Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Poslední sloupeček ve Slováckých novinách: O loučení

Dnes jsem dopsal a odevzdal do Slováckých novin úplně poslední článek z celé řady těch, které jsem do těchto novin více než rok psal. A jelikož šlo o poslední psaní, udělám u něj výjimku, a nedám ho sem na stránky až v pátek, kdy vychází v novinách (jak jsem to činil), ale už dnes. Ani nevím, jestli k němu něco dodávat, snad ani ne. 
 
Důvodem konce psaní je skutečně to, že se podílím na novém, "donkichotském" mediálním projektu společnosti PPF MEDIA, který by podle mě neměl být ani tak konkurencí současným regionálním médiím, ale spíše by měl rozšiřovat jejich nabídku. Myslím, že to povede k dalšímu zlepšování kvality všech regionálních médií, což bude mít jistě užitek i pro vás, čtenáře - v této oblasti je obrovský prostor pro větší kvalitu, byť jsem přesvědčený, že v regionu Uherskohradišťska mají média slušnou úroveň, zejména v poslední době.
 
O onom novém projektu napíši někdy více slov, půjde o okresní noviny a internetové stránky, propojené s kavárnou, které se postupem času objeví ve všech okresech České republiky a také v několika částech Prahy. Dokud budu mít pocit, že půjde o projekt svobodného "média", ve kterém bude možné dělat řadu užitečných věcí pro lidi, budu mu zřejmě věnovat většinu svého času - podřídím mu i podobu těchto stránek slovackoDNES. Určitě vy, čtenáři těchto stránek, budete mít tady o tomto novém projektu víc informací než kdokoliv jiný. To vám mohu slíbit. 
 
Takže poslední sloupek - psal jsem ho docela s lítostí, protože časem jsem si na pravidelný týdenní rytmus psaní do Slováckých novin zvykl a s potěšením jsem zjistil, že sloupečky měly i docela dost čtenářů. Pokud jste mezi tyto čtenáře patřili, moc a moc vám děkuju!!! Třeba se společně setkáme v polovině roku v nových novinách :)
 
RB 
 
O loučení s těmito sloupečky  
 
Přiznám se, že ani přesně nevím, kolik sloupečků jsem v posledních měsících napsal sem do Slováckých novin. Určitě jich bylo pátek co pátek několik desítek. Ten dnešní je úplně poslední. Rozhodl jsem se sám od sebe jejich psaní ukončit, protože od tohoto týdne jsem se aktivně zapojil do mediálního projektu, který může být chápán jako konkurenční mimo jiné i ke Slováckým novinám, které mi poskytovaly pro sloupečky prostor. Nebylo by tedy férové vůči těmto novinám v psaní pokračovat.
 
Rád bych vám sdělil, že jsem šťastný, když vidím, že jsem se nemýlil při svém nedávném návratu na Slovácko. Když jsem se totiž po patnácti letech vracel, bylo to především kvůli hlubokému přesvědčení, že neexistuje v naší zemi krásnější a unikátnější část země než je právě Slovácko. A myslím si to i dnes.
 
Asi tady nemáme nejvyhlášenější památky, parky ani atrakce, přesto ale máme něco, co je mnohem cennější. Máme přebohatou lidovou kulturu, víru i velké množství míst, kde ještě existuje velmi pestrý a činorodý spolkový život. A máme stále ještě ohromné množství lidí, kteří v každém koutě Slovácka dělají mnoho proto, abychom nebyli žádným umělým skanzenem pro turisty, ale živým společenstvím lidí, které například tradicemi či vírou skutečně žije.
 
Samozřejmě, moc dobře vím, že i Slovácko se velkým způsobem mění, každý den se setkávám se skepsí ke slovům, která jsem napsal na předcházejících řádcích. Přesto trvám na těchto svých slovech a nemám většího přání než to, aby mladí lidé unikátní pestrost a hodnotu Slovácka vnímali, vážili si jí a dál ji rozvíjeli - byť je to v dnešním globalizovaném světě velmi obtížné.
 
Ve svých sloupečcích jsem ale také poměrně často psal o politicích a úřednících. Naléhal jsem na to, abychom se jako občané o jejich práci pečlivě zajímali a zároveň po nich vyžadovali maximum informací. S rokem 1989 jistě přišel úžasný kus svobody a spravedlnosti, o kterou je ale nutné neustále pečovat - a to ve venkovských regionech více než třeba v matičce Praze.
 
Nebojte se politiků, úředníků ani jiných mocných, ty dobré podporujte a v případě těch špatných bojujte za to, aby odešli do ústraní. A podporujte a kupujte také tištěná média, která vám přinášejí velmi důležité informace, třeba zrovna Slovácké noviny, na jejichž stránkách jsme se setkávali. Velmi si vážím toho, že mi poskytly prostor, stejně jako si velmi vážím vašich ohlasů na mé sloupečky.
 
Nebuďte ale pouhými čtenáři, buďte lidmi, kteří říkají a publikují nahlas své názory, ve svém jednání se chovají zcela svobodně a odpovědně a usilují o to, aby správa věcí veřejných byla v co nejlepších rukou.

Radek Bartoníček
Autor tvoří internetové stránky www.slovackoDNES.cz
 
 
   CHVÁLA PESTROSTI. Slovácko je jedinečné především díky své pestrosti - jejíž součástí je například i Jízda králů ze Skoronic na Slováckém roku v Kyjově. FOTO: RB