Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Představení Jízdy králů v Hluku a krásná krojovaná sobota: Tady jsou prosím texty, fotky a první videa

K sobotnímu dění v Hluku jsem se poprvé vracel už v neděli, text, který jsem napsal, najdete o něco níž. A najdete tady také čerstvě dnešní článek, který jsem psal do MF DNES - je na konci tohoto psaní.

Když jsem přemýšlel, jak všechno to dění nějak vystihnout a "nalomit" vás, že nešlo "jen" o zábavu a tanečky, říkal jsem si, že sem dám tuto fotku.

Vlevo je pan Vavřín Dufka, narodil se v roce 1933 a v roce 1947 seděl jako král při hlucké Jízdě králů. Vlevo je Přemek Polách, narodil se v roce 1999 a je mu 12 let. Poprosil jsem je, jestli by mně mohli  zapózovat a v sobotu je takto "blejskl". Je to fotka symbolická, nejstarší žijící král a nejmladší král, který usedne na koně v neděli 3. července 2011.

Jen si představte, co všechno se mezi datem narození prvního a druhého z nich událo a změnilo. Chtěl-li bych napsal nějaký úsměvný rozdíl, napsal bych, že od roku 1933 už nedali žádní rodičové svému synovi křestní jméno takové, jako má on. Žádný Vavřín se od té doby nenarodil, přestože Vavřinec bývalo kdysi jméno obvyklé a v Hluku je dokonce tomuto jménu zasvěcen kostel - kostel sv. Vavřince.
Píšu tady předcházející poznámku proto, aby ukázal, že tradice, třeba ona nádherná tradice kluků, kteří usedají na koně a projíždějí svou vesnicí (copak je Hluk nějaké město?) je velmi zajímavá mimo jiné tím, že nás spojuje s historií, s minulým světem, s přemýšlením a vzpomínáním na naše otce, dědy a pradědy, kteří tuto tradici přebírali od svých předků a je na nás, co s tímto darem, dnes mohutně medializovaným, provedeme dál.

Mě ze všeho nejvíc zajímá to, jak dnešní člověk, mladý, silný (ale ve skutečnosti mnohem slabší než ten v roce 1933) a teprve se kolem sebe orientující (dnes s obrovskou pomocí internetu) provede s odkazem dědů, jak se k tradici postaví a hlavně - co ona tradice provede s ním. Když chodím na setkání budoucí hlucké družiny jízdy králů, jsem takřka přesvědčený, že díky této tradici a schůzkám (a výchově v rodině) v budoucích jezdcích začíná něco klíčit (to se ví, že ne ve všech), co se v budoucnosti projeví v jejich vztahu k rodnému místu, ke svým vlastním dětem i ke kultuře, v níž jsou zrozeni.  

Jistě, mnohé je dnes organizované, což v mladém věku krále Vavřína Dufky nebylo, na jednom videu, které je tady na stránce, uvidíte kluky, jak se scházeli, aby se naučili vyvolávky. Moc se mi takové přípravy dříve nelíbily, ale dnes to asi opravdu jinak nejde, dostaňte z mladého člověka kloudnou větu, a chtějte po něm, aby ji řekl hodně nahlas. Možná bychom to nedokázali ani my. Díky těmto schůzkám ale vidím, jak v klucích postupně narůstá odpovědnost, a jak se třeba v onom vyvolávání vylepšovali - mimochodem, v sobotu na nádvoří už dokázali některé vyvolávky vykřikovat i bez přípravy.  A to ještě máme do jízdy králů několik měsíců. Nebojím se, že uslyšíme stále stejné vyvolávky, jak se to občas na různých jízdách králů stává.  

To bylo tedy k jízdě králů, jejíž král a družina byliv sobotu večer na hlucké tvrzi představeni. Myslím, že to bylo představení pěkné a důstojné, obrovský dík patří mimo jiné paní Marii Lekešové, která dokáže tak, jak nikdo jiný, diváky bavit a přitom jim poskytnou řadu informací - navíc v "huckém" nářečí.

V Hluku je prostě pořád lidová kultura cítit, byť je to cit několika rodů. V nich se láska k této kultuře a tím také k veselosti a spontánnosti rozkošatila po vzoru mohutných stromů, k nimž tak rádi přicházíme a čerpáme z nich sílu pro vlastní život.  

RB

Pokud jde o samotné krojové plesy, dětský i dospělácký, i fotky z něj, dám je na stránky v příštích dnech. Když mi ale prosím pošlete mejlík, pošlu vám fotku přímo na něj.

 

TADY je televizní reportáž !

(Josef Kvasnička ji udělal se svým kameramanem pěkně, jsem stejně jako mnozí další rád, že do Hluku přijeli a dali o Hluku a jízdě králů vědět. Díky moc! Jen malá nepřesnost na začátku jeho reportáže - není pravda, že kluci zažijí jízdu králů jen jednou za život, v Hluku jezdí někteří kluci vícekrát, i letos mezi nimi budou kluci s více jízdami. Ale jednoznačně převažují ti, kteří projedou Hlukem poprvé.) 

 

Vavřín Dufka, nejstarší žijící král, který jel jízdu králů v roce 1947. Přemek Polách, nejmladší král, který projede se svou družinou Hlukem 3. července 2011.

 

 

 

Tady jsou tedy vyvolávky kluků při sobotním představování družiny na zcela zaplněné tvrzi. Začínám ukázkou, jak se na tyto vyvolávky kluci připravovali před týdnem. Z více jak dvaceti kluků byli vybraní ti nejlepší, snažili se ale i všichni ostatní...

 

 

 

 

 

 

 

Tak, a toto je tady na stránkách od včerejška, tedy od neděle:

Věřte mi mnozí z vás, s kterými jsem včera mluvil v Hluku a kteří chodíte rádi na mé stránky. Rychleji to nešlo, přišel jsem z krásného hluckého odpoledne, večera a noci až v pět ráno a rychle spěchal do sprchy a postele. Nyní tedy dávám první videoukázku ze včerejška, je z besedy u cimbálu, kdy hrála v malém sále Cimbálová muzika Babica.

Dnes a v příštích dnech přidám další text, fotky a videa, a to jak z odpoledního dětského krojového plesu, tak velkého  krojového večerního, kdy lidé mohli poprvé vidět v plné kráse celou družinu krále i se samotným králem.

V Hluku bylo samozřejmě moc hezky, co si budeme říkat, šak sme sa mnozí potkali, popili, potančili, pozpívali a povykládali, a já vás všechny co nejsrdečněji zdravím v toto slunečné a nádherné nedělní odpoledne ...

RB

TADY mi také poslal odkaz na své fotky Hlučan Lukáš Baroň ...

 

TADY je článek o novém hluckém králi, který jsem psal před časem - šlo o první představení Přemka v médiích ... A najdete na tomto odkazu i kluky při zkoušce vyvolávání ...

 

A TADY jsou fotky Štěpána Mitáčka z odpoledního dětského krojového plesu + jedno video

 

TADY jsou fotky Lenky Fojtíkové z dětského krojového plesu... A TADY z dospěláckého ...

 

 

 

Tady je článek pro MF DNES:

 

Hlucká tradice Jízdy králů pokračuje. A zájm mladých je stále větší

Hluk - Seděli v sobotu večer na hlucké tvrzi při představování nového krále Jízdy králů vedle sebe, a rozdíl mezi nimi byl předlouhých šedesát šest let. Vavřín Dufka a Přemek Polách. Dva Hlučané, kteří symbolizovali výjimečnou tradici Jízdy králů, která se tady v Hluku jezdí podle písemných zmínek minimálně od šedesátých let 19. století - a podle mnoha pramenů je ještě mnohem starší.

 

78letý Vavřín Dufka je nestarší žijící král a vedl svou družinu na koních už v roce 1947. Dvanáctiletý Přemek Polách je ten nejmladší, v sobotu byl na tvrzi představený jako nový král. A v neděli 3. července 2011 usedne na koně, aby mohl projet s družinou téměř třiceti jezdců tímto slováckým městečkem stejně jako všichni jeho předchůdci.

 

Tak jako se ale za více jak šedesát let proměnil svět, proměnila se i tato tradice, která se v minulých stoletích jezdila na mnoha místech v Čechách i na Moravě. Vavřín Dufka v sobotu vzpomínal, jak za jeho mládí byli koně v mnoha domácnostech a pro každého kluka bylo přirozené na nich jezdit.

Postupně ale koně prakticky ze života vymizeli a Hlučané si musí z nich složitě shánět a zajišťovat jejich pojištění. Pro kluky navíc pečlivě vybírají koně co nejklidnější, protože většina kluků uvidí svět z koňského hřbetu poprvé až v příštích týdnech, právě při přípravě na červencovou Jízdu králů.

 

I přes tyto rozdíly se ale daří dalším generacím Hlučanů Jízdu králů udržet a zájem o ni je ještě větší než v minulých desítkách let. „V sedmdesátých a osmdesátých letech se mně zdálo, že srdečnosti při pořádání celé akce ubývalo, ale v posledních letech je vidět, že zájem o tradice rychle roste," říkal Vavřín Dufka a souhlasil s ním také Marek Hrdina, který byl králem v roce 1984 a poté jel jízdu ještě třikrát jako člen družiny.

„Je vidět, že lidé se v posledních letech vracejí ke svým kořenům, poznávají, že jenom z práce člověk nemůže žít," míní.

 

Každý třetí rok, kdy se do Hluku tato starodávná tradice navrací, je každý zvědavý, zda se ještě najde dostatek mladých kluků, zejména osmnáctiletých, kteří se budou chtít na jízdu připravovat. Vše je totiž dobrovolné a nikdo nemůže počítat ani s nějakou finanční odměnou nebo ziskem.

 

„Zájem je ale pořád velký, letos jsme museli některé starší kluky i odmítnout, protože se snažíme, aby jeli především osmnáctiletí," říká Petr Pospíšek, který patří do rodiny, připravující Jízda králů ve spolupráci s radnicí desítky let.

Podle něj je vidět, že tradice ještě pořád v Hluku žijí a řada rodin je udržuje i přenáší na své děti. „Absolutně nemám strach, že by příští generace Hlučanů ztratili o Jízdu králů zájem," dodává Pospíšek, který jel v roce 1978.

 

Že může být Hluk jako nejmladší městečko na Slovácku pyšné na to, jak pečuje o odkaz svých předků, se ukázalo právě v sobotu, kdy součástí prezentace krále a jeho družiny byly také krojové plesy.

Odpoledne přišly v krojích děti se svými maminkami, babičkami a tetičkami, večer dospělí. Řada těchto krojů se dědí po generace a stejně tak se dědí vztah k těmto krojům. Kromě rodin tomu napomáhá také existence místní základní umělecké školy a práce kantorů v této škole i v základní a mateřské škole. Díky nim se oblékají do krojů a zpívají další a další děti.

 

V Hluku tak najdete jen málo rodin, které by se netěšily na to, jak družina téměř třiceti jezdců v krojích sedne na koně a v čele s králem pojede ulicemi. Nemálo Hlučanů přitom u toho bude také v krojích, protože se zařadí do průvodu, který bývá součástí Jízdy králů.

„Každé tři roky jdeme v průvodu a každé tři roky počítáme stále větší počet Hlučanů v krojích. To dokazuje, jaký vztah lidé k tomu dědictví předků mají," připomíná Josef Bachan. Jak jinak - také on jako mladý hluckou Jízdu králů jel.

 

Radek Bartoníček