Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Boršické hledání kořenů začalo

Vlastně bych ani nemusel nic psát. Stačí, když kliknete na stránky mužského sboru z Boršic u Blatnice TADY, najdete tam všechny potřebné informace, cokoliv dalšího je zbytečné dodávat. Jsem přesvědčený, že žádný jiný mužský sbor nemá takto pefektně dělané stránky jako Boršičané, byť jim je dělá Nivničan - Vlastik Ondra :)

Přemýšlím, co ke včerejšímu večernímu dění v boršickém kulturáku napsat, potřebuji trošku času, abych si nechal všechno rozležet v hlavě a vše sepsal do Časopisu Ostrožska a Horňácka.

Nejdříve bych měl napsat, že nešlo jen tak o "obyčejné" vystoupení nějakého mužského sboru, takových vystoupení jsou na Slovácku stovky. V tomto boršickém případě šlo o mnoho více, také proto titulek mého článečku "Boršické hledání kořenů začalo". Mužský sbor a včerejší večer by měly být jakýmsi novým začátkem seznamování Boršičanů se svou vlastní kulturní historií, nenápadné uvědomování si toho, že zpěv a tanec (a tím i pospolitost místních lidí) měly kdysi tady své pevné místo. Dnes jde tedy o hledání těchto tradic i této pospolitosti, hledání něčeho, co kdysi bylo v Boršicích přítomno a postupně se vytratilo - však to známe z mnoha jiných vesnic.

Jak bude toto hledání pokračovat, těžko říci, včerejšek dává naději, několik desítek Boršičanů se přece jen zvedlo od televize a přišlo, což je pro začátek nejdůležitější. Mohli si tak nejen poslechnout "svůj" mužský sbor, ale hlavně díky zvukovým nahrávkám, videonahrávkám a fotografiím se mohli právě podívat do minulosti, mohli se na chvíli setkat se svými předky i svou historií, mohli si uvědomit, že nežijí v žádném bezduchém místě někde na okraji Bílých Karpat.

Právě toto, o čem tady takto složitě píši, je i hlavním smyslem oslav 725 let výročí obce, protože nejen páteční večer, ale také například výborné výstavy krojů či fotek, stejně jako další aktivity, mají napomoci boršickému "znovuobrození".

Osobně považuji za nejdůležitější - kromě předcházejících slov - to, co několikrát opakoval lidem v sále vedoucí mužského sboru Víťa Hrabal. "Boršičané, tento večer děláme pro vás, ze všeho nejvíce pro vás," zdůrazňoval a nepochybně věděl, proč tak dělá. V prvních řadách totiž sedělo hodně oficiálních hostů, což vždycky vytváří nebezpečí, že místní lidé budou mít pocit těch "druhořadých". A jestliže v Boršicích byl i volební lídr alias hejtman Lukáš a dokonce na pódiu tancoval (!) senátní kandidátek a zároveň hradišťský starosta Karásek, je toto nebezpečí pro boršické "znovuobrození" takřka smrtelné.

První ohlasy ale vypadají nadějně, večer se líbil, mužský sbor i další byli výborní, úžasné bylo vystoupení cimbálovky ze Základní umělecké školy v Uherském Ostrohu, kterou primášovala Anička Surá za "dohledu" učitele pana Říhy, který velel kontrabasu.

Co dodat? Doufám a věřím, že Boršičané Víťovi Hrabalovi uvěřili a začali přemýšlet nad tím, že veškeré to snažení několika zpívajících mužů má svůj hluboký smysl.

RB