schválil senát a je to krok správným směrem. Naposledy byla vládní novela předložena v roce 2005 a nestihla se projednat do konce volebního období i díky masivnímu odporu provozovatelů loterií. Ministerstvo financí už novelu připravuje 4 roky a je u věcného záměru. Tímto tempem by se žádná potřebná změna nikdy neudělala.

 

 

4. Podle slov Vašeho předsedy Cyrila Svobody budete usilovat o to, aby peníze, které loterijní společnosti směřují na veřejně prospěšné účely, šly do speciálního státního fondu. Máte představu, podle jakého klíče bude tento fond rozdělovat takto nashromážděné peníze? Kdo o tom bude rozhodovat? Komu bude fond podřízen? Bude snad součástí státního rozpočtu?

Náš návrh zatím není hotový a je ve variantách. Proto je předčasné mluvit o rozdělování peněz, když není stanoveno odvodové zatížení.

 

5. Jste regionálním poslancem a byl jste dlouhé roky starostou Šumic. Neobáváte se „pragocentrismu"? Nehrozí, že peníze, které budou odvedeny do tohoto fondu, obklopí silné lobby a na drobné projekty malých subjektů v našem regionu žádné peníze nezbudou?

Nejsilnější lobby v ČR je především lobby provozovatelů loterií a jiných podobných her. Proto dovedu pochopit, že je vhodné vytvořit atmosféru obav, že na kulturní projekty v regionu nezbudou peníze. Já tyto obavy ale nesdílím.

 

6. V našem regionu působí Nadace Děti-kultura-sport, jejímž hlavním donátorem je právě jedna z loterijních společností. Domníváte se snad, že tato forma alokace části výtěžku z loterií je proti zájmům obyvatel našeho regionu? Myslíte si, že „státní fond" najde lepší pravidla a přinese místním lidem více peněz na jejich veřejně prospěšné projekty?

Přísnější regulace hazardních her a jejich vyšší odvodové zatížení rozhodně není proti zájmům obyvatel našeho regionu. Nadace Děti-kultura-sport, která podporuje kulturní a jiné prospěšné projekty v našem regionu ve své podstatě naplňuje zákonnou povinnost firmy Synot v odvodech na veřejně prospěšné účely podle platného zákona. Nevím, jestli firma Synot odvádí Nadaci DKS prostředky navím nad rámec své odvodové povinnosti stanovené procentně z výtěžku podle platného zákona. Vyšší odvodové zatížení provozovatelů her může přinést více peněz pro veřejněprospěšné účely i místním lidem.

 

7. Nemůžeme si nevšimnout také souběžného lobby sportovců, především pak Českého olympijského výboru, který se paralelně snaží získat více peněz pro olympijský sport právě účelovým odvodem části výtěžku z loterií. Nehrozí tedy, že z centrálního fondu by šly peníze např. na olympijský výbor a kulturní či sportovní organizace např. v Šumicích by opět byly bez šance získat peníze na své projekty?

Pokud je mi známo, vrcholový sport, ale i sportovní organizace jsou financovány především z výtěžku Sazky. Není důvod se obávat, že by regionální kulturní nebo sportovní organizace měly přijít o prostředky na své projekty na úkor vrcholového sportu.

 

8. Neobáváte se, že takové opatření nemůže být pro některé malé organizace, jejichž přínos pro rozvoj občanské společnosti je neoddiskutovatelný, doslova smrtící? Nejde toto právě proti programovým proklamacím KDU-ČSL, které svoji politiku alespoň podle Vašich hesel staví na podpoře venkova a spolkového života?

Vážený pane redaktore, prosím, nestrašte lidi smrtícím účinkem vyššího zdanění hazardních her. Folklórní soubory, dobrovolní hasiči, kynologové a další dobrovolné organizace tady byly dávno před tím, než se u nás lidem umožnilo demokraticky a svobodně prohrávat své výplaty a majetky v kasinech a hracích automatech. Dobrovolné organizace a folklorní soubory tady byly a jsou, protože spojují lidi ve společenství zájmových činností, protože lidé rádi zpívají a tancují. Každý moudrý starosta ví, že bez kulturního a spolkového života by obec byla mrtvá, proto podporuje soubory, zahrádkáře, včelaře, sportovce, hasiče, kynology a další zájmové činnosti. A stejně tak tady tato společenství i do budoucna. Rozhodující pro existenci těchto souborů a spolků bude podpora obcí. Každá další podpora je pochopitelně vítána a za každou pomoc patří poděkování všem podporovatelům i Nadaci Děti-kultura-sport. Ovšem Váš článek ze dne 29. září Neziskovkám hrozí, že budou bez peněz, s podnadpisy: Původní lidovecký návrh by byl likvidační, Lidovci chtějí znárodnit peníze z loterií, Neziskovky se postavily proti znárodnění, považuji za zavádějící a neférový a budu žádat o zveřejnění své odpovědi na tento článek.