Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Blatnice je v kritické finanční situaci aneb varování pro ostatní (zvukový záznam)

Dnes večer jsem se byl podívat na zastupitelstvu v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Odcházel jsem docela v šoku a zároveň mi bylo Blatničanů líto, finační situace obce je opravdu hodně zlá a obecní šetřetí se dotkne takřka každého. Však uslyšíte na zvukovém záznamu z tohoto zastupitelstva. Písmenka napíši později... Na začátku mluví zástupce finanční komise, který není tolik slyšet, potom už je zvuk dobře slyšitelný. 

Tak tedy máme páteční ráno a doplňuji slíbené podrobnosti. Nejlepší asi bude napsat první čísla. Tedy především dluhy obce:

Blatnice má v současnosti tři úvěry a brzy zřejmě dostane čtvrtý.

První úvěr získala na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Ten byl na 10 milionů korun a zbývá na něm doplatit kolem 5 milionů do roku 2014.

Druhý úvěr je také na výstavbu domu s pečovatelskou službou, je na 5,5 milionu, zbývá doplatit necelé 3 miliony, a to také do roku 2014.

Třetí úvěr je na 9 milionů korun, a obec si ho vzala na výstavbu jedenácti bytových jednotek na budově základní školy. Doplatit z toho je třeba ještě 8,2 milionu, datum splatnosti rok 2018.

Plus ještě přičtěte jeden leasing, kde obec musí splatit 1,7 milionu korun.

A počítejme dál, podle včerejšího sdělení zástupce finanční komise mu ekonomka obce předložila ještě nesplacené faktury, jejichž celková suma je 8,7 milionu korun.

Sečteno a podtrženo. Blatnice pod Svatým Antonínkem má dluhy zhruba 24 milionů korun.Ty za ni nikdo nezaplatí. Pokud se tedy nenajde ve vinařské obci nějaký bohatý a štědrý vinař :) Ale nechci vtipkovat, na to je situace pro Blatnici příliš vážná.

 

A nyní to, co logicky nejvíc zajímá média a také radu a zastupitelstvo - a možná i občany, kterých ale přišlo kupodivu na zastupitelstvo minimum, čekal bych větší zájem o obecní dluhy. Jde o dlužné peníze veselské firmě Střecha - Konečný, která pracovala na jedenácti bytových jednotkách. Této firmě dluží Blatnice oněch vzpomínaných 8,7 milionu korun (z toho 6,8 milionu je samotný dluh firmě, cca. 1 milion náklady na exekuci, cca. 200 000 peníze pro advokáta firmy, cca. 600 000 náklady soudu). Firma se naštvala, obrátila se na soud, ten její pohledávky uznal a Blatnici tak hrozí exekuce majektu. Pokud obec do 10. prosince 2009 nezaplatí, hrozí jí exekuce zcela reálně. Přitom podnikatel Josef Konečný musí mít Blatničany rád, protože se vzdal toho, aby mu Blatnice zaplatila úroky za tento dluh, úroky přitom činí 2, 6 milionu korun! Tedy, alespoň starosta řekl, že firma nebude požadovat úroky.   

Když dostal starosta otázku, proč nechal dojít situaci s několikamilionovým dluhem veselské firmy tak daleko až k hrozbě exekuce, odpověděl mimo jiné: "Nevěřil jsem, že firma Konečný provede takovýto krok." (Však to uslyšíte i na zvukovém záznamu).

Další jeho vysvětlení je následující: "Problém byl v tom, že na stavbě bytových jednotek došlo k nárustu víceprací z důvodu rekonstrukce podlahy a výstavby nového požárního schodiště o navýšení cca. 4, 8 milionu korun. Tyto faktury ležely u mě na stole, beru to jako svoji chybu."

Na otázku, proč to nezaplatil, odpověděl mimo jiné, že peníze na zaplacení v obecní pokladně nebyly, že čekal peníze z finančního úřadu, kterými by uhradil alespoň část dluhu.   

Co bude dál? Blatnice nyní urychleně shání úvěr 8,7 milionu korun, aby dluh zaplatila, zastupitelé odhlasovali usnesení, na základě kterého má starosta o úvěru jednat. Kromě toho čeká Blatnici zřejmě odprodej některého vlastního majetku a minimálně v roku 2010 velmi tvrdé šetření, jak vyplývá i z následujících slov starosty.

"V rozpočtu na rok 2010 jsou škrty v oblasti hospodářské i kulturní, seškrtány jsou dotace na činnost kroužků a spolků, byly upraveny výdaje, jak na elektrickou energii, tak na osvětlení, údržbu obce, dá se říci, že odřenýma ušima bysme mohli ten rok 2010 absolvovat v případě šetření na všech stupních." Ještě dodám, že šetřit se bude absolutně všude, na odměnách pro zastupitele i starostu, zřejmě také na zaměstnancích, škrty asi čekají i obecní autobus či pracovní četu. No a bude se také méně svítit, topit, jezdit atd atd... 

Ke všemu zlému navíc Blatnice začala se stavbou čističky odpadních vod, na kterou dostala dotaci 43 milionů korun. Čističku musí mít do roku 2013 hotovou, jinak o dotaci, přísně vázanou na tuto stavbu, může přijít. Starosta na zastupitelstvu sdělil, že práce na čističce budou v roce 2010 zastaveny, vše se ale do roku 2013 stihne. Zastaveny budou také takřka všechny další investiční akce v obci. 

Toto je asi to nejpodstatnější, poslechněte si případně zvukový záznam. Těch problémů je v Blatnici více, z toho, co jsem slyšel a pochopil, v obci byla i kontrola z ministerstva vnitra, která zjistila různé další nesrovnalosti, starosta ale řekl, že tuto záležitost chce probírat až na dalším jednání zastupitelstva. Jak porušili v Blatnici podle ministerstva zákon, se dočtete ze zápisu zastupitelstva z 24. září, dal jsem ho do přílohy tohoto článku.

Jinak jsem ocenil, že jednání zastupitelstva bylo věcné a bez emocí, asi k tomu přispělo i to, že přítomni byli novináři, takže Blatničané se drželi na uzdě. Překvapilo mě ale, že otázek na starostu bylo málo, přitom otázek je mnoho, někteří zastupitelé celou dobu mlčeli, jednání vedl starosta velmi rychle, za hodinu a půl se šlo domů.

Se starostou je těžké pořízení, emotivní typ, po jednání se rychle zvedl, s novináři se odmítl bavit a za chvilku už seděl na kole a odjížděl od radnice - nezáviděl jsem mu ani trochu. Na radnici je už 12 let, Blatničané sami musí zvážit, jakým byl starostou, samozřejmě, nemálo věcí se i podařilo, za pozornost určitě stojí například starostova podpora kultury. On sám tvrdí, že za dobu jeho úřadování vzrostl majetek obce o 80 milionů korun.

Podle jednání zastupitelstva není zatím nikdo, kdo by měl odvahu Blatnici vést.  Starosta totiž na jednání přišel s jakousi nabídkou nenabídkou na odstoupení. Prohlásil totiž, že "beru to plně na sebe, a z toho důvodu navrhuji buď odstupení z funkce anebo 10 procent z platu po dobu výkonu fuknce".

Nikdo ze zastupitelů ale jeho odchod nechtěl, nakonec poněkud rozpačitě jeden ze zastupitelů navrhl oněch 10 procent. Jako perličku dodávám, že zastupitelé byli nejdříve přesvědčeni, že toto zkrácení peněz odhlasovali. Když už ale byli u jiného bodu, jeden z přítomných Blatničanů je upozornil, že poměr hlasů byl takový, že návrh odhlasovaný nebyl. A měl pravdu. Takže starostovi plat zůstává celý. A druhá perlička - když jsme se po jednání jednoho ze zastupitelů ptali, proč nehlasoval pro snížení platu, odpověděl, že chtěl, aby starosta přišel o víc peněz. Když dostal otázku, proč tedy nenavrhl větší zvýšení odebrání peněz z platu starosty, už zastupitel neodpověděl.     

Pokud jde ještě o starostu, nabízím citaci jednoho ze zastupitelů pana Bachana. Ten starostovi na zastupitelstvu doslova sdělil: "Byli jsme konsternováni, že něco takového vůbec vzniklo. Ale ty horké kaštany za tebe nikdo vytahovat nebude, to by se ti ty pacholku tak líbilo, to si vytáhneš sám."

Z toho, co jsem slyšel, mám pocit, že jde o selhání veřejné kontroly v Blatnici a pochopitelně chyby starosty, rada nic o dluzích nevěděla, zastupitelé nic o dluzích nevěděli, komise zastupitelstva o dluzích nic nevěděla. Podle toho, že starosta tvrdil, jak vše byla jen a jen jeho záležitost je jasné, kdo v Blatnici ve skutečnosti rozhoduje. Jak je to možné, nevím. Ale jak jsem napsal i do titulku - je to varování a zároveň i obrovské ponaučení pro jakoukoliv obec, jejich radní, zastupitele a občany. Jakmile neexistuje veřejná kontrola, hrozí špatné konce. Obce totiž podle zákona řídí radní, ne starostové, ti "jen" vykonávají vůli rady a zastupitelstva, starosta Blatnice měl o všem informovat radu, počínaje tím, že navýšil o několik milionů rozpočet stavby bytů až po upomínky firmy a soud.

Proto jsem i obrovským příznivcem veřejných jednání zastupitelstva, zvukových záznamů z těchto zastupitelstev na internetu, podrobných zápisů a dalších záležitostí. Věřím, že toto se v budoucnosti stane v obcích a městech samozřejmostí, věřím také, že v budoucnosti se to bude vztahovat i na jednání rady, která je dosud ze zákona neveřejné. Jen pro zajímavost, když se podíváte na internetové stránky Blatnice, zjistíte, že poslední záznam z jednání rady je tam z letošního dubna! A pochopitelně, o dluzích, potížích kolem firmy Střecha - Konečný a podobných věcech tam nic není. Ale nekritizujme jen Blatnici, spousta jiných obcí se neobtěžuje tím, aby na interet dávala tak zásadní věc jako je jednání rady. Nebo někdy i zastupitelstva.

Omlouvám se, že jsem nebyl stručný, ale jsem přesvědčený, že nejde o záležitost, kterou lze napsat stručně. A když už nám ten internet vynalezli, je dobré využívat jeho přednosti, ke kterým patří možnost poskytnutí detailních a vyčerpávajících informací. Nebo tento článek nečtěte a kupte si noviny - tam najdete pár vět. 

A poslední věta. Pochopitelně to na blatnickém zastupitelstvu schytala média, od starosty, zastupitelů a dokonce i od jednoho z blatnických občanů. Rozumím Blatničanům, že jim přítomnost médií v problémových věcech není příjemná, rozumím i tomu, že chtějí, aby média referovala například o blatnických hodech a jiných příjemných zábavných radostech, ale tak už to na světě chodí - s výjimkou zemí typu pana Lukašenka. Média jsou prostě tam, kde se děje něco závažného - kéž by byla média u závažných věcí všude možně ještě mnohem častěji. A dřív než když problém vypukne naplno. Bohužel, občané dodnes mnohy nechápou, jak nesmírně důležitou roli média sehrávají. Ale je to holt záležitost pochopení na generace, stejně jako u jiných věcí.

Snad se tedy nikdy nenaplní přání jednoho z blatnických zastupitelů, který mi sdělil: "Nejlepší by bylo, aby zastupitelstvo bývalo tajné, bez občanů." Naštěstí v Blatnici jednají zastupitelé na rozdíl od některých jiných obcí, skutečně veřejně. Možná ale onomu zastupiteli jeho větu připomenu, až jednou bude "jen" občanem a ne zastupitelem. A bude třeba neúspěšně klepat na dveře, kde budou zastupitelé neveřejně jednat. O veřejných věcech, o veřejných penězích, které mají pouze na přesně stanovenou dobu spravovat podle nejlepšího vědomí a svědomí.   

Končeme ale nějak optimisticky. V Blatnici začínají hody, program je bohatý, lidova kultura šla tady hodně nahoru, radnice podporuje folklorní soubory, pojďme se tedy veselit - možná je to na dlouhou dobu naposledy.

RB

Ps. A jelikož internet umožňuje i obraz, přidám ze zastupitelstva také krátké video...  

   Starosta Blatnice Josef Vavřík.