Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Starosta Lhoty: Děláme maximum, školka od 25. srpna pojede

Starosta "naší" Lhoty Tonda Jelének se dnes rozzlobil. Mohla za to moje zmínka na těchto stránkách, kde jsem poukázal na to, jak padl původní termín nástupu dětí do školky - a to pondělí 18. srpna. Vedení školky bylo nuceno rodičům oznámit, že tento termín padá, protože holt práce ve školce jaksi její provoz neumožňovaly. A já si "neodpustil" poznámku, zda-li firma bude platit nějaké sankce.

Ozval se tedy starosta, který si na článek postěžoval, jelikož má pocit, že byl neférový. "Já i firma děláme opravdu maximum pro to, aby rekonstrukce školky byla  co nejrychlejší," opakoval před několika minutami několikrát do telefonu, a já tady jeho slova přepisuji.

No, nakonec jsme se jako obvykle docela domluvili, protože nabízel jen a jen dobré informace. A navíc - věřím - jsme oba příznivci maximálního množství informací, podávaných lidem co nejdříve a v co největším množství.

Například: "Školka začne fungovat od pondělí 25 srpna. A to obě třídy. Pokud se něco mimořádného nestane," prohlásil doslova. Všechna okna ve školce jsou už vyměněná, děti ale budou chodit kolem lešení, protože oplechování balkónů se bude dělat později.

Slibovaný dřívější termín nástupu dětí do školky - tedy 18. srpen - byl prý podle jeho slov jen orientační a pracovní, šlo o jakousi dobrou vůli. "Podle smlouvy mají všechny práce na školce skončit 30. září. Myslím si, že práce postupují rychle, vybraná firma potřebovala například několik dnů na domluvu s dodavatelem oken," mluvil dál starosta.    

Tolik tedy ty nejdůležitější informace, které - opět věřím - uspokojí všechny "strany". Teď už nezbývá, než se jen těšit, jak pěkně bude školka obléknuta do nového šatu - a doufejme, že v dohodnutém termínu. Dne 30. září se na školku podíváme a přineseme na stránkách i aktuální fotky :)

RB 

 

Ps. A tady jsou ještě oficiální informace, jak jsme na ně narazil, není nad  maximum zpráv, jen jsem nenašel, proč byla vybrána firma, která vybrána byla...

 

Rada obce 20.5. 2008

Rekonstrukce MŠ - změna rozpočtu Obec oficiálně obdržela dotaci na rekonstrukci MŠ. Bude vyhlášeno výb. řízení na dodavatele. RO schvaluje, aby byl organizací výb. řízení pověřen Ing. Karel Hozík, Zlín, který je oprávněn vykonávat tuto čin- nost - cena za službu 10.000,- Kč RO souhlasí s oslovením firem: JAVORNÍM CZ Štítná n. V. - STAVEKO s. r. o. - St. spol. Kněždub STAK - D Domanín DOSTAV - Kunovjánek. RO projednala možné změny rozpočtu z důvodu dofinancování akce rekonstrukce MŠ z ob. rozpočtu.

 

Rada obce 16.6. 2008

Výsledky výběrového řízení na obnovu MŠ Usnesení: Rada obce schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota". Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje rada obce jako dodavatele zakázky firmu Javorník - CZ - PLUS s.r.o. Štítná nad Vláří.

 

Usnesení zastupitelstva z 20.6. 2008

Rekonstrukci objektu mateřské školy dle projektu ,,Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota" v rozsahu schválené podpory. Zhotovitel díla - Javorník - CZ - Plus, s.r.o. Štítná nad Vláří 414 8. Uzavření úvěrové smlouvy číslo 0226805469 s Českou spořitelnou,a.s, jejímž předmětem je poskytnutí dlouhodobého investiční úvěru ve výši 2 900 tis Kč na dofinancování vlastních zdrojů na akcích „Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota" (cca 2,4 mil Kč) a „Rekonstrukce sportovní haly Ostrožská lhota 501" (cca 0,5 mil Kč) se splatností 10 let, zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou obce, které bude vyplněna dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu směnečném. Úroková sazba pevná ve výši 5,52 % p.a

 

A další informace ze zpravodaje:

Rekonstrukce mateřské školy Obec obdržela dotaci na rekonstrukci budovy mateřské školy, hospodářského pavilonu a spojovacího krčku. Oprava bude provedena od 17.7. do 30.9.2008. Práce na výměně oken a dveří proběhnou v době od 17.7. do 15.8. 2008, tak, aby provoz byl minimálně narušen. Informace poskytne vedení ZŠ a MŠ. Žádám rodiče, aby po dobu prací více dohlíželi na své děti a zamezili případnému zranění. Původní předpoklad při podání žádosti na vlastní financování obce byl ve výši 1,2 mil. Kč. Ze státního fondu byla přiznána menší podpora a obec musí dofinancovat tuto akci částkou 2,5 mil. Kč. I z tohoto důvodu bylo nutné , aby zastupitelstvo na svém zasedání 20.6. 2008 přijalo usnesení ( viz. dále) jednak prodat zbytek průmyslové zóny o výměře 14 546 m2 za částku 2,9 mil. Kč a současně přijmout i úvěr ve výši 2,9 mil. Kč. Na dofinancování MŠ a sportovní haly (další článek) bude použita pouze jedna z těchto variant.