Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Folklorní fond: Kdo získal peníze na Ostrožsku a Horňácku

Včera se sešli zástupci radnic z Ostrožska a Horňácka a rozhodovali, komu ze zájemců dají peníze z Folklorního fondu, který založili. Tady je prosím soupis vybraných projektů. Rád bych ještě dodal, že ti, kteří neuspěli, by neměli být naštvaní, určitě se najdou další možnosti, jak těmto zájemcům pomoci. Vybírání bylo obtížné, z některých obcí se ozvalo víc lidí, proto někdo získal peníze z fondu a někdo bude podpořen zase jinak.

RB

Tady je prosím oficiální článeček k rozdaným penězům:    

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko založila Folklorní fond, díky kterému mají organizace šanci získat peníze na pořádané akce. Komu výběrová komise MAS udělila své body a kdo tak získá peníze si můžete přečíst na následujících řádcích. Je dobře, že MAS do svého strategického plánu zahrnula i Folklórní fond. Poprvé rozdává příspěvky na kulturní a folklorní akce, i když částky nejsou nijak vysoké, buďme za ně rádi. Celkem si mezi sebou žadatelé rozdělí 115 tisíc korun.

Ostrožská Nová Ves: Lázeňské zpívání

Pořad, kterým chce Folklorní soubor Novovešťan - mužský pěvecký sbor Krasavci vytvořit tradici zpívání mužských a ženských pěveckých sborů v lázeňském parku při zahájení sezony v Sirnatých lázních za podpory sborů regionu Slovácko se letos uskuteční 23. května. Do projektu napsali, že chtějí v rámci kulturního programu představit lázeňským hostům krásné slovácké kroje a přiblížit zahraničním i domácím rekreantům slovácké písničky doplněné fenomenálním tancem verbuňk.

Uherský Ostroh: Virtuální cimbálová muzika

Projekt občanského sdružení Slovácké variace je velice zajímavý a v celkovém hodnocení získal nejvíc bodů, posuďte sami. Projekt podal Jakub Nožička, který za získané peníze vytvoří autentickou nahrávku slováckých verbuňků, kterou zdarma poskytne zájemcům na internetu. Ukázky poslouží pořadatelům menších folklorních kurzů, kteří nemají peníze na cimbálovku, absolventům kurzů verbuňku, kteří si v pohodlí domova chtějí naučené figury připomenout a komukoliv dalšímu, komu se verbuňk líbí. Nahrávky budou volně stáhnutelné z internetu. Podle Jakuba Nožičky projekt vyřeší nedostatek peněz pořadatelů folklorních kurzů na cimbálové muziky.

Blatnice pod Svatým Antonínkem: Malí verbíři

Pro děti i další zájemce přišla s projektem Malí verbíři Základní a mateřská škola v Blatnici. V něm píší, že chtějí rozšířit o povědomí o slováckém tanci verbuňk, o slavnostní chlapeckém kroji a naučit novým písním. Jejich snahou je pěstovat v dětech vztah k rodnému místu, učí děti vnímat krásu a obsah lidové písně a tím rozvíjí mezi dětmi přátelství a kamarádské vztahy. Zástupci školy i školky se tím snaží dovést děti a mládež k prospěšnému využití volného času.

Ostrožská Lhota: Podpora CM Višňa

Slovácký krúžek Háječek z Ostrožské Lhoty chce pomoct mnohem mladším folkloristům - cimbálové muzice Višňa a to tím, že jim ze získaných peněz zaplatí učitele hudby „aby tak pomohl hudebnímu rozvoji této mladé cimbálové muziky," stojí v žádosti s tím, že „Višňa vznikla teprve nedávno, ale za tuto krátkou dobu prokázala, že je životaschopná a perspektivní. Je však zapotřebí po určitou dobu odborného vedení této cimbálovky, aby kvalita muziky mohla vzrůst."

Hluk: 40. výročí založení Mužského pěveckého sboru

Mužský pěvecký sbor v Hluku funguje už 40 let a to zaslouží oslavu. Chce uspořádat slavnostní večer, kde si jako hosty pozve mužské i ženské pěvecké sbory z Ostrožska a jiné soubory našeho kraje. Narozeninová oslava bude v měsíci srpnu v Hluku.

Blatnice pod Svatým Antonínkem: „To jsme švarní šohajci a děvčice"

Název tohoto projektu v sobě skrývá soustředění dětského folklorního souboru Vavřínek a Dětské cimbálové muziky na Mlýnkách u Radějova. „Vštěpovat a prohlubovat lásku k lidovým písním a tancům, aby se tyto tradice dochovaly pro další generace, protože může přijít doba, kdy tyto hodnoty nezaplatíme ani kusem zlata," napsala za žadatele Zdeňka Straková.

Ostrožská Nová Ves: Zpívání koled pod vánočním stromem

Folklorní soubor Novovešťan - ženský sbor Denica chce vytvořit další tradici, zpívání koled pod vánočním stromem v Ostrožské Nové Vsi. Mezi účinkující chtějí děti z mateřské i základní školy, scholy, místní i okolní folklorní pěvecké soubory. Jejich snahou je, aby zpívání koled nezaniklo. Těšíme se na každoroční setkání u vánočního stromu v O.N.Vsi.

Blatnička: Veselo muziko...

Jedním ze tří nejlépe hodnocených projektů byl ten, který podala Markéta jančíková Mošťková z Blatničky. Chce uspořádat folklorní večer dětských souborů z Blatničky, Jarošova a hostů, kteří předvedou ukázky verbuňku. „Děti budou mít prostor k nácviku tanečních prvků verbuňku pod vedením dospělých tanečníků. Cílem je předávat dětem různé zvyky, obyčeje, písničky a lidové tance." Organizátorka uvedla, že v příštím roce chtějí uspořádat dětský krojový ples a soutěž verbířů pro nejmenší tanečníky i mládež. Dodala, že rozvíjení tradic, zvyků a podpora folklóru bude heslem i dalších připravovaných akcí. Rádi se na takové akce přijedeme podívat.

Ostrožská Lhota: Antonínkové sečení trávy

Lidová akce Antonínkové sečení trávy je přehlídkou mužských a ženských pěveckých sborů Ostrožska i jiných regionů. Návštěvníkům akce krásně zazpívají a vybraní zástupci sborů se utkají v sečení trávy. Akce je hodně navštěvovaná a patří k tradičním folklorním událostem obce.

Boršice u Blatnice: Návrat ke kořenům lidové kultury v Boršicích u Blatnice

Mužský pěvecký sbor Boršičané připravuje folklórní odpoledne „Návrat je jiřenům", který místním, návštěvníkům i turistům připomene již téměř zapomenuté písně a tance v podání mužů z pěveckého sboru a jejich hostů. Pořad chtějí uspořádat každý rok.

Lipov: Regionální verbířská soutěž - Horňácko, Veselsko, Strážnicko

Název vypovídá, že Folklórní soubor Lipovjan získal peníze na soutěž ve verbuňku, která by se uskutečnila v Lipově na Horňácku. V programu by vystoupil soubor Dolina ze Starého Města, následovala by soutěž, poté beseda u cimbálu s výukou verbuňku. Tím pro ně projekt nekončí a chtějí v něm pokračovat například tím, že vytvoří semináře pro veřejnost s výukou verbuňku nebo jej dál propagovat na festivalech u nás i v zahraničí.

Louka: Adventní koncert Koncertem

Mužský pěvecký sbor Louka navazuje na předešlé akce a v pořádání chtějí pokračovat i nadále. „Návrat k lidové tradici, písním a zvyklostem v předvánočním čase za účasti dětí místní mateřské školy Lučinek, scholy, mužský pěvecký sbor Louka, smíšený chrámový sbor a mužský pěvecký sbor Hrubá Vrbka." Pořad je naplánovaný na listopadovou sobotu a bude spojený s výstavou i rozsvěcením stromu.

Velká nad Veličkou: Humor - koření našeho života

Antonín Vrba z Velké je autorem dalšího plánovaného projektu. Chce oživit v regionech Horňácka a Ostrožska lidové slovo ve formě humoru. Akce má však především uctít památku velkého humoristy Vaška Mlýnka z Kuželova. Tonda chce dát dohromady lidové vypravěče a humoristy nejen ty známé, ale především ty z ulice. Držme palce, aby se mu to podařilo. Lidových vypravěčů rapidně ubylo a bylo by výborné navázat na vynikající vypravěče, kteří bavili lidi tak skvěle jako například již zmíněný Vašek Mlýnek.

Suchov: Setkání harmonikářů a heligónek na Suchově

Sdružení za obnovení Suchovské republiky chtějí ukázat, že podstatné místo v této době mají lidoví umělci, kteří na Horňácko, Ostrožsko a Kopanice patří a díky vzniku nového pořadu oživí toto muzicírování na veřejnosti.

Javorník: Drapte, drapte, drapulenky...

Určitě zajímavý je projekt Ženského pěveckého sboru z Javorníku „Drapte, drapte, drapulenky...". Zavzpomínat, připomenout a vyprávět o tom, jak se dřív žilo, zazpívat si i navodit atmosféru adventní doby. Akce je naplánovaná na 29. listopadu.

Velká nad Veličkou: Hodová přehlídka pěveckých sborů

Ve Velké nad Veličkou chtějí obnovit tradici hodového veselí. „Hody ve Velké nad Veličkou nejsou tak tradiční jako v mnoha jiných obcí v okolí. Horňácký mužský sbor uspořádáním přehlídky sborového zpívání s navazující hodovou zábavou při cimbálové muzice to chce napravit."

ZL