Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Národ lhotský sobě aneb jak mají ve Lhotě neobvyklé hody - hody ženáčů

Následující dva mejlíky jsem si tak trochu vyžádal a oběma pisatelům moc děkuju! Z jejich psaní se můžete dozvědět o neobvyklých hodech v Ostrožské Lhotě. Kromě "klasických" hodů s právem, které probíhají jednou za dva roky a jsou radostí pro nezadané, mají ve Lhotě také hody ženáčů. Jak se to přihodilo a co se za takovými hodami skrývá, si můžete právě přečíst na následujících řádcích.

Myslím, že nejpodstatnější je Vaškova věta o tom, že nejde o žádný bombastický festival podporovaný různými granty, ale o "obyčejné" setkání lidí, kteří nenásilně udržují tradice. A pokud jde o fotky, jsou z minulých ženáckých hodů v roce 2006, autorem je Vašek Hájek.

Ještě jedna poznámka, která se týká stavění máje - právě tímto "aktem" v sobotu v šest hody začínají. Tady na stránkách jsem ale letos neomluvitelně "zazdil" informaci, která je z letošního lhotského dění možná vůbec nejdůležitější. Po mnoha a mnoha letech totiž letos nebyli schopní odvedenci postavit májku - ve Lhotě zřejmě nežije jediný pamětník, který by si z historie pamatoval,kdy naposledy se něco takového stalo. Jestli se to vůbec někdy stalo. S úměvem bych dodal, že ve Lhotě dodržují mladí - samozřejmě ne všichni - tradice především na obecní hospodě. Ještě že ji obec otevřela...

RB

 

A tady jsou mejlíky:

 

Podruhé, tedy už skoro tradičně, se připravují ve Lhotě hody ženáčů. Hodová cháska, letos doplněná o další výrazné posily, se jistý čas schází, aby nacvičila Slováckou besedu, jako zlatý hřeb programu. Celé pojetí této akce ovšem bude probíhat v duchu "národ lhotský sobě", tedy ve stylu obvyklém u většiny lhotských akcí bez podpory evropských i jiných institucí, s vyjímkou finančního příspěvku z vlastního lhotského obecního rozpočtu.

Nedá se tedy očekávat žádný bombastický festival se spoustou estrád a ohňostrojem nakonec, ale naopak akce do posledního písmene plnící hlavní smysl - nenásilné udržování tradice založené na dobrovolnosti a upřímné snaze a "umění" pobavit se sami.

Nejdůležitější postavou je tradičně Petr Radoch spojující svou činností Slovácký krúžek Háječek, Mužský pěvecký sbor, cimbálovku Višňu i jinak těžko uchopitelnou ženáčskou hodovou chásku, až přes funkci radního, chvályhodnou podporu obce.

Členové těchto spolků jsou jak organizátoři, tak protagonisti hodů. Samozřejmě většina, jak to bývá u aktivit na jedno téma - v tomto případě folklór - jako členové ne pouze jednoho uskupení. V této sestavě se také sejdeme v sobotu v podvečer na besedě na obecním, čemuž bude předcházet stavění hodové májky a její celodenní příprava.

V něděli se zúčastníme hodové mše svaté a odpoledne, po předpokládaném povolení hodů, se vypravíme průvodem na hodovou zábavu na hřiště. Při tom nás bude doprovázet, sice ne místní, ale zato dobře prověřená dechovka Blatnička. Počasí máme slíbené pěkné a navíc máme další spřízněné duše, které jsou ochotné při takových akcích pomoct v pokladně, při občerstvení a podobně.

Záleží tedy jen na nás jak si tohoto svátku užijeme a co si z něj odneseme do všedních dnů. Každému kdo touží po silnějším zážitku nezbývá než doporučit, aby si na sebe hodil kroj a takto se aktivně zúčastil průvodu, zábavy, nebo mše svaté. Stojí to za to. V našem věku snad už dokážeme i udržet nadhled. A kdyby snad k nějaké popapuli došlo, nebylo by to na hodech na Slovácku poprvé. Hlavně ať se nikomu nic nestane.

Za hodovou chásku Václav Hájek - první náhradník

 

------------------------------------------------------------------------

S myšlenkou na Krojované hody, které organizují "ženáči", přišel Mirek Dominik. Zdálo se mu škoda nevyužít hodového termínu mezi lety, kdy jsou pořádány tradiční Slovácké hody s právem. Dala se dohromady skupina manželských párů, které mají blízko k folkloru a lidovým tradicím vůbec a začaly se scházet a připravovat tyto krojované hody.

Tak jako poprvé před dvěma lety i letos se nacvičuje pro hodový program taneční vystoupení ženáčů. V neděli na hřišti zatančí Slováckou besedu. Je to blok slováckých tanců, který byl po vzoru České a Moravské besedy sestaven ve 40.tých letech minulého století Československým Orlem.

V letošní ženáčské chase se sešli manželé Lidka a Mirek Dominikovi, Magda a Mirek Hyrákovi, Alena a Jarek Dominikovi, Ria a Bohuš Dominikovi, Katka a Pavel Machovi, Jarka a Vašek Hájkovi, Julka a Vašek Radochovi, Věrka a Broněk Bachanovi, Lidka a Franta Hájkovi, Pavla a Petr Páčovi, Iva a Pavel Indruchovi, Hanka a Staňa Kuřinovi,Jana a Petr Bílkovi a Alena a Petr Radochovi.

Tedy celkem 14 párů, kteří jsou hlavními protagonisty těchto hodů, ale věříme, že se v krojích hodového veselí zůčastní také další příznivci. Určitě nebudou chybět chlapi z Mužského sboru a tanečníci z Háječku.

V sobotu 26.7. zahájíme hody symbolicky, a to v 18 hodin postavením májky před Obecním, kde pro dobrou náladu zahraje CM Višňa. Hlavní program bude v neděli 27. července. V 9 hodin je hodová mše sv. a v 15 hodin se sejdeme u Obecního, kde si vyžádáme povolení od starosty, a pokud nám ho vydá, přejde za doprovodu DH Blatnička celý krojovaný průvod na hřiště, kde ženáči zatančí zmiňovanou Slovácku besedu a bude pokračovat hodová zábava při DH Blatnička. Věříme, že se hody vydaří a bude veselo.

Petr Radoch