Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Jak Hlučané pochovávali basu, co říkali a jak zpívali (video)

Je neděle, tak proč ne trochu zábavy, co říkáte? Tady je má skromná nabídka z hluckého seniorského pochovávání basy. Pokud se mrknete, uvidíte, že šlo o nefalšované fašankové pochovávání basy s plačkami, márami i farářem, pochopitelně nechyběla dlouhá "pohřební" řeč.

Tato tradice už bohužel mizí, a to i v dnešní divadelní podobě, což je škoda, protože právě fašankové loučení patřilo po vesnicích k nejlepším tancovačkám. Navíc díky pohřební řeči bylo možné dělat si srandu (i drsnější) z věcí kolem sebe, což mělo také svůj smysl.

Samozřejmě, jako všechny tradice našich předků, i pochovávání basy mělo svůj hluboký smysl, který souvisel s životem lidí i každoročním životním cyklem. Pochování basy znamenalo, že v následujícíc čtyřiceti dnech přestala hrát muzika, už nikde žádné plesy a zpěv, přišlo na řadu zklidnění, soustředění, období půstu, čas, který dal člověku vnitřně mnoho dobrého. S trošku hořkým úsměvem by šlo napsat, že vzhledem k celosvětové ekonomické krizi má za sebou soudobý moderní svět fašank i s pochováváním basy a teď nastalo pro něj (i nás) období půstu. Ovšem období půstu i fašanku bylo u našich předků nekonečně skromnější než to naše....

       

Jak hlučtí senioři pochovávali basu, včetně části pohřební řeči  (Tradiční fašankové pochovávání basy už není příliš k vidění. Tady můžete takové pochovávání vidět v podání seniorů z hluckého městečka Hluk. Senioři se pravidelně scházejí každý měsíc na místní tvrzi, kde nechybí ani hudba a zpěv. Taková setkání už také nejsou dnes příliš obvyklá...)

A pokud máte chuť na trošku zpěvu, tady je jeden ze včerejšího dne:

Malučká Nivnička zpívá o Boršičanech - a následuje zpěv Boršičanů (V Nivnici se uskutečnil 28. února 2009 koncert s názvem Zpívání v krajině Komenského. Na něm zazpívaly mimo jiné nejmenší děti z Malučké Nivničky, po kterých přišli na pódium členové mužského sboru Boršičané... Další informace získáte na www.nivnicka.cz a www.borsicane.cz)

A ještě hlučtí senioři:

Morava, krásná zem - když se zpívá v Hluku na setkání seniorů (Na únorovém setkání seniorů v Hluku zněla mimo jiné (vedle fašankového pochovávání basy) muzika. Hrála místní dechová hudba Polahoda, zpíval sedmdesátiletý člen mužského sboru Jan Hájek - ke kterému se ale přidal plný sál seniorů...)

Lásko, Bože lásko + Včera jsem byl u muziky - zpívají hlučtí senioři za pomoci členů mužského sboru, hraje Polahoda (Na únorovém setkání seniorů v Hluku zněla mimo jiné (vedle fašankového pochovávání basy) muzika. Hrála místní dechová hudba Polahoda (doplněná o několik hostujících muzikantů), zpíval a tančil prakticky celý sál hlucké tvrze...)

RB