Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Zajímavé ohlédnutí Antonína Hanáka: Jaké byly naše letošní blatnické hody

Zajímavé psaní mně poslal Antonín Hanák z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Vrací se k tamním hodům v minulém týdnu a já jeho psaní velmi rád na stránky dávám. Myslím, že je zajímavé se takto podrobně seznámit s tím, jak se v jedné z mnoha dědin na Slovácku daří hodovou tradici udržovat a co všechno ji doprovází.

Já jsem bohužel neměl letos na Blatnici čas, psaní do MF DNES mě nutí jezdit po celém okrese od Buchlova po Bojkovice, což mi bere čas, který jsem dříve věnoval v časopisu Krajem svatého Antonínka mapování Ostrožska a Horňácka. Místo mě tyto mikroregiony mapuje Lenka Fojtíková, takže fotky z blatnických hodů najdete od ní TADY.

RB

 

A tady už je podrobný popis hodů od Antonína Hanáka:

 

,,Už je to čtvrtý deň, co pijem hodujem"...

I tak by šla podchytit atmosféra při blatnických hodech. Jak dnes hody vůbec začínají? Předchází jim dvouměsíční nacvičování sedlckých tanců, kdy se sejde ročník odvedenců a blatnická chasa (tj. zbytku ochotníků, kteří pomáhají slabším ročníkům nejenom tancem a zpěvem). Předtančení nacvičuje zkušená dobrovolnice Petra Poláchová, zároveň zpěvačka v DH Šarovec z Hluku.

Měsíc před hodama zasedla také kulturní komise (kk), která vydefinovala všechny úkoly, které je třeba při hodech zajistit a svou účastí také pomáhala, zejména její člen a zároveň šéf blatnické chasy Bc. Jura Těthal.

Čtrnáct dní předem proběhla volba stárků v přísálí KD, kde mělo dojít k zvolení dvojic, tj. starších a mladších stárků. Na poprvé se to nepovedlo, takže po určitých ústupcích v hodové tradici došlo o týden později - po domluvě starosty, zástupců kk a rodičů - ke zvolení stárků a stárek.

Od této chvíle se naplno rozběhla organizace hodů a konkrétních úkolů. Bylo třeba probrat všechny plánované akce, zejména organizaci pátečního bigbítu a sobotní hlavní hodové zábavy.

Ve čtvrtek ráno se jelo pro máj na Antonínek. Byl vybrán statný smrk, který k tomuto účelu vyrostl. Svezen byl za zpěvu blatnické chase do dědiny, kde se u Obecního ostrouhal a připravil ke stavění. Ve čtvrtek odpoledne se současně postavily dvě májky, jedna u stárky Lucky Žajdlíkové a druhá u Kristýny Žajdlíkové.

V pátek dopoledne holky zdobily hlavní máj, májku pro obec a májky pro stárky. Z rána se postavila májka u stárka Davida Hrušky, po obědě u Filipa Rumíška. Ve 14. hodin začalo hlavní "show", slavnostní stavění máje, za doprovodu dechové hudby Blatničané. Vše bylo dokonale připraveno, takže samotné stavění probíhalo hladce. Při chladném počasí holky připravily vynikající svařáček na zahřátí a těm otrlejším padla vhod i ostřejší slivovice. Po čtyřech hodinách byl máj postaven a slavnostně se rozsvítila jeho "špica".

Pro ochotníky, kteří pomáhali, byl na Obecní uvařen výborný gulášek. Atmosféra po stavění máje je na Obecní každoročně vynikající i díky místní dechovce, která během večera zahraje sadu nejenom hodových písniček, ale třeba i mysliveckých, nebo moderních. Poprvé se k hodům připojili i místní dobrovolní hasiči, kteří pro občany zajistili občerstvení, zejména vynikající bramboráky! Večer na pátečním bigbítu zahrála skupina Artemis, Hádramašmátrá a skupina SoToDal. Účast byla velmi vysoká, dá se říct, že přes 400 lidí.

V sobotu dopoledne proběhlo v 9. hodin u obecního úřadu udělení hodového práva panem starostou Ing. Vladimírem Hanákem. Zahrála dechovka, zazpíval mužský sbor a starosta oficiálně udělil stárkům právo pořádat hody. Od té chvíle byly hody oficiálně zahájené a stárci mohli vykonávat svoji "činnost".

Prvním úkolem bylo pozvat všechny občany na hodovou zábavu. První zastavení bylo u pana faráře Zdeňka Stodůlky, který stárky zároveň pozval na slavnostní nedělní mši svatou. Dále stárci obcházeli dědinu a dům od domu zvali na večerní zábavu. V každém domě předali pozvánku a zavdali pohárek hodového vína. Občané si této činnosti velmi váží a stárky finančně podporují, za což jim patří vřelý dík!

V 19. hodin se začali scházet na KD první krojovaní na generální zkoušku a tetičky si chytaly na galérce místa, aby co nejlépe viděly, kdo je po roce popárovaný, kdo s kým tančí a ke komu se má víc než je třeba :o) Zhruba v půl deváté zabušili stárci na dveře a do sálu vstoupili všichni krojovaní za doprovodu dechové hudby Šarovec z Hluku.

Předvedli všem nádhernou krojovanou podívanou, při tanci blatnických sedlckých písniček. Závěr patřil sólu stárkům, jejich rodičů, a tradičně starším stárkům, co kdy v blatnici bývali. Je na škodu, že tyto sóla ostatní tanečníci nerespektují a klidně jim tam bez pardonu vlezou! Zpívalo se, tančilo a hodovalo do ranních hodin. Kolem třetí se už i ti poslední ubírali k domovu. Celková účast byla hodnocena jako slabší, na KD bylo přes 300 lidí z toho 250 platících.

V neděli se krojovaná chasa sešla v kostele na slavnostní mši svaté. Po mši bylo uspořádáno společné focení celé chasy a stárků. Není třeba dodávat, že se skoro v každém baráku od rána potírala v troubě hodová kačena, která tradičně k hodové neděli patří.

Závěr hodů patřil vernisáži obrazů blatnického rodáka, lidového malíře Jana Těthala. Začínala v 17. hodin v prostorách obřadní síně obecního úřadu. Zahrála CM Blatnická Studánečka, starosta přivítal občany a poděkoval všem, co se na výstavě podíleli, zejména rodině a kulturní komisi. Byl přečten malířův životopis a pan galerista, odborník na umění Vojtěch Petratur, zhodnotil dílo našeho rodáka, který se s ním osobně znal. Občanům vysvětlil, jak je třeba obrazy s odstupem času vnímat, co do nich malíř vkládal a jaké inspirace pro svoji tvorbu hledal. Starých obrazů je třeba si vážit, udržovat je a tím uchovat pro příští generace. Zachycují folklor, starou slováckou architekturu a jsou významnou hodnotou našeho dědictví.

Mně nezbývá, než všem, co se na hodech podíleli, poděkovat. Není v mých silách, abych vyjmenoval všechny, protože je to každoročně akce rozsáhlá a náročná. Shrnu to následovně: Děkuji všem Blatničanům i přespolním, co se podíleli na organizaci, pomáhali finančně, někdy třeba jen cennou radou, a tak se přičinili o to, že hody 2011 vyšly ke spokojenosti nás všech!!!

Antonín Hanák
kulturní komise Blatnice pod Svatým Antonínkem