Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Víte, proč jste tady? ptal se kněz hodové chasy v Blatnici (video) + moje čtvrteční vysvětlení

Druhé video z Blatnice pod Sv. Antonínkem je podstatně jiné než to první. Na prvním byli dva příjemní kluci, díky kterým měly hody v Blatnici stárky. Toto video je komornější, a tak trochu upozorňuje na problém, který je i na Slovácku stále větší. Šlo by ho popsat jednoduchou otázkou: Má smysl,aby hodové chasy všude možně na Slovácku (nemluvě o jiných regionech) chodily do kostela, když většina dnešní mládeže v sobě žádnou víru nemá a kostel jim mnohdy nic neříká?

RB 

Ps. Následující slovo dopisuji už o den později, poté, co se v diskusi objevily první čtyři názory. Děkuji za ně, byť tak, jak už to tady a mnohde jinde v diskusi bývá - ten nekritičtější názor je anonymní a jeho autor asi nemá odvahu se obyčejně podepsat. Bohužel, podobně to platí také o tom čtvrtém. Člověku podobné názory vezmou hodně chuti do života, ale přesto dikskusi tady i jinde nechám zatím dál plynout i s těmito anonymy.

Tedy alespoň pár slovo k tomu, který píše, že v kostele se neběhá s kamerou. Myslím,že jsem s kamerou neběhal, nikdy takto neběhám, snažím se zachytiti atmosféru, lidi, zpěv, povídání kněze. V Blatnici i jinde. Velmi stručně řečeno, myslím si, že to má smysl, třeba proto, aby to přibližovalo dnešní Slovácko lidem mimo tento region, nebo třeba, abych tak zachytil pro budoucí generace lidi a události, které se stanou už "jen" minulostí a vzpomínkou na dobu, kterou žijeme. Rád bych pro budoucí generace takto s kamerkou nebo s těmito stránkami zachytil náš život a vzkázal něco ve smyslu: "Podívejte, takto jsme žili my, dva tisíce po Kristu, po pár letech svobody, v době stále se udržujících lidových tradic a zároveň mohutném nástupu nejnovějších informačních technologií." 

Snažím se vždycky děkovat tady na stránkách těm, které jsem mohl zachytit, a děkuju takto i Blatničanům za jejich pochopení a vstřícnost. Mrzí mě, že jsem nezachytil krásný hlas Antonína Bogara a zpěv celého kostela, protože v Blatnici věřící zpívají ještě hodně, přirovnal bych to například k nedávné návštěvě mše ve Strání, kde bylo také úžasné slyšet zpívat téměř celý kostel. Byť si samozřejmě uvědomuju - na každé farnosti, na životě věřících v té které vesnici jsou jistě důležitější věci než zpěv, třeba vztahy mezi nimi, schopnost si vzájemně pomáhat a fandit, nepomlouvat se, přát vše dobré tomu druhému. To ale nejde žádnou kamerou na světě zachytit.

Pokud jde o mou otázku v titulku, myslím si, že má smysl, aby hodová chasa o hodách do kostela na mši šla, byť vím z bezprostřední zkušenosti, že řada mladých tam jde s nechutí. Možná je to i trochu logické, mít v šestnácti, sedmnácti nebo osmnácti vztah k víře, není moc časté (byť jistě znám mnoho "výjimek"), a myslím, že ten vztah se tvoří až s dalšími roky a životními zkušenostmi. Psát o tomto vztahu, psát o tom, jak člověk postupem života a narozením dětí poznává kolik je v životě tajemství, to by bylo na delší psaní, a asi psaní jinde než tady na internetu.     

Vzpomněl jsem si na hodové chasy v kostele, i na to, jak se je snaží oslovit faráři, i včera při návštěvě Prahy. Začetl jsem se totiž v jednom z tamních knihkupectví do knihy nynějšího papeže, který před několika lety odpovídal na otázky v knize Bůh a svět. V té knize je tolik věcí, souvisejících s vírou, k přemýšlení, že bych ji všem doporučoval k přečtení - těm v kostele i mimo kostel.

Snad bych ještě nakonec dodal, že všechny své příspěvky, videa a fotky, které s vírou souvisí, se snažím dávat sem na stránky citlivě a s určitou pokorou k věřícím. Vím, že bych měl možná občas zvolit jiný tón, třeba tón kritičtější nebo polemický (byť ten s videoukázkou takový možná je), protože ten by mohl říci o víře tady na Slovácku mnoho zajímavého, ale zatím tak nečiním.

Každopádně, vám všem, kteří mě v tomto chápete, děkuju ...