Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Tenisový šéf hodnotí rok 2008: turnaje, opravená zeď, nový plot, střecha u krbu...

Tenisová sezóna je na konci, takže není divu, že se nám předseda tenisového klubu Pavel Turčin pořádně rozepsal a napsal, jaká že to sezóna byla. Zároveň poslal i několik fotek z různých brigád letošního roku. Ta poslední byla teď v pátek a v sobotu, na jedné straně kurtů se "objevilo" zcela nové pletivo. A tady je Pavlova obšírná zpráva (na její konec jsem ještě sepsal odkazy na letošní tenisové články tady na stránkách):

RB

 

Tenisová sezona je pomalu u svého konce a tak je tu čas na bilancování a také děkování. Nejdříve k tomuto bilancování.

V tomto kalendářním roce jsme opět uspořádali 11 turnajů, a o průběhu většiny z nich jsme Vás informovali právě na těchto stránkách. Pokud jste si je nestačili pročíst, nebo jste se nestihli podívat na fotky z těchto turnajů, klikněte si na položku Lhota - sport a najdete tam vše podstatné o těchto akcích.

Z těchto 11 turnajů bylo 7 dospělých a 4 mládežnické. Výborné je, že především turnaje pro žáky základní školy měly skvělou účast. Děti bylo také vidět v době prázdnin trénovat na zrekonstruované zdi, pravidelně a v hojném počtu docházely na tréninky, které vedly Táňa Goliášová a Ilona Dufková.

Mínusem tenisového klubu je práce s dorostem, protože je zde sice 5 až 7 tenistů a tenistek, kteří by již teď měli na to, aby se účastnili turnajů dospělých, ale nějak to nejde. Řešením je zavedení tréninků i pro tuto věkovou kategorii a pravděpodobně i uspořádání 1- 2 turnajů. Uvidíme. S mládeží mezi patnáctým a dvacátým rokem je to dle mé profesní zkušenosti někdy hodně složité, ale já jim věřím.

U turnajů pro dospělé patří mezi nejvíce obsazené deblové turnaje mužů a smíšené debly. Účastní se jich pravidelně víc jak 8 párů. Letošní rekord zaznamenal červencový turnaj ve smíšené čtyřhře, kterého se dokonce zúčastnilo 16 párů - tedy 32 hráčů a hráček a dokonce předčil i velmi populární burčákový turnaj, na který přišlo „jen" 12 párů.

Méně navštěvované byly turnaje individuální tedy singlové. Mám takový pocit, že někteří hráči mají tak trošku strach ze srovnání a říkají si - proč bych tam chodil, když stejně toho a onoho neporazím. Jsem přesvědčený o tom, že pokud děláme sport rekreačně, tak jde především o to, abychom udělali něco pro vlastní tělo a také byli společně s partou známých a kamarádů.

Velmi si vážím toho, co členové tenisového klubu tento rok udělali pro vylepšení a rekonstrukci tenisového areálu. Je skvělé, že teď máme k dispozici zastřešený relaxační prostor u krbu vedle kurtů, máme téměř uzavřený areál, protože nové zastřešení lákalo „k akcím místní výrostky". Vyměnili jsme ¼ oplocení tenisových kurtů a zrekonstruovali jsme tréninkovou tenisovou zeď.

Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na těchto proměnách tenisového areálu. Vyzvedl bych zde především obětavost a pracovitost Vlastika Radocha a dobrou myšlenku a skvělou práci Pavla Maluška. Poděkování patří i všem zbylým členům výboru, kteří odvedli kvalitní práci a snažili se pomoci, jak to bylo možné - jsou to Zdeněk Kotačka, Táňa Goliášová, Soňa Ratajská a Josef Klabačka.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že dnes se už samozřejmě ani rekreační sport neobejde bez podpory projektů a sponzorských darů a výše uvedené proměny tenisového areálu by tak nebyly uskutečněny. Tenisový klub proto d ě k u j e Nadaci DĚTI - KULTURA - SPORT za podporu projektu na rekonstrukci tenisového areálu, dále d ě k u j e m e OBECNÍMU ÚŘADU v Ostrožské Lhotě za sponzorování tenisu a výbornou spolupráci. P o d ě k o v á n í patří i akciové společnosti OSTROŽSKO za sponzorství mládežnického tenisu, a d ě k u j e m e firmě STAVEKO za zapůjčení vibračního válce na úpravu antukového povrchu kurtů. Poděkování patří také firmě OCELPROFIL. Na úplný závěr speciální dík Jurajovi.

Pavel Turčin, předseda TK Ostrožská Lhota

 

A tady jsou odkazy na články 

 

Články a fotky do roku 2008 (bylo jich docela dost): TADY

První článek v roce 2008 - změna ve vedení: TADY

Článek a fotky z prvního turnaje + další novinky z tenisu: TADY

Článek a fotky z turnaje smíšených dvojic: TADY

Článek a fotky z turnaje veteránů: TADY

Článek a fotky z mistrovství Lhoty: TADY

Článek a fotky z mládežnického turnaje o pohár starosty obce: TADY

Článek a fotky z turnaje dívek: TADY

Článe a fotky z burčákové turnaje (poslední turnaj r. 2008): TADY