Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Výzva z knihovny v Uherském Hradišti: poslední možnost pro děti do 15 let posílat povídky a básničky

Vážení přátelé, i letos vyhlašuje naše knihovna literární soutěž pro děti do patnácti let. Téma je dané, ale tak jako v minulých letech mohou děti tvořit samozřejmě i na volné téma, vždyť se mohou držet našeho motta Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně...

Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2015, tak moc prosíme, připomeňte dětem...

Děkujeme za pomoc při propagaci a těšíme se na všechny práce dětí.

 

Z oddělení pro děti zdraví H. Hanáčková, M. Čápová

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Kamarádka knihovna - Městská knihovna roku 2012

tel. 572 554 178

detske@knihovnabbb.cz

 

 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlašuje literární soutěž pro děti do 15ti let PÍŠU POVÍDKY, PÍŠU BÁSNĚ, JE MI TĚŽKO, JE MNĚ KRÁSNĚ... tentokrát budeme hledat židovské kořeny, vždyť naše synagoga zde stojí už 140 let.

Můžete psát o počátcích světa, o historii Židů, o králi Šalamounovi i Davidově hvězdě, o sedmiramenném svícnu, o rabínech i tajemných postavách, které znáte z pověstí, třeba o Golemovi, inspirací může být záhadný Žid, obcházející v noci naši synagogu; pátrejte po zmizelých sousedech, židovských svátcích i zvycích...

Můžete vymyslet svou vlastní pohádku či pověst, psát o životě židovských dětí, o historii hřbitovů či budov... anebo pište i na jiné, vlastní téma, cení se originalita Těšíme se na vaše pohádky, fejetony, povídky, básně, pověsti, komiksy... nejvíce však 3 strany textu nebo 3 básně

Mladé autory prosíme : své příspěvky nezapomeňte podepsat, uvést třídu, školu, věk a adresu bydliště

Zasláním příspěvku dávají děti i jejich rodiče souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování textu

Práce můžete doručit : na flashce, elektronicky: detske@knihovnabbb.cz, poštou na adresu: oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště

Zaslané práce nevracíme uzávěrka soutěže : 15.ledna 2015

Práce vybrané porotou postupují do krajského kola, nejlepší budou oceněny v červnu 2015 při festivalu Hradišťské sluníčko

 

Soubory ke stažení