Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Pravidelný sloupeček ve Sl. novinách: Když jsou děti v muzeu + nový objev

O Slováckém muzeu v Uherském Hradišti by se dalo psát stále něco nového. Proto také občas svůj pravidelný páteční sloupeček v okresních novinách věnuji právě muzeu, dnes by měly být v novinách z muzea dvě věci. Jedna právě ve sloupečku, druhá mezi zprávami o dění v regionu.

Tento týden mě totiž povinnosti (ale spíše radosti) z muzea přivedly do okolí Bánova, archeolog muzea Miroslav Vaškových volal, že našel něco zajímavého. Vznikla "zpráva", kterou najdete na konci tohoto článečku. Když jsem s ním stál v místě nálezu, na budoucím obchvatu Bánova, a uvědomil si, že držím v ruce věci, které drželi v ruce naši předci před 4 000 let před Kristem, opět jsem si uvědomil, jaký zlomek života na zemi tvoří naše vlastní existence. Co je oproti tomu našich čtyřicet, padesát nebo třeba i sto let života? O to důležitější je, abychom svému vlastnímu životu i času dali co největší smysl...

 

Když jdou do muzea děti...

Čas od času se vás snažím v těchto svých pátečních sloupcích informovat o novinkách ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, rád bych tak učinil i tentokrát. Chtěl bych se pokoušet „rozmlouvat" vám představu mnohých z vás, kteří mají pocit, že muzeum je instituce jaksi tichá a nehybná, kam není módní zase tak často chodit.  I při vánoční, divácky velmi vděčné výstavě betlémů, jsem řadu z vás slyšel doznání o tom, jak jste se do muzea vypravili po hódně mnohaleté odmlce. Škoda.

Není jiné cesty, než začínat u dětí, lákat do muzea právě je a věřit, že zpočátku zejména s pomocí rodičů a učitelů získají k muzeu blízký vztah. Byl jsem například nadšený, když jsem viděl, jak obrovské množství dětí přivedli učitelé do muzea na předvelikonoční program. A přiznám se, že jsem netušil, jak velký zájem budou děti o tento program mít, jak budou pozorovat například malování kraslic nebo pletení žil. 

A když už v muzeu byly, kantoři mnohé z nich vzali také do místnosti, kde je velmi zajímavá výstava s názvem Doteky Orientu - běžte se na ni podívat. Děti, zejména ty menší, sice nebylo občas za vitrínami vidět, ale bylo dojemné pozorovat některé učitele, s jakým citem je do muzejního světa uváděli. A děti opět s velkým zájem, a často poprvé v životě, pozorovali všechno to tajemné a neznámé z dalekého Orientu.

Chtěl bych proto i v tomto sloupečku poděkovat všem učitelům, kteří své školáky do muzea vodí, ať už to bylo o velikonocích nebo kdykoliv jindy. Samozřejmě, nemám iluze, někteří učitelé jistě berou muzeum jako poměrně jednoduchou příležitost, kam děti zavést, ale na vlastní oči jsem se přesvědčil, že opravdu nemálo učitelů bylo pro děti zároveň poutavým průvodcem a záleželo jim na tom, aby děti získávaly lásku k řemeslům, k historii a vůbec k všeobecnému vědění.

Děti školou povinné, a pochopitelně zdaleka nejen ony, budou mít brzy opět možnost  Slovácké muzeum navštívit a seznámit se s něčím zcela novým, co vůbec neznají nebo tak maximálně útržkovitě z nějaké učebnice. V muzeu na ně bude čekat od 16. května mimo jiné František Kretz, vzácný muž přelomu devatenáctého a dvacátého století, učitel, velký sběratel lidového umění, národopisný nadšenec, novinář, hudebník a především první ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Nechci o něm toho nyní mnoho prozrazovat, rád bych, abyste byli překvapeni tím, kolik zajímavého o něm vypátraly etnografky muzea Romana Habartová a Marta Kondrová se svými spolupracovníky.

Z toho, co jsem zatím viděl a slyšel, jsem přesvědčený, že díky jejich mnoha cestám do Moravského zemského muzea v Brně, čilé korespondenci s mnohými dalšími institucemi a výborným nápadům, se máme určitě na co těšit. Jen podotknu, že bohaté sbírky Františka Kretze (i interiér jeho bytu) budete moci vidět ve starých, dnes už prakticky všude zlikvidovaných vitrínách, které v době Františka Kretze byly ve všech institucích mocnářství - šlo o proslulé vitríny architekta Schulze, které na vás dýchnou časem nenávratně odvátým a bohužel už skoro nepředstavitelným.

Vyhledejte si program Slováckého muzea a přijďte se podívat, můžete třeba dnes nebo o víkendu, v budovách muzea je stále co k pozorování. Nenechávejme všechno jen na kantory a školní výpravy.

Radek Bartoníček
Autor tvoří internetové stránky www.slovackoDNES.cz

A tady je článeček...

Archeologové Slováckého muzea Uherské Hradiště mají na svém kontě další zajímavý objev. Ten nejčerstvější je z okolí Bánova, kde dělníci začali nedávno pracovat na stavbě silničního obchvatu.

„Při archeologickém průzkumu celého připravovaného obchvatu jsme si v jednom místě všimli odlišného zabarvení půdy, začali jsme proto tady s průzkumem a nemýlili jsme se," říká vedoucí archeologického oddělení muzea Mgr. Miroslav Vaškových.

„S největší pravděpodobností  se jedná o pozůstatky sídliště z mladší doby kamenné, podle nalezené keramiky  jej  můžeme datovat do období kultury s moravskou malovanou keramikou. Tedy, přibližně šlo o čtvrté tisíciletí před našim letopočtem," uvedl. Pokud jde o objevené věci, archeologové našli například opracovaný kámen, který sloužil tehdejším lidem jako sekerka  a větší množství pozůstatků keramických nádob.

Nový nález mimo jiné posunuje dějiny Bánova a okolí o několik stovek let „dál", protože nález z tak dávné doby tady neexistoval. „Navíc jde o nález sídliště této kultury poměrně dost daleko na východ v rámci Uherskohradišťska a Poolšaví. Potvrzuje se, že předci, kteří tady žili, měli čilé kontakty s lidmi na druhé straně Karpat," podotýká Mgr. Vaškových.

Je možné, že archeologové najdou ještě další věci, protože ve své práci budou pokračovat. „Jsme velmi rádi, že nám vychází vstříc stavební firma IMOS, zatím tady můžeme v klidu pracovat," pochvaluje si vedoucí archeologů.

RB

Ps. Ve sloupečku jsem bohužel spletl datum vernisáže výstavy o Františku Kretzovi, správný termín je: čtvrtek 14. května v 17:00!!!!!!