Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Nejen o automatech, Synotu a vstřícnosti radnice v Uherském Hradišti

Po hektických dnech, kdy jsem si s následujícími dvěma články zažil své - a opět poznal, jak to na našem milém Slovácku chodí, když člověk nepíše optimistické články o světlém dnešku a zítřku - sem ve víkendovém klidu oba články dávám.

Vyšly včera v MF DNES a dopíšu k nim pouze to, že už dvacátým rokem sním o zemi, kde zákony budou platit pro každého, kde politici, zvolení občany, nepůjdou na ruku nikomu mocnému, a politici malí i velcí, stejně jako všemožní úředníci, budou maximálně otevření vůči občanům své země a nebudou před nimi tutlat mnohé informace z činnosti samosprávy i státní správy, na které mají občané právo.

K otevřenosti hradišťské radnice napíši jen jednu větu. Zatímco  její vedení má už léta praxi (a nikdy asi jinou nemělo), že občanům neumožňuje svobodný a bezproblémový přístup například k důvodovým zprávám, které jsou součástí každého bodu na zastupitelstvu (což je spousta důležitých věcí pro život města), v Uherském Brodě jsou tyto důvodové zprávy zcela k dispozici na internetu, stačí kliknout na klávesnici počítače.

Pokud dosáhnu jako novinář alespoň toho, aby tyto důvodové zprávy byly veřejné a hradišťská radnice byla ke svým občanům zcela otevřená, potom má smysl veškeré martyrium, které nejen s touto radnicí tady na Slovácku zažívám. Dyť, néjni přeca možné, abysme tady na Slovácku žebrali o informace jako poslední trhani a žili ve strachu, co sa stane, když neco napíšeme nebo řekneme ...   

RB 

 

 O jedné hradišťské náhodě

 

„Co je štěstí? Muška jenom zlatá!" recituje nezapomenutelným způsobem herec Ladislav Pešek báseň Adolfa Heyduka v památném černobílém filmu Škola základ života.

A co je náhoda? Na to už nám bohužel tento film ani žádný jiný odpověď nedává. Pro náhodu tak existuje mnoho odpovědí i příkladů.Jedna taková náhoda se nám „vyvrbila" teď v Uherském Hradišti. Je to náhoda ošemetná, navíc je do ní zapletena místní radnice.

Náhodou se totiž přihodilo to, že vedení radnice za podpory svých lidí v zastupitelstvu schválilo vyhlášku o poplatcích, do které na rozdíl od řady jiných měst náhodou nenapsalo zmínku o tom, aby místní provozovatelé hazardních her platili za své videoterminály ve městě.

Zcela náhodou jde v případě Uherského Hradiště o provozovatele, který tady mnohé vlastní a na mnohé má také vliv. A zcela náhodou také vlastní ve městě drtivou většinu zmiňovaných videoterminálů, což jsou modernější verze dřívějších automatů.

Jak vidíte, s náhodou je to složité, protože vás může dostat velmi lehce do řečí. Proto je lepší se s ní rozloučit, aby si žádný škarohlíd nemohl ani v nejmenším myslet, že někomu mocnému snad jdete na ruku.

V tomto konkrétním zmiňovaném případě by bylo dobré, kdyby se starosta Uherského Hradiště - muž s pověsti čestného muže a velkého sportovce - s náhodou vypořádal a poplatky za videoterminály požadoval.

 

Radek Bartoníček

 

 

... a tady je článek, kterého se komentář týkal:

 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Obě města dělí třicet kilometrů, ale přitom mohou sloužit jako ukázkový rozdíl v přístupu radnic v kraji k hazardu. Posuďte sami.

Zatímco magistrát ve Zlíně za provoz videoterminálů požaduje nejvyšší možnou výši poplatků a vydělal tak už 3,6 milionu korun, Uherské Hradiště je na tom jinak.

Na posledním zastupitelstvu totiž politici schválili vyhlášku o místním poplatku za provoz hracích přístrojů. Jenže - nezahrnuli do něj poplatky za videoterminály, což je modernější podoba klasických automatů. Právě videoterminály v posledních letech zaplavily města v Česku.

Přímo v Uherském Hradišti navíc sídlí holding Synot., jehož Synot Tip provozuje v České republice asi tři tisíce videoterminálů, z toho zhruba 500 ve Zlínském kraji. Radnice ale tvrdí, že kolem poplatků za video terminály existují právní spory.

„Novelizace zákona se jeví nejednoznačná a neurčitá a umožňuje tak různé právní výklady," řekl starosta Květoslav Tichavský, který odmítá, že by město záměrně vycházelo provozovatelům videoterminálů vstříc. Jeho argumentaci ale odmítá například senátor a teplický starosta Jaroslav Kubera, který platbu poplatků prosadil.

„Poplatky za videoterminály dala do vyhlášky skoro všechna města," řekl Kubera. „Provozovatelé hazardu mají své právní stanovisko, které si nechali účelově zpracovat. V něm tvrdí, že prý jim zákon neukládá povinnost poplatky platit," dodal Kubera.

MF DNES oslovila také Holding Synot, pod jejíž společnost SynotTip většina videoterminálů ve městě spadá. Ta ale na zaslané otázky týkající se vyhlášky v Uherském Hradišti neodpověděla.

„Rádi poskytneme odpovědi na vaše dotazy, ale pouze za předpokladu, že nám bude zaručena možnost plné autorizace finální podoby celého textu článku tak, aby nemohlo dojít k jeho zkreslené interpretaci," zprostředkovala mluvčí firmy reakci Iva Valenty, zakladatele Synot Tipu.Takovou autorizaci neumožňují žádná média. 

O co ve sporu jde? Video terminály mají pro provozovatele hazardních her mimo jiné tu výhodu, že do nedávné doby za ně nemuseli platit poplatky. Proto poslanci a senátoři přišli s novelou zákona, podle které mají  zmiňovaní provozovatelé platit také za videoterminály.

Jenže v zákoně není napsáno slovo  video terminály, ale slovní spojení "jiné technické zařízení". A proto provozovatelé tvrdí, že za video terminály poplatky platit nemusí. Většina měst s tímto jejich výkladem nesouhlasí a poplatky po nich chce.

Hradišťský starosta Tichavský se opírá o tvrzení Vladimíra Mošťka, vedoucího ekonomického odboru hradišťské radnice.  „Podle informace od jednotlivých provozovatelů, tak i od ostatních měst, které tu vyhlášku zkusily, není ze zákona o loteriích zřejmé, co to je jiné technické zařízení," prohlásil Moštěk.

„Tím pádem by nám nikdo neplatil," tvrdil na zastupitelstvu Moštěk. Když po něm MF DNES chtěla odpověď na otázku, která ostatní města myslel, reagoval, že prý nemá právo poskytovat informace přímo novinářům a žádné město nejmenoval.

 Stejně tak jméno žádného města nesdělil v pozdější písemné odpovědi, kterou adresoval přes tiskové oddělení. V ní uvedl, že o problémech kolem poplatků za videoterminály  i právních nejasnostech se mluvilo v prosinci 2010 na Celostátní finanční konferenci Svazu města a obcí ČR, které se účastnili zástupci několika set obcí a měst různé velikosti.

Ze zkušenosti kterých měst ale vycházel, když vedení města přijetí vyhlášky s poplatky nedoporučil?. „Není v naší kompetenci komentovat, které obce, či města přijala  zmiňovanou vyhlášku a v jaké podobě," napsal MF DNES s tím, že myslel účastníky této konference.

Naopak ve Zlíně poplatky za videoterminály ve vyhlášce mají. „Město využilo možnosti a poplatek vyžaduje v maximální možné míře. Vybrané poplatky jsou zatím ve výši 3, 6 milionu korun," uvedl mluvčí Zdeněk DVořák.

 Vedení Uherského Hradiště se přitom nemuselo inspirovat ani Teplicemi, ani Zlínem, ani řadou dalších měst, stačilo, aby jelo do dvacet kilometrů blízkého Uherského Brodu. Jeho vedení se chová v tomto diametrálně odlišně než Hradiště a poplatky za videoterminály do vyhlášky vepsalo.

 „Považoval bych za nešťastné,  kdybychom přijali vyhlášku bez poplatků za videoterminály, mimo jiné by nám propadla možnost inkasovat za ně poplatek," říká místostarosta Uherského Brodu Petr Vrána. „Navíc provozovatelům videoterminálů vzniká vyhláškou povinnost sdělit nám, kolik těch videoterminálů na území města mají," dodal.

Radek Bartoníček

 

Toto jsou ještě otázky na vedoucího ekonomického odboru hradišťské radnice pana Mošťka, který v článku vystupuje. Do článku jsme uvedl z jeho stanoviska to nejpodstatnější, víc se do novin nemohlo vejít.  Proto celé jeho stanovisko dávám sem. 

 

Toto je mail na prozatimní mluvčí hradišťské radnice poté, co mi pan Moštěk odmítl odpovědět po telefonu:

 

Vážená paní mluvčí,

pan Mošťek na jednání zastupitelstva vysvětloval vyjmutí videoterminálů z vyhlášky mimo jiné takto: 

"Pokud mám informace od jednotlivých provozovatelů, tak i od ostatních měst, které tu vyhlášku zkusily, včetně toho nového, tak není v zákoně o loteriích zřejmé, co to je jiné technické zařízení, tím pádem by nikdo neplatil. Protože není definováno, co to je jiné technické zařízení. Takže ten míč by byl opět na naší straně. My bychom museli udělat rozhodnutí vůči těm provozovatelům, a předepsat jim tu částku k úhradě. S tím, že nám všechna města potvrdila, že se tohoho kroku bojí, protože by to znamenalo soudní řízení. A nikdo nechce, žádné město, řešit za stát  jeho problémy, že špatně napsal zákon nebo vyhlášku." 

Prosím o sdělení, která "ostatní města" měl pan Mošťek na mysli, a která města myslel, když mluvil o "žádných městech," která nechtějí řešit za stát jeho problémy. Jde mi totiž o to, že bych rád věděl, která města přijmula zmiňovanou vyhlášku stejnou jako Uherské Hradiště. 

 

A NEKONKRÉTNÍ ODPOVĚĎ PANA MOŠŤKA PŘES MLUVČÍ:

Dne 13.12.2010 byli zastupitelé informováni  o problémech, které byly diskutovány začátkem prosince 2010 na XIII. celostátní finanční konferenci Svazu města a obcí ČR. Té se účastnili zástupci několika set obcí a měst různé velikosti.

Jedním z důležitých témat byly také hazardní hry. Drtivá většina zúčastněných zástupců obcí jednoznačně deklarovala, že platná legislativa není schopna řádně zabezpečit výkon obcí nad tzv. ostatní THZ (na konferenci byla pro tuto oblast používána tři různá slovní spojení, což samo o sobě zakládá na nejasnosti).

Na konferenci byly diskutovány tři možnosti řešení současné legislativy:

a)  doplnit OZV o THZ a protože provozovatelé nebudou „vědět", co jsou to za zařízení /nebudou tedy platit), je nutné, aby tuto nejasnost dala obec k soudu

b)  doplnit OZV o THZ a do doby připravované novely zákona „to nechat tak". Tj. nenutit   provozovatele k úhradám

c)   počkat na novelu zákona o loteriích a poté OZV upravit

Všichni účastníci konference se shodli aby do oficiálních písemných závěrů bylo naformulováno:

Účastníci jsou přesvědčeni, že:

-      je třeba umožnit městům a obcím účinně regulovat všechny formy hazardních her a sázek na svém území, přičemž zamýšlené zdanění hazardu nesmí poškodit finanční zájmy obcí a měst, zejména zrušením místních a správních poplatků,

-     k regulaci hazardu je nutné využít také nástrojů daňové politiky v obdobné formě jako v případě fotovoltaických elektráren či stavebního spoření.

Konference se zúčastnili zástupci několik set obcí a není v naší kompetenci komentovat, které obce, či města přijala  zmiňovanou vyhlášku a v jaké podobě.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pojem „žádné" či „ostatní" město byl myšlen v souvislosti s konferencí, jíž se účastnilo několik set obcí.

 

A na úplný konec bych vám rád zprostředkoval i pohled Synotu. Protože mi žádné konkrétní stanovisko její zástupci neposkytli, dávám sem odkaz například na text, kterým reagovali na dřívější článek ve Slováckém deníku. TADY je  tedy pohled  Synotu ...