Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Ještě k milionovým dluhům Blatnice: dva články v novinách, každý zcela odlišný

Nejdřív jsem se smál, potom mi bylo jenom smutno. To, když jsem si přečetl dva články ze stejné události, které jsem byl přítomný a o které jsem psal TADY v pátek a v sobotu. Udělal jsem totiž výjimku a jel se podívat na jednání nějakého zastupitelstva, v tomto případě zastupitelstva v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Zastupitelstvo jednalo o hrozbě exekuce, protože starosta na rozdíl od svého místostarosty, rady a zastupitelstva věděl, že stavební firma předražila o několik milionů obecní stavbu a bez vědomí rady a zastupitelstva tento obecní dluh ani nezaplatil - což je věc hodně zlá a choulostivá, znám starosty, kteří si nechají radou i zastupitelstvem posvětit každý halíř z obecní pokladny.

Když jsem si potom přečetl tyto dva články z tohoto zastupitelstva, přepadl mě onen zmar... Schválně, kdo z obou autorů má podle vás pravdu, jestli každý napsal něco zcela jiného?

Jsem poslední, kdo by komukoliv bral právo na názor nebo na napsání článku podle vlastního vědomí a svědomí. Je opravdu někdy velmi těžké popsat nějakou událost, které je člověk přítomen, novináři to nemají vůbec jednoduché. V tomto případě jsem ale asi opravdu byl někde úplně jinde než autoři obou článků :)

Nezlobte se, milí kolegové, ale toto si čtenáři novin nezaslouží, na onom zastupitelstvu zcela jistě nebyla - jak stojí v prvním článku - žádná chlapská gesta, ani zastupitelé nedali najevo, že starosta je tím pravým mužem, na kterého se můžou kdykoliv spolehnout :) :) A jednání zastupitelstva nebylo ani fraška, jak je psáno v článku druhém.

Když bych to převedl do hodového veselí (protože v Blatnice byly teď hody), autor prvního článku by si za své psaní zasloužil od radnice pořádnou porci znamenitých hodových zákusků, zatímco autorce druhého článku by radnice jistě nepodala ani koláček, což ji ovšem šlechtí. Je nesmírně moc důležité, aby také regionální média byla naprosto nezávislá a přinášela lidem co nejobjektivnější a nejpřesnější zpravodajství... 

Ale - a to je asi nejdůležitější sdělení -  tady  na stránky jsem dával zvukový záznam z podstatné části tohoto zastupitelstva. Udělejte si, vážení čtenáři, názor sami. Bez nás novinářů... 

Tak, a už bylo dost komunálního psaní, vratím se raději ke staré dobré lidové kultuře :)

RB   

 

Blatnice hrozí exekuce
Obec chtěla pomoci mladým a teď jí hrozí exekuce

Blatnice pod sv. Ant. - Do nepříjemné situace se dostala radnice v Blatnici pod Svatým Antonínkem. I přesto, že Slovácko zasáhla ekonomická krize, starosta nedokázal odmítnout pomoc mladým, kteří neměli kde bydlet, a nechal pro ně postavit jedenáct nových bytů.

Fakturu za jejich postavení ovšem nestihl zaplatit včas a nyní musí rychle získat úvěr, který by vzniklý dluh uhradil, jinak by nad obcí visela hrozba exekuce.

„Jedná se výhradně o mou chybu, nikoliv někoho z rady nebo ze zastupitelů. Očekával jsem sice pokles příjmů, ale že to bude o pět a půl milionu korun méně, to tedy ne. Navíc na stavbě bytových jednotek došlo k nárůstu víceprací z důvodu rekonstrukce podlahy a výstavby nového požárního schodiště o 4,8 milionu korun," sypal si popel na hlavu Josef Vavřík, starosta Blatnice pod Svatým Antonínkem, který vysvětloval, jak se mohlo stát, že obec najednou dluží 8,7 milionu korun.

Starosta poté předstoupil před zastupitele a pevným hlasem oznámil, že si je plně vědom své chyby a nabízí proto svou rezignaci. Chlapský postoj neschovávání se za jiné na Blatničany zapůsobil. O návrhu starosty na odvolání si nikdo ani nedovolil dát hlasovat. Hlasovalo se až o následném druhém návrhu starosty, podle kterého by mu bylo až do konce volebního období odebíráno automaticky deset procent ze mzdy. Výsledek? Ani tento návrh neprošel.

Zastupitelé tím dali jasně najevo, že Vavřík je pro ně tím pravým mužem, na kterého se mohou kdykoliv spolehnout. To dokázal vzápětí i samotný starosta, který nastínil svůj plán jak situaci řešit. „Musíme si vzít nyní úvěr, ze kterého dlužnou částku zaplatíme. Jednám proto hned s několika finančními ústavy a mohu říci, že jednání jsou na dobré cestě. V nově stanoveném termínu bychom měli svůj závazek uhradit," je přesvědčen starosta.

Skutečnou snahu řešit problém vnímá u starosty i právní zástupce věřitele Stanislav Šibor, který prozradil, že i firma, kterou zastupuje, chce starostovi vyjít vstříc: „Jestliže bude dlužná částka ve výši 8 milionů sedm set tisíc korun uhrazena do desátého prosince, můj klient je ochoten jednat o odpuštění podstatné části penále."

Blatnici je ovšem jasné, že úvěr bude muset splácet, a tak se připravuje na razantní škrty v příštím roce. „Škrty budou v oblasti hospodářské i kulturní, seškrtány jsou dotace na činnost kroužků a spolků, byly upraveny výdaje, jak na elektrickou energii, tak na osvětlení, údržbu obce, dá se říci, že s odřenýma ušima bychom mohli ten rok 2010 absolvovat v případě šetření na všech stupních," je si vědom starosta.

Vavřík je v Blatnici pod Svatým Antonínkem starostou již několik volebních období. Za tu dobu se obec ještě nikdy nedostala do obdobné situace. Vzetí úvěru by neměl být pro obec problém, a to zejména z toho důvodu, že má poměrně rozsáhlý majetek ve výši 261 milionů korun, o 80 milionů více než v době, kdy se starostování ujal právě Vavřík.

Zdeněk Hynek, Dobrý den s kurýrem

 

Blatnice řešila exekuci. Byla z toho fraška  

Blatnice pod Svatým Antonínkem - Rozpaky, nervozita i výčitky provázely včerejší zastupitelstvo v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Řešila se exekuce.

Ve vzduchu je cítit nervozita. Na obou stranách. Tedy spíš na všech třech. Na straně lidí, zastupitelů a starosty obce Josefa Vavříka. Je čtvrtek a za několik minut odbije osmnáctá hodina. V Blatnici pod Svatým Antonínkem začíná zastupitelstvo.

Židle v sále jsou skoro zaplněné. Starosta začíná. „Vítám vás na dnešním zastupitelstvu," říká. Postupně čte body, které se mají projednávat. O exekuci, do které se obec kvůli nezaplacení provedených prací stavební firmě dostala, se nezmiňuje. „Máte nějaké dotazy?" ptá se. Bývalý starosta obce Ladislav Vyskočil zvedá ruku a ptá se, jestli se bude celá věc probírat.

„Je to bod číslo devět," odpovídá Vavřík. Projednává se rozpočet na příští rok, oprava sochy svatého Vendelína i situace s opravovanými silnicemi v obci. Slovo si bere krajský radní Jaroslav Pospíšil. „Na vysvětlení potřebuji tak pět, šest minut," říká. Po deseti minutách projevu atmosféra v sále houstne. Situace se silnicemi Blatničany určitě zajímá, dnes ale čekají hlavně na to, až jim starosta podá vysvětlení.

Postupem času se začínají řešit úsporná opatření, jak by se mohla obec z exekuce dostat. „Finanční komise doporučuje snížit náklady na topení, osvětlení, mzdové náklady, zrušit reklamu obce nebo cestovní náklady," vyjmenovává člen finanční komise a zastupitel Antonín Trojanec. Projednává se také prodej majetku.

Slova se ujímá starosta, který vysvětluje situaci. Blatničtí se dozvídají, že majetek obce byl odstaven, s účtem však Blatnice nakládat může. Za vším podle něj stojí větší výdaje za práce na jedenácti bytech, ve kterých se dělaly nové podlahy a protipožární schodiště. Navýšení je zhruba 4,8 milionu korun. „Byl bych nerad, aby občané napadali zastupitele, nebo komisi. Nikdo z nich o tom nevěděl. Tyto faktury ležely u mě na stole. Beru to jako svoji chybu," konstatuje.

Po několika minutách nabízí dvě řešení. „Navrhuji buď odstoupení, anebo deset procent ze svého platu po dobu výkonu funkce," nabízí. Zastupitelé reagují. „Samozřejmě jsem naštvaný a konsternovaný z toho, že něco takového vůbec vzniklo. Ty horké kaštany, ty za Tebe nikdo tahat nebude. Co sis nadělal, to si spravíš sám," komentuje návrh zastupitel Jan Bachan, který upřednostňuje spíš druhou variantu.

Zastupitelstvo hlasuje. Šest lidí je pro to, aby si starosta každý měsíc strhl deset procent z výplaty, pět je proti a tři se zdrželi. Zastupitelstvo návrh starosty schvaluje. Ten se ještě dotazuje Blatnických, jestli mají připomínky. Když už se chce rozloučit, přihlásí se muž v první řadě. „Ustanovení je neplatné, nehlasovala nadpoloviční většina," říká. Začíná se počítat znovu...Řešení? Až příště.

Zuzana Černá, Hodonínský deník