Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Moje tak trošku naivní prosba: Nebuďte ovcemi ani hlupáky, kontrolujte ty, kteří vám vládnou a spravují naše peníze... Ale zároveň se také snažte pomáhat

Možná je zbytečné, abych sem dával následující poznámku, ale přesto mi něco říká, že má smysl sem následující slova napsat.

Cítím potřebu upozornit, že jsem nikdy nechtěl, aby se tyto stránky, na kterých právě jste a mnozí je pravidelně navštěvujete, staly "jen" jakousi přehlídkou fotek a videoukázek ze Slovácka, něčím, co je velmi zjednodušeně řečeno, jen jakýmsi přehledem o juchání, tancování, popíjení a koštování na "nějakém" kousku naší země. Vždy mi šlo o to, aby toto mé mapování Slovácka ukazovalo něco mnohem podstatnějšího a důležitějšího, co se svým způsobem netýkalo jen Slovácka, ale samotného "fungování" naší země. Pokud se mi tuto podstatu a tyto hodnoty nedařilo ukazovat podstatně lépe, je mi to líto. Zdá se mi, že je zbytečné dávat další videa, fotky a texty o Slovácku, kdo chtěl a chce podstatu tohoto regionu vnímat, ten ji vnímal a vnímá a cítí také, v čem by měla být inspirací pro naši zem.    

Píšu sem toto upozornění proto, že se stále hlubším zklamáním pozoruji úpadek této naší země, do které jsme mnozí před dvaceti lety vkládali tolik nadějí, stejně jako jsem nesmírně zklamaný atmosférou mezi lidmi. Těžko se mi proto "juchá" a stále více ztrácím chuť dávat sem na web další příspěvky, které jsou možná až příliš povrchní.

Rád bych proto napsal, že si vážím každého, kdo udržuje to dobré z tradic našich předků, mám rád mnohé aktivní lidi, které na Slovácku potkávám, fotím či natáčím, za nejdůležitější ze všeho ale považuji to, aby se lidé zajímali aktivně o veřejné dění a byli přitom občany, kteří tuto zem neokrádají, ale snaží se jí v rámci svých možností pomáhat - ať už ve své profesi nebo volném čase.

Základem takového aktivního zájmu je podle mě snaha napomáhat správě věcí veřejných, kontrolovat tuto správu a zároveň velmi odpovědně vybírat ty, v jejichž rukou taková správa země nebo třeba nějakého městečka či vesnice je.

Je mi velmi líto, že realita, kterou zažíváme, jde mnohdy jiným směrem a řada lidí dává přednost tomu, jak se co nejvíce napakovat třeba právě na úkor státu - ať už na úrovni obcí, měst, krajů nebo samozřejmě také centrální moci. Vždy jsem to považoval za plivanec do tváře těch, kteří tuto zem budovali a mnozí za ni položili své životy. Pohrdám každým takovým zlodějem a šejdířem a nechci s těmito lidmi mít nic společného. Je mi to líto, že nemám více energie a trpělivosti čelit takovým lidem.

Naopak si nesmírně vážím lidí poctivých, slušných a pracovitých, jejichž srdce je naplněno ideály, lidí, kteří se nenechávají obelhávat, snaží se pomáhat druhým a zároveň jsou ohromnou oporou pro své rodiny. Moc bych si přál, aby právě takoví lidé měli v naší společnosti největší prostor a právě oni byli tou hlavní inspirací pro mladou generaci.

Zároveň vím, že není jednoduché být na straně státu, který je do určité míry zkorumpovaný, nespravedlivý se spoustou zmanipulovaných zakázek, nesmírně drahý a zastoupený mnoha vykutálenými úředníky  a politiky. Není ale podle mě jiné cesty,  než nadále věřit v ideály, na kterých tento stát vznikl a dělat co nejvíce proto, aby se mu dařilo lépe.  Lomcuje mnou vztek, když vidím, jak ohromnými částkami tento stát plýtvá nebo je posílá vyvoleným jedincům a skupinám ať už přímo přes státní či krajské rozpočty nebo formou různých dotací a programů, zatímco na spoustě míst peníze chybí - zatím poslední příklad, kdy stát nemá peníze na učebnice dětem považuji za naprosto hanebný.

Využijte maximálně práv, která jsme přes 20 lety získali, nenechte se nikým ovládat, buďte co nejvíce svobodní (ale i odpovědní) ve svém konání a vyjadřování, nedopusťte, aby vás jiní lidé ovládali a měli vás jen za ovce a hlupáky. Kontrolujte ty, kteří vám vládnou a spravují naše peníze a náš majetek, zajímejte se o to, jak vám vládnou, jak spravují věci veřejné, choďte na zasedání obecních či městských zastupitelstev, dožadujte se maxima informací a detailů o jednotlivých rozhodnutích radních, pozorujte rozhodování politiků a úředníků ve svých krajích, mrkněte se alespoň občas na to, co a jak dělá váš poslanec nebo senátor. Jen tak máme šanci, že správy věcí veřejných se ujme co nejvíce schopných a slušných lidí. 

Je neštěstím naší země, ale i dnešní super moderní civilizace, že se mnohem více zajímá o hlouposti než skutečně zásadní věci. Z pohledu dnešního člověka je to možná výhodné, z pohledu našich dětí je to tragédie. 

RB