Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

5. dubna - Košt slivovice v Ostrožské Lhotě

Nejdříve základní informace - začátek od 15. hodin, o muziku a zpěv je postaráno, "vstupné" 120 korun, za kterých můžete koštovat až do němoty... Určitě přijďte!   

 

A tady je text od pořadatelů, tedy od lhotského mužského sboru: 

www.topwatchesmall.com

Košt slivovice s přímou volbou

Letošní košt ve Lhotě pořádá, při nezájmu ostatních spolků, Mužský sbor. Tento pořadatel však přistoupil k již tradiční akci poněkud netradičně. Cílem našeho snažení určitě není nashromáždit maximální počet vzorků a co největší objem pálenky, ale připravit program a hlavně příjemně strávit odpoledne, popřípadě večer, 5.dubna, kdy od 15 hodin v obecním sále proběhne veřejné ochutnávání. O vytvoření co nejlepší nálady se budou snažit hned dvě cimbálové muziky. Jak lhotská mládežnická Višňa, tak i zkušenější - a i ve Lhotě známá -Mladá Olšava s Mirkem Vaňkem.

Hlavním „bodem programu" a největším lákadlem, zvláště pro ty kdo darovali tentokrát čtvrtlitrový vzorek, bude jistě způsob hodnocení. Učinili jsme takový malý pokus o „maximální demokracii". Každý, kdo se zúčastní veřejné ochutnávky, bude mít možnost obodovat vzorky, které ochutná, a tím se bude podílet na celkovém ohodnocení.

V praxi celá akce proběhne tak, že za poplatek 120 Kč každý účastník obdrží vedle označené štamprle seznam vystavených destilátů, který ho opravňuje k ochutnávce libovolného počtu vzorků. Do tohoto seznamu bude možné zaznamenávat vlastní bodování. V průběhu akce pořadatelé v určenou hodinu požádají účastníky o poskytnutí vlastního hodnocení a každému na jeho seznamu označí údaje, které si opíší pro zpracování aktuálního pořadí pro průběžné zveřejňování. Takovýto sběr dat by měl proběhnout 3x s tím, že po vyhodnocení 3. kola bude stanoveno celkové bodové ohodnocení.

Věříme, že tímto aktivním zapojením se stane košt zajímavější pro všechny účastníky a vzhledem k tomu, že jeden vzorek do úplného vypití může být 15 - 20 krát ohodnocený ( pro porovnání více vzorků se nemusí nalévat plné štamprle ) mohlo by být i samotné hodnocení více objektivní. To už ale závisí na všech jakým způsobem se zapojí.

Za pořadatele můžeme slíbit, že se vynasnažíme připravit veškeré podmínky pro příjemný kulturní zážitek. Od již zmiňovaného dvojnásobného hudebního doprovodu - jistě podpořeného společným zpěvem - přes stylové pohoštění až po ochotu případně vysvětlit „pravidla hry". Jak tato akce proběhne a dopadne ve skutečnosti záleží ovšem na přístupu, pochopení a účasti všech, kdo o ni projeví zájem. Už teď ovšem chceme poděkovat všem, kdo podpořili toto společné dílo tím že darovali svůj vzorek.

Myslíme, že zvláště v této neolympijské disciplíně platí ono okřídlené - NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT ALE ZÚČASTNIT SE. Společným vítězstvím by měly být příjemné vzpomínky.

Mužský sbor z Ostrožské Lhoty