Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Můj pravidelný sloupek pro noviny: Výročí muzea - slivovice, antika, Burian i Velká Morava

Toto je páteční psaní ze Slováckých novin, zvolil jsem tentokrát "obyčejný" článek, ale to proto, že mým hlavním a jediným cílem bylo sdělit lidem, co především chystá na letošní rok Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Některé informace v článku byly pro lidi nové, o muzeu se zase tak moc nepíše, takže se snažím využít každou příležitost to naprovovat - a to zdaleka nejen proto, že pomáhám muzeu s mediální prezentací (což jsem v rukopisu i napsal na konec novinového článku, ale v novinách se to neobjevilo, připadalo mi ale fér to čtenářům přiznat).

O čem budu psát sloupeček příští týden ještě netuším, přemýšlím, že bych napsal článeček o jednom zajímavém sezení, na kterém se hodně mluvilo o problémech "našeho" okresního Uherském Hradiště... RB  

Výročí muzea: slivovice, antika, Burian i Velká Morava

V dnešním pravidelném „sloupečku"bych se rád po měsíci opět vydal do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Jsem přesvědčený, že pro vás, čtenáře a vlastně i potencionální návštěvníky muzea, bude zajímavé dozvědět se, co nového se tady pro letošní rok chystá.

A nejlepší bude, když se to dozvíte přímo při sezení s ředitelem Slováckého muzea Ivo Frolcem.

Hned na začátku mám ale jednu potíž. Z povídání ředitele totiž vyplývá, že muzeum letos slaví 95 let své existence a chystá opravdu velké množství zajímavých akcí - o kterých z nich se tedy zmínit více, abych nepřekročil počet řádků, které tyto sloupečky mají? Zkusím se řídit měřítkem diskutabilním, leč pro média zcela určujícím - zájmem samotných čtenářů.

Z toho pohledu odhaduji, že vás nejvíce bude zajímat muzeum pálenic, jehož otevření chystá Slovácké muzeum na podzim a doprovodí jej Dny slivovice. „Myslím, že takové muzeum tady chybí, stálá expozice pálenic nikde zatím není a určitě bude pro lidi zajímavá," upozorňuje ředitel. Pro zajímavost - lidé v takovém muzeum najdou i řadu černých pálenic, které už čekají jen na vystavení. Atraktivní muzeum bude ve Vlčnově, což jistě přispěje k další známosti této obce. Proč vlastně Vlčnov? „Poněvadž je to náš výborný partner s vhodnými prostory a hlavně starostou, s kterým se dá perfektně spolupracovat," odpovídá ředitel.

Pojďme ale zpět do Uherského Hradiště, během roku tady budou moci lidé navštívit řadu výstav. Nejvíce bych měl asi upozornit na výstavu k výročí muzea, která bude spojena se jménem spoluzakladatele muzea Františka Kretze - výstavu již připravují pracovnice etnografického oddělení muzea.
Ředitel mluví ale i o dalších akcích. Letos budete moci například vidět díky Slováckému muzeu výběr z tvorby známého malíře a ilustrátora především dobrodužných knížek Zdeňka Buriana, stejně jako na vás čekají výstavy Tajemství antiky a Doteky Orientu. „Jsem přesvědčený, že tyto akce budou patřit mezi bonbonky v naší nabídce," podotýká Ivo Frolec.

Vyvrcholením letošních akcí by ale mělo být znovuotevření kompletně opraveného Památníku Velké Moravy a zároveň i otevření nové stálé multimediální expozice Velká Morava, kterou připravují archeologové muzea s externími spolupracovníky. Odhaduji, že i sem si najde cestu velké množství lidí, přípravy na otevření budou probíhat po celý rok.

Jak vidíte, jsem na konci článku, přitom informací bych měl od ředitele muzea ještě mnoho, každý týden se děje v muzeu něco zajímavého - minulý týden například etnografka muzea Romana Habartová natáčela s filmaři portrét paní Anny Pohunkové z Mařatic, která patří k nejproslulejším krojovým švadlenám.

A nakonec bych vás rád pozval na nynější výstavu muzea, ještě stále zde můžete vidět expozici, věnovanou kachlovým kamnům. Nedávno tuto výstavu navštívili nevidomí, a řeknu vám, přál bych muzeu návštěvníky, kteří by byli tak zvídaví a vděční jako právě nevidomí.

Radek Bartoníček
Autor tvoří stránky
www.slovackoDNES.cz