Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Úžasná přehlídka cimbalistů jako pocta Ľudovítu Danielovi

Bojím se, bojím, že vás pohled na následující celou řadu videoukázek s hráči na cimbál odradí od dalšího čtení či dívání, ale, prosím, zkuste vydržet - uvidíte, že vás následující řádky i videa obohatí. Jsou z "cimbálového večera" ve Veselí nad Moravou, který byl věnován vynikajícímu pedagogovi a muzikantovi Ľudovítu Danielovi.

 

Zároveň se moc se omlouvám, že sem videa dávám se zpožděním několika dnů, ale opravdu jsem neměl čas sem vystoupení pěkně popořádku seřadit a ještě k nim dát další informace, abyste znali také souvislosti celého tohoto setkání. Postupně jsem ale narážel na další a další informace, týkající se právě cimbálu a hráčů na něj, takže se určitě k tomuto tématu někdy brzy vrátím.

 

RB  

 

 

... takto vypadala pozvánka na toto výjimečné setkání

 

Hned po koncertě jsem dával sem na stránky dvě videoukázky z úplného začátku koncertu. Toto video je naopak z úplného konce, kdy pan Daniel přišel na jeviště a aplaudoval mu zcela zaplněný sál ...

 

 

Tady už můžete vidět jednotlivá vystoupení. Zkuste si udělat čas, posaďte se, pusťte si jednotlivá vystoupení a vychutnávejte si krásu hraní na cimbál v mnoha jeho podobách ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující řádky a odkazy mají s cimbálem mnoho společného. Už několikrát jsem v minulosti "zabloudil" na stránky Masarykovy univerzity v Brně - do míst, kde jsou diplomové práce studentů Filozofické fakulty Ústavu evropské etnologie - a žasl jsem, jak velké množství nesmírně zajímavých informací tady je "ukryto". Člověku opravdu plesá srdce při čtení těchto prací.

Několikrát jsem si také říkal, že by mělo smysl, abych tyto práce dával sem na stránky, nikdy jsem se k tomu ale nedostal.  Začínám tedy teď a začínám prací Jana Káčera.

 

Název jeho magisterské diplomové práce zněl: Cimbál a cimbalisté na Uherskohradišťsku.

Chtěl bych nejdříve upozornit na jeho poděkování v počátku práce, které se mi líbilo a já ho tedy přepisuju:

Velmi rád bych na tomto místě poděkoval především vedoucí práce doc. PhDr. Martině Pavlicové, CSc. za ochotu, obětavost a trpělivost, kterou se mnou měla, zvláště pak za mnoho cenných a užitečných rad při vedení mé magisterské diplomové práce. Všem respondentům, jejich rodinám a potomkům, které jsme v práci zpracoval, za pomoc při hledání pramenů, za konzultace a zapůjčení cenných a přínosných materiálů. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi byli jakkoli nápomocni.

Dále dávám ze začátku tu část textu, kde Honza Káčer vysvětluje, proč si takové téma diplomové práce zvolil:

Téma práce jsem si zvolil proto, že nebylo dosud v tomto regionu komplexně zpracováno, přitom se jedná o oblast s velmi rozvinutou tradicí cimbálových muzik. Rovněž obecná literatura týkající se zvolené problematiky je dosud velmi roztříštěná, obtížně se dohledávaly materiály spojené s historií a vývojem cimbálu, konstrukcí nástroje a sdružené nástrojové hry, která má nejširší uplatnění pro hráče na cimbál.

 

Celou velmi zajímavou práci najdete, prosím, TADY .... 

Soubory ke stažení