Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Uh. Ostroh: Prohlášení místostarosty Kuřimského, které muselo pryč z webu města

Obrátil se na mě bývalý místostarosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský s tím, jestli bych mohl dát na své stránky jeho prohlášení, které dal původně na stránky města, odkud muselo po zásahu nového vedení pryč. Odpověděl jsem mu to, co odpovím jakémukoliv člověku, který mi pošle podepsaný názor: "Samozřejmě, váš názor budu tady publikovat."

A dodal jsem ještě toto: "Pane bývalý místostarosto, bohužel, komunální (ale nejen komunální) politici jsou takoví, že když vládnou, tak se snaží ovládnout pouze svými názory internetové stránky i místní zpravodaje obcí i měst a opozici nikde nepustí buď vůbec nebo minimálně.

Absolutně s tím už řadu let nesouhlasím, protože takové obecní či městské weby a zpravodaje jsou financovány z veřejných peněz a žádná skupinka lidí nemá právo si je přivlastňovat pro sebe. Bohužel, zvykl jsem si, že politici takoví jsou a jiní nebudou - až na naprosté výjimky. Tedy - pokud někdo z nového vedení Uherského Ostrohu dosáhl smazání vašeho prohlášení ze stránek, choval se tak zřejmě v duchu tradičních "politických mravů", které, k mému zklamání, nechce měnit. 

Já jako novinář nerozlišuji, kdo je a kdo není tam či jinde na radnici, vždy se budu snažit o stejné otázky a stejnou kontrolu, ať je u moci nebo v opozici kdokoliv - a všem budu nabízet i stejný prostor. Protože občané a čtenáři mají právo na co největší a nejpestřejší množství informací i názorů a mají také plné právo důsledně kontrolvoat místní či centrální moc.

Tady je tedy prohlášení Vlastimila Kuřimského, který kandidoval za KDU - ČSL na pátém místě a získal od občanů města nejvíce hlasů na této kandidátce. Od dnešního dne se už nepodílí na řízení Uherského Ostrohu, ale pracuje pro firmu Mesit.      

RB

 

Vážení občané,

po jednání ustavujícího zastupitelstva ze dne 10. listopadu 2010 jsem silně přemítal o dalších krocích ve vývoji místní komunální politiky.

Nezastírám, že jsem po zralé úvaze uvažoval, a možná i v koutku duše ještě uvažuji, nad vzdáním se mandátu zastupitele. Avšak s přihlédnutím k obdrženému počtu prefenčních hlasů, za což všem velmi děkuji, jsem ochoten prozatím svoji práci v zastupitelstvu vykonávat co nejlépe, abych mohl splatit důvěru, která je do mě vkládána.

Bývá obvyklé, že člověk, který vykonává ať už takový či onaký druh práce, což v mém případě byla služba veřejnosti, je schopen si svoji práci plně obhájit. Před schůzí zastupitelstva jsem byl připraven ucházet se opětovně o post místostarosty, ovšem s navrhovanou mírou vlivu na postu starosty či místostarosty jsem nemohl souhlasit.

Rád bych se vyvaroval veškerých svých osobních soudů a případné kritiky, nicméně v nově nastolených poměrech spatřuji jistou absenci dostatku času u tak závažných postů ve vedení města, neboť lidé v komunální politice ve větší či menší míře zběhlí se svého závazku zodpovědnosti ne v plné míře ujali, chod vedení města je tudíž svěřen do rukou člověka, který je teprve na prahu své politické kariéry; to píšu, aniž bych se chtěl tímto dopustit náznaku jistého druhu animozity či neunesení porážky.

Avšak z racionálního a pragmatického úhlu pohledu si myslím, že tato varianta, kterou sám osobně shledávám za nejméně vhodnou, se může časem projevit jako možné riziko, jehož dopad nemusí mít vliv pouze na město a městský úřad, ovšem i na vazby s blízkým či širokým okolím, vždyť Uherský Ostroh si v předešlých letech vydobyl kladný ohlas a patřičný kredit. To se nechci zamýšlet nad sférou krizového řízení „na dálku" v případě živelné pohromy, kdy starosta obvykle sehrává aktivní roli v krizovém štábu; ale, to je pouze myšlenka pod čarou.

Vím, že lidová strana sehrála ne zcela vhodnou roli, avšak tímto bych Vás chtěl ujistit, že Okresní výbor KDU-ČSL v Uherském Hradišti vyvíjel do poslední chvíle iniciativu, aby si strana uchovala svoji tvář, a snažil se ovlivnit postoj Místní organizace KDU-ČSL Uherský Ostroh ke koaliční dohodě s KSČM. Tento záměr však nebyl naplněn.

Vlastimil Kuřimský, člen zastupitelstva