Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Aspoň jednou větou: rozjel se web www.folklorníakademie.cz, nesmírně zajímavý web s ohromnými možnostmi, pokud jde o shromažďování cenného dědictví lidové kultury, klikněte...

Také o tomto by šlo psát mnoho a mnoho, každopádně klikněte na www.folklorniakademie.cz a zajímejte se o to, jak tento web můžete obohatit o písničky, kroje, tance, nářečí, tradice místa, kde žijete...

A podívejte se na Nivnici, která je tam první, fantasticky zpracovaná! Pouště si ty písničky, vidět slova, noty, to je krása!!! Stejně tak pohled na tance, kroje, tradice!!! Přidejte se z dalších míst!!!

Za projektem stojí hlavně učitel a vedoucí folklorních kroužků Vlastik Ondra, na webu najdete jeho zajímavé povídání, včetně jeho upozornění, že web je "jen" jednou z několika částí činnosti Folklorní akademie.

 

www.folklorniakademie.cz 

 

Možná jsou zatím na stránce odpudivé a vydřidušské automaty Ivo Valenty, ale už se na stránky nahrává ona akademie, měla by tam být co nejdříve....  (Valenta, tedy jeho Nadace, celý projekt platí)

 

Pokud ještě na webu akademie není, najdete ji TADY na testovacím webu!!!!!!

 

A TADY je nádherně udělaná Nivnice!

 

písničky!!TADY přímo uslyšíte písničku, uvidíte noty i text, krása!!!

 

tanec!!!  

 

kroj!!

 

ústní lidová slovesnost!!

 

lidové tradice!!

 

Moc jsem zvědavý: Jaká bude druhá vesnice? Třetí, čtvrtá, pátá? Desátá? Dvacátá? Padesátá? Stá? Kdo a jak se toho v jednotlivých dědinách ujme? A hlavně - kolik lidí bude na stránky chodit a bude je využívat k obohacení svímu, svých dětí, své rodiny, svého spolku, své dědiny?

 

Všem, kdo se na tomto webu podílejí, držím palce v tomto projektu!  

 

RB 

 

Ps. A přidávám video rozhovor, který dělal v lednu 2016 s Ivo Valentou Tonda Vrba - dávám ho, protože se baví mimo jiné o Folklorní akademii

 

 

 

... a Tonda mluvil také s Michalem Dvouletým, spoluautorem webu...