Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Tož, kolik stály ty novoveské domky? Přes osm milionů korun + Ještě fotky a video z otevření + video z oslav ženského sboru Denica

Před několika málo dny jsem tady slíbil, že zjistím, kolik že vlastně stála rekonstrukce nového obecního domku v Ostrožské Nové Vsi. Zmiňoval jsem se tady o ní, dával jsem videa, ale sám jsem cítil vůči sobě výčitky, protože jsem nezjistil jednu z nejdůležitějších informací - tedy, jaká byla cena. Při slavnostním otvírání ji totiž nikdo nezmínil, já si navíc myslel, že šlo o částku kolem pěti milionů, ale kdosi mi tvrdil, že se mýlím. Tedy, nyní už tuto částku vím a vsadím se, že pro řadu z vás to bude zcela nová informace. Takže - kolik?

 

Ještě předtím bych chtěl poděkovat místostarostovi Ostrožské Nové Vsi Pavlu Botkovi, který mi na několik mých otázek k domku poskytl docela vyčerpávající odpověď, za což jsem vděčný, jelikož ne každý je k mým novinářských otázkám vstřícný. Takže, pojďme na to. A ještě předtím jedna informace - i když domek působí jako jeden celek, šlo ve skutečnosti o rekonstrukci dvou menších domků. Takže kolik byla cena?

 

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE OBA DOMKY: 8,694.693,-Kč

Z toho předpokládaná celková dotace: 4,419.999,- Kč

Celkové vlastní zdroje: 4,274.694,- Kč

 

Upřímně řečeno, náklady mě docela překvapily, v této chvíli se přiznám, že nevím, jestli už dopředu projekt s takovou částkou počítal nebo se částka postupně navyšovala, nezeptal jsem se na to místostarosty, což je moje chyba. Ale tuším, že se navyšovala. Stejně tak jsem se nezeptal na podrobnosti, kolik co stálo, než se naskládala konečná suma.

Jistě, je mně jasné, že v tom leckdo bude leccos hledat, ale řekl bych, že je na Novovešťanech, zastupitelstvu a radních, aby si zjistili podrobnosti o celé stavbě a výdajích. Když jsem se o tom dnes bavil se svou ženou, připomněla mi větu, kterou v takových případech často říkám: "Šak ať vždycky obce, města, kraj dávají na web všechny detaily o výběrových řízeních a účtech, protože jen tak je možné alespoň do určité míry (ne)přesvědčit veřejnost, že se hrálo s čistými kartami a nikdo nic netajil."

Snad bych ještě mohl dodat, že starosta Ostrožské Nové Vsi Stanislav Tureček mluvil při slavnostním otvírání o tom, že práce na domku byly velmi náročné, až nečekaně komplikované a velmi pozitivně hodnotil činnost chlapíka, který měl na starosti stavební dozor. Takže, je to Novovešťané na vás, zajděte na zastupitelstvo, poptejte se na všechno, no a pak mi můžete dát vědět - a pochopitelně, takto klasicky by měl postupovat každý, koho zajímá dění v jeho obci, městečku nebo na kraji. 

Pokud jde ještě o Ostrožskou Novou Ves, předpokládám, že radnice si peníze pečlivě hlídala, zejména, když část nákladů musela platit z vlastní pokladny. Osobně jsem ze samotného domku docela nadšený, je skutečně pěkně udělaný a prostorný, jsem přesvědčený, že tady řada aktivních lidí najde svůj druhý domov a vznikne tady mnoho dobrého.

 

Tak, a tady teď ještě dávám úplně celou odpověď místostarosty Pavla Botka. 

 

1. Domky jsou majetkem obce?

Ano, oba domy (Lhotská 377 i Hřbitovní 263) jsou dnes v majetku obce

 

2. Před kolika lety jste je odkoupili?

To je malinko složitější. Jednalo se o soukromé usedlosti, které v 70. - 80. letech minulého století vykoupil tehdejší MNV. Po té je obě pronajal místní organizaci Českého svazu zahrádkářů. Ti stavení využívali ke skladování sadby, moštování ovoce, výkupu výpěstků, vaření povidel apod. Svého času tu také působila místní skupina tehdejšího SSM (hodová zkušebna, klubovna). Po listopadu 1989 byla obě stavení prodána MO ČSZ. Kolem roku 2000 však zájem členů a veřejnosti o služby zahrádkářů upadal, takže budovy sloužili jako sklad stavební firmy. V letech 2008 - 2009 začala obec z iniciativy Jana Botka uvažovat o zřízení muzea lidových tradic. Proto zpětně domy od MO ČSZ odkoupila a začala připravovat projektovou dokumentaci a hledala vhodný dotační titul (prostřednictvím Mikroregionu Ostrožsko a MAS Horňácko a Ostrožsko). Projekt se mnohokráte upravoval, piloval až do dnešní podoby. Tedy do podoby dvou spojených projektů z Programu rozvoje venkova ČR 2007 -2013, opatření LEADER (osa IV.). Dům ve Hřbitovní ulici 263 byl opraven z projektu mezinárodní spolupráce, který realizuje  MAS Horňácko a Ostrožsko pod názvem „Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě". Projekt tří místních akčních skupin je zaměřen na obnovu venkovských stavení ve Strážnici (hotařskábúda) a na Myjavě (Gazdovský dvůr). Dům v ulici Lhotská 377 byl rekonstruován obcí Ostrožská Nová Ves pod názvem „Rekonstrukce památkového domku č. p. 377". Oba domky však tvoří jeden komplex se společným dvorem.

 

3. Jak jsou domky staré?

Dům 377 je starší a pochází z 90. let 19. století (kolem roku 1890), dům 263 je o něco mladší. Tipoval bych na dobu kolem 1. světové války.

 

4. Jaké byly náklady a z čeho se vše hradilo?

Obě akce byly podpořeny z prostředků EU, Programu rozvoje venkova ČR 2007 -2013,opatření LEADER (osa IV.) administrovaného prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Olomouc.

 

Celkové stavební náklady 263(MAS Horňácko a Ostrožsko): 5,312.710,- Kč

Z toho předpokládaná dotace: 3,679.999,- Kč

Vlastní zdroje: 1,632.711,- Kč

 

Celkové stavební náklady: 3.381.983,- Kč

Z toho předpokládaná dotace: 740.000,- Kč

Vlastní zdroje: 2,641.983,- Kč

 

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE OBA DOMKY: 8,694.693,-Kč

Z toho předpokládaná celková dotace: 4,419.999,- Kč

Celkové vlastní zdroje: 4,274.694,- Kč

 

 

5. Jaké máte záměry s využitím domků?

Už z názvu projektu je jasné, že chceme vytvořit „živé venkovské stavení". To znamená, domky budou předány spolkům a skupinám v obci k užívání. Místo zde najde folklórní sdružení Novovešťan, tedy Krasavci, Denice, CM Banda, Pomněnky a chasa. Prostory předáme i místním vinařům, včelařům, šachistům a klubovnu tu bude mít i výbor svazu tělesně postižených. Pochopitelně zde bude stálá expozice tradičního bydlení na Slovácku na přelomu 19. a 20. století a mnoho exponátů - předmětů každodenní potřeby v selských domech Slovácka té doby.

Ale znovu opakuji, že naším cílem není vytvoření muzea v pravém slova smyslu, nýbrž živoucího centra spolkového života v obci.

 

6. Kolik je nyní v domcích místností a jaké je zázemí?

V domu 377 jsou k dispozici dvě velké místnosti - v přízemí a „na sýpce".Dále sem přísluší kamenné „návratí".  Dolní místnost lze využít jako výstavní nebo konferenční, horní pak jako zkušebnu souborů nebo společenskou místnost.  Pojme pohodlně 25 - 30 lidí. Samozřejmostí je sociální zázemí a příruční kuchyňka.

Domek 263 je dvoupodlažní. V přízemí je tradiční kuchyně a ložnice, potom klubovny zahrádkářů a tělesně postižených. V podkroví je místo pro včelaře, šachisty a depozitář krojů a exponátů. Pochopitelně je tu také sociální zařízení technická místnost. K oběma domkům patří ještě společný dvorek s pergolou jako stvořený pro malé kulturní a společenské akce (např. při hodech nebo zabíjačky apod.)


-P. Botek-

 

 

Rád bych k těmto spíše úředním informacím dodal ještě několik fotografií a videí, byť už jsem nějaká videa dával i minulý týden. Dnes jsem ale přidal pár fotek, které najdete po kliknutí TADY na web Mikroregionu Ostrožsko ... Pokud ještě fotky nenaskočily, brzy se tak stane ...

 

Tady ještě dávám dvě videa, která se týkají samotné rekonstrukce, jde o záznam slavnostního otvírání, první video jsem už na web jednou dával (mluví starosta), druhé video jsem přidal nyní, navazuje na první, po starostovi ještě promluvil šéf Místní akční skupiny Horňácko Ostrožsko Vlastimil Vaněk a také hejtman Stanislav Mišák. Po něm už domku žehnal místní novoveský farář - to vše na videu uvidíte... I tato videa jsem točil a dával sem na web ve snaze poskytnout lidem co nejvíce informací - alespoň tak vnímám svou novinářskou práci.

 

 

... tady je reportáž TV Slovácko o otevření domků

 

... a ještě dávám děti, které vystoupily při otvírání domků

 

 

K předcházejícímu jsem přidal ještě toto video, které je také z Ostrožské Nové Vsi. Natočil ho pan Kusák a zachytil na něm říjnové oslavy pětiletého výročí místního ženského sboru Denica. A TADY je ještě článek o oslavách ze Slováckého deníku - tyto oslavy následovaly hned druhý den po otevření zmiňovasného domku.