Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Tož, jaká ta slavná Komňa je? Je to Potěmkinova vesnice s narafičenými kulisami nebo místo snů pro život? A je lepší než jiné vesnice v Evropě?

Většinu včerejšího dne jsem prožil v Komni, v jednom z nejzajímvajších míst našeho Slovácka. Psal jsem reportáž do dnešní zlínské regionální přílohy MF DNES, kdo budete chtít, můžete si ji tam přečíst. Jak jsem ale mnohokrát napsal, v novinách je velmi málo místa a člověk do nich zachytí jen zlomek toho, co ve skutečnosti prožije či zmapuje. Proto bych rád dal sem na web několik videoukázek, které jsem v Komni natočil a k tomu jetště přidal fotky s textem, které by několik hodin v Komni zachytily.

 

Skoro nikdy nemám čas být na jednom místě více hodin, včera jsem se ale snažil udělat výjimku. Do Komni totiž přijeli dva porotci z Rakouska, jeden z Itálie a jeden z České republiky, aby si Komňu prohlédli a srovnali ji s dalšími 27 evropskými vesnicemi. Všechny vyhrály ve svých zemích v roce 2010 a 2011 soutěže o nejlepší Vesnici roku a nyní se tedy hledá ona evropská nej nej nej.

Chtěl jsem návštěvu porotců využít k tomu, abych Komňu poznal mnohem více než dosud a zároveň jsem to chtěl využít k přemýšlení nad podobou současného vesnice u nás i jinde v Evropě. Považuji toto téma za nesmírmě důležité, velmi mě zajímá, a možná i cítíte, že se neustále "proplétá" i těmito mými stránkami.

Samozřejmě, spousta věcí bylo včera v Komni "narafičených" pro porotce, ale nevadilo mi to, tušil jsem, a včera se o tom také přesvědčil, že za touto "Potěmkinovou vesnicí", se skrývá reálný život, ve kterém je možné téměř všechno to, co viděli porotci, vidět i ve skutečnosti. Samo sebou, že ne v jednom dni, a už vůbec ne všedním dni, ale přesto má toto vše v Komni svůj domov.   

Je mi jasné, že v Komni prožívají všechny starosti, které život přináší, jistě tam nejsou vztahy ideální, jistě není doma nikdo prorokem a mnozí tam stále na něco nadávají, já osobně mám ale vždy ze setkání s místními lidmi hřejivý pocit a obdivuji to, co dokázali. I včera jsem v některých chvílích žasl a obdivoval jejich aktivitu - nešlo přitom "jen" o lidovou kulturu, ale také  o to, kolika projekty a nápady míří do budoucnosti.

Myslím, že se mnou budete souhlasit, když napíši, že vztahy mezi lidmi jdou rapidně dolů, že vesnice ztrácí svůj charakter a stále více lidí se ani nepozdraví a kašle na to, jak se jejich vesnici daří nebo nedaří, případně, jestli by pomohli nějakému spolku nebo výchově mládeže. I Komňu jistě jednou tento pád dolů čeká, ale buďme šťastni, že tam je tento pád mnohem pozvolnější než na řadě jiných míst.

Nevím, jak Komňa v evropském souboji obstojí a věřte mi, že je mi to úplně fuk. Možná má šanci, protože jsem včera slyšel, že například vesnice v Rakousku a Německu jsou na tom s vybavením mnohem lépe, jenže na druhé straně z nich už skoro úplně vymizel normální, lidský, vesnický život. Raději bych Komni úspěch nepřál - přinesl by ji další oficiality, další vyhlašování, gratulace, politické delegace, kupy novinářů a Potěmkinovy vesnice.

Nic z toho lidé v Komni nepotřebují.  Potřebují jen klid a vědomí toho, že jsou ohromně bohatou vesnicí. Ať dál své bohatství udržují, ať o něj citlivě pečují, ať jej rozvíjejí, ať se jim daří vychovávat děti k tomu, aby si dědictví svých rodičů a prarodičů vážili a navázali na něj. A především - ať se jim tam všem daří žít v přátelství a vesnické pospolitosti.

RB

 

Tak, a nyní dávám první tři ukázky. Nevím, jestli vám přiblíží to, co bych chtěl nejvíce sdělit, nevím, jestli vyjádří podstatu toho, co považuji na Komni za nejdůležitější. Na první ukázce je jeden ze starousedlíků, když dohrávali místní muzikanti, zeptal jsem se ho, jak se mu v Komni žije.  

 

A tady je mladá rodina, do Komni se nastěhovala nedávno, ona je doma s miminkem, on je mimo jiné výrobce fujar, snaží se žít bez některých "nezbytných" výdobytků naší super vyspělé civilizace, často si zpívají. Skoro jsem se styděl, že je točím a váhal jsem, jestli dát video na internet, všude kolem byl fantastický klid a překrásná příroda.

 

 

A toto už je ukázka fašanku s proslulými skakůny. Jistě, byla to "šaráda" pro porotce. Pro mě je ale nejpodstatnější to, že podobná, nebo bych řekl, že spíše mnohem lepší atmosféra je v Komni při skutečném fašanku, kteří si tady lidé dělají sami pro sebe. Kéž jim vydrží, kéž se budou setkávat při fašanku a jiných příležitostech ne kvůli porotcům, Evropě, novinářům nebo turistům. Skoro bych dal na začátek Komni nápis: nechte nás všichni na pokoji, pokud se vám u nás libí, nic vám nebrání v tom, abyste si takové prostředí vytvořili u vás doma.  

 

 

TADY  jsem ještě přidal reportáž České televize ze včerejší Komni ...