Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Tak, kde je pravda, co myslíte? Získala stavební firma CGM zakázku na Rochusu od vedení Uh. Hradiště zcela čistě? Mohlo oslovit ještě více firem? A co se na Rochusu vlastně děje? A co nad Hradištěm vznikne?

Nevím, jestli jste si všimli slovní přestřelky mezi starostou Uherského Hradiště za ODS Stanislavem Blahou a opozičním zastupitelem za ANO v Uherském Hradišti Janem Zapletalem. Nevěnoval bych tomu příliš pozornost, ale téma přestřelky je hodně zajímavé a především velmi důležité. Proto jsem se mu poměrně dost věnoval a tady se vám pokusím poskytnout maximum vyčerpávajících informací.

 

O co v celé věci jde? Jednoduše řečeno o to, jestli vedení Hradiště postupovalo při hledání stavební firmy tím nejlepším možným způsobem. Zastupitel Zapletal měl k tomuto postupu města připomínky, starosta mu písemně odpověděl, že vše bylo v pořádku, přičemž zastupitel nyní reagoval podruhé. 

 

Přiznám se, že po přečtení prvního psaní zastupitele a starosty jsem logicky hledal na webu města detaily této zakázky, tedy, kdo se přihlásil, s jakými cenovými nabídkami, kdo byl v komisi a proč komise vybrala právě firmu CGM Morava. K mému velkému překvapení nic z toho ale na webu města ani nikde na internetu nebylo. Požádal jsem tedy mluvčího města Honzu Pášmu, aby mi tyto informace poskytl, což učinil - a sem na web tyto informace dávám. Kromě toho tady můžete najít psaní starosty i dvě psaní zastupitele Zapletala. A přidal jsem ještě stanovisko jednoho ze zaměstnanců firmy CGM Morava.

 

Za sebe říkám, že nevím, kde je pravda, nevím, jestli město udělalo maximum pro to získat zakázku co nejlevněji, stejně jako pochopitelně nevím, jestli firma CGM nebyla domluvena s někým z města, nebo se třeba nedomluvily vzájemně firmy, které se přihlásily - často se píše o tom, jak v České republice takový systém existuje.

 

Zřejmě víte, že prostředí stavebních zakázek je často propíráno kvůli korupci a propojení firem s politiky. Sehnat pro něco takového ale důkazy je prakticky nemožné, i když v několika případech se to v České republice podařilo. Samozřejmě jsem slyšel spoustu různých slov o tom, jak se mezi sebou domlouvají například některé stavební firmy na Slovácku, stejně tak jsem slyšel o různém propojení s politiky, ale důkazy nikdo nikdy nepředložil a policie nic nevyšetřovala - jak vidíte, i v tomto je Slovácko mnohem lepším a slušnějším krajem než jiná místa v republice :)

 

Bylo by ale skvělé, kdyby vedení Uherského Hradiště bylo maximálně transparentní, vše dávalo na internet a dělalo co nejvíce pro to, aby se o zakázky mohlo ucházet co nejvíce firem. Je to například i v zájmu samotného starosty, protože, připomínám, zatím nebylo zveřejněno, kolik stála "jeho" kampaň v komunálních volbách a kdo všechno ji platil, sami víte, že portréty starosty visely na mnoha místech. Chtěl bych také připomenout, že stavební firma, která měla ve štítu písmena CGM, získala v našem regionu v minulosti řadu obřích zakázek. Tímto neříkám, že byl někdo s někým domluvený, tím chci jen vybídnout k tomu, aby vše kolem zakázek či financování politických kampaní bylo úplně otevřené a každý měl možnost do něčeho takového vidět.  

 

Tak, to je všechno. A pokud někdo máte chuť a odvahu říci něco dobrého či špatného na téma stavebních zakázek například v našem regionu, s klidem se mi ozvěte. Stačí zavolat 602 433 970. 

RB 

 

Takže první dávám informace, které jsem si vyžádal od mluvčího města a týkaly se samotné zakázky:

 

Veřejná zakázka na stavební práce pod názvem „Přírodní amfiteátr Parku Rochus"

Základní fakta: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování objektu se sociálním zařízením pro návštěvníky amfiteátru, transformovny vysokého napětí a tlakové stanice. Dále zřízení kabelové přípojky vysokého napětí, kabelové přípojky elektronických komunikací, splaškové kanalizace a přípojky vodovodu. Předmětem této veřejné zakázky je rovněž vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření dokončeného díla.

Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.02.2015 do 29.05.2015

Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH: 7.246.436 Kč (8.768.188 Kč vč. DPH)

 

Počet podaných nabídek: 4

 

Nabídky podali:

 

ZEVOS a.s. - 6.844 847,-

SYNER Morava a.s. - 6.999 785,-

EKO UH s r.o. a ZESS a.s. - 5.850 935,-

CGM Morava s.r.o. - 6.799 868,-

 

Uvedené nabídkové ceny jsou bez DPH

 

Výsledek posouzení a hodnocení nabídek:

Hodnotící komise se na úvod jednání seznámila s výsledky posouzení kvalifikace, které bylo provedeno prostřednictvím společnosti RTS, a.s. Z protokolu vyplývá, že všichni čtyři dodavatelé neprokázali zákonným způsobem svoji kvalifikaci. Zadavatel rozhodl o postupu podle § 59 odstavec 4 zákona a všem čtyřem dodavatelům byla zaslána žádost o objasnění kvalifikace. Tři z dodavatelů ve stanovené lhůtě objasnění řádně doručili a jejich kvalifikace byla zadavatelem posouzena jako prokázaná. Jeden z dodavatelů - společná nabídka EKO UH s. r. o. a ZESS, a.s. své objasnění kvalifikace ve stanovené lhůtě nedoručil a jeho kvalifikace tak byla posouzena jako neprokázaná.

Komise dále posoudila nabídky v souladu s § 76 zákona a konstatuje, že předložené nabídky vyhověly požadavkům zadavatele a obsahují všechny doklady požadované zadavatelem. Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů ve smyslu § 77 odst. 1 zákona a žádnou z nabízených cen neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Všichni uchazeči ocenili všechny požadované stavební objekty v souladu s výkazem výměr.

 

Tolik informaceo d města. Vyhrála firma CGM Morava, k čemuž bych měl dát vysvětlení. V posledních letech se firma jmenuje CGM Morava, ale místním nemusím připomínat její historii, když to ještě byly Stavby Boršice, CGM Czech a tak nějak podobně, pamatuji si, že před léty jsem v Praze potkával dělníky a řemeslníky z našeho Slovácka, kteří pro ni v Praze pracovali, třeba pro italské či ruské zákazníky, ale samozřejmě firma měla velmi silné zastoupení i na Slovácku. Když jsem šel k nějaké stavbě, na kterou se získaly evropské dotace, málokdy jsem se spletl, že zakázku získalo CGM. Šeptalo se i mluvilo se nahlas o různých vazbách, ale šak víte, jak to chodí, nikdo nikomu nic nedokázal, takže se musíme vyjadřovat o CGM ve vší počestnosti.

Mimochodem, před časem jsem psal o tom, jak v Kladně jedna firma nebyla schopná dokončit rekonstrukci tamního divadla, na které město - jak jinak - získalo pěkně vysoké evropské dotace, šlo o stovky milionů. Radnice dokonce firmě vypověděla smlouvu, protože na stavbě téměř vůbec nikdo nepracoval. Název firmy? CGM Czech. To je ona "naše slovácká" firma, která už tak ale naše ení, protože firma se hezky rozdělila a v problémech je prý jen ta "česká" Czech. Naše "moravská" holka, holka to šikovná, prý žádné závazky nemá a před ženichy se tedy pěkně natřásá.  

 

 

Tak, a nyní pojďme k tomu, co napsal zastupitel Jan Zapletal, následně starosta Stanislav Blaha a po něm opět zastupitel Zapletal. 

 

 

Uherskohradišťské zakázky ve starých kolejích - Park Rochus

Některé věci se v UH nemění

 

Rada města Uherské Hradiště na svém prosincovém zasedání schválila podlimitní zakázku na vybudování přírodního amfiteátru Parku Rochus ve prospěch firmy CGM Morava s.r.o. v hodnotě cca 8,2 mil Kč.

 

Už samotný výběr firmy ilustruje, že se v Uherském Hradišti po volbách nezměnilo zhola nic.

 

Zadavatelem (Město UH) by zvolen typ výběrového řízení, který není zcela transparentní. Vybrané tzv. „zjednodušené podlimitní řízení" dává zadavateli možnost zaslat podle vlastního uvážení nejméně pěti zájemcům výzvu k podání nabídek a zároveň výzvu zveřejní. Povinnost zveřejnit výzvu je splněna uveřejněním na tzv. profilu zadavatele. Radnice tedy není povinována uveřejnit výzvu v informačním systému o veřejných zakázkách.

 

Otevřenost tohoto typu zadávacího řízení je velmi nízká, neboť stanovení okruhu možných dodavatelů je v plné závislosti na vůli zadavatele. Tato závislost dodavatelů na „přízni" zadavatele formuje ideální korupční příležitosti. Zadavatel je sice povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl písemně vyzván k předložení nabídky, ale jelikož je písemná výzva zveřejněna pouze místně, je daleko nižší pravděpodobnost, že nabídku podá více (předem nevyzvaných) dodavatelů.

U vítězné firmy CGM Morava není možné zcela rozkrýt majetkovou strukturu. To se nám hrubě nelíbí a naprosto to jde proti našemu volebnímu programu. Firma CGM Morava má vlastníka v offshorovém ráji na Kypru a jediným akcionářem CGM Morava je CGM Finance, Ltd., se sídlem v Londýně. Na Kypru sídlící firmy mohou tajit svoje skutečné vlastníky. O tom, kdo je skutečným vlastníkem druhé, kyperské firmy, je možné pouze spekulovat.

 

Společnost CGM Morava je nástupnickou společností firmy STAVBY, a. s., která byla založena již začátkem 90. let v nedalekých Boršicích. Je to stejná společnost, která chtěla, aby jí zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v prosinci 2014 odkleplo prodej parcely v samotné památkové zóně města.

 

Problém celé zakázky spočívá ještě v jiné věci. Podle dostupných informací není společnost CGM v nejlepší finanční kondici, čelí(la) insolvenci a dluží svým dodavatelům desítky milionů.

 

Může se stát, že vložené finance města mohou spadnout do konkursního řízení. Pokud firma zkrachuje, pokuty na papíře budou k ničemu. Podle všeho nabídla firma nejnižší cenu proto, aby se dostala k financím, kterými umořuje dluhy. Vytlouká klín klínem a to není dobrá vizitka pro firmu, která pracuje za naše peníze. Potíže mohou nastat i se subdodavateli a ti s ní třeba odmítnou spolupracovat. Pokud firma nemá dluhy vůči městu a nabídne nejnižší cenu, pak jí musí výběrová komise zakázku přiklepnout. Teoreticky tak společnost, která neplatí svým dodavatelům, může vyhrávat další a další veřejné zakázky.

 

Pokud problémy (podotýkám jakékoliv) firmy přerostou v bankrot a firma stavbu nedokončí, dokončí ji jiná firma, ale dráž. Nejen proto, že původní cena byla nereálná, ale také proto, že za mnohé práce nepřebere záruky a obvykle této situace využije k navýšení ceny např. za sondy, znalecké posudky, vícepráce atd., poněvadž investor je v tísni s dokončením. Starosta Blaha se bude mít co ohánět, aby následné (potenciální) problémy zdárně vyřešil.

 

Vše záleží na uzavřené smlouvě o dílo, ale v případě veřejných zakázek si iluze nedělám. Když firma stavbu nezvládne, pochybuji, že bude dokončena v termínu. V každém případě bude dokončena podstatně dráž. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že dráž, než byla nabídková cena účastníka soutěže na 2. místě.

 

Jan Zapletal, zastupitel ANO v Uherském Hradišti 

 

 

 ---------------------------

 

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
20. 1. 2015 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 

Město Uherské Hradiště důrazně odmítá tvrzení zastupitele Jana Zapletala (ANO 2011) o údajné neprůhlednosti a nesprávném postupu v zadání veřejné zakázky, kterou získala společnost CGM Morava s. r.o. v souvislosti s vybudováním přírodního amfiteátru Park Rochus.

 

Zastupitel Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. opakovaně medializoval tvrzení, že město Uherské Hradiště nepostupovalo správně, když se vítězem veřejné zakázky s názvem Přírodní amfiteátr Parku Rochus stala firma CGM Morava s.r.o., u které, dle jeho názoru, není možné zcela rozkrýt majetkovou strukturu.

 

Dále zveřejnil, že město nezvolilo správný typ zadávacího řízení (viz články : ANO 2011 kritizuje výběr stavební firmy v Hradišti, 20. 1. 2015, Slovácký deník str. 1, Uherskohradišťské zakázky ve starých kolejích - Park Rochus, blog IDNES.cz, 20. prosinec 2014 a též parlamentnilisty.cz, 20.12. 2014).

 

Město Uherské Hradiště při zadávání zakázky neporušilo zákon a to zejména proto, že: Zakázka byla zadávána formou otevřeného řízení a nikoli zjednodušeným podlimitním řízením, jak tvrdí zastupitel Mgr. Jan Zapletal. V každém případě se jedná a postup upravený zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ).

 

Transparentnost při zadávání veřejných zakázek je zabezpečena tímto zákonem, zadavatel je ustanoveními zákona vázán a jakékoli spekulace o netransparentnosti jakéhokoli postupu v zákoně uvedeném jsou tedy irelevantní. Zakázka tedy nebyla zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení, nýbrž vyšším stupněm tzn. otevřeným řízením.

 

Průběh zadávacího otevřeného řízení dané veřejné zakázky byl zahájen již v květnu 2014, a to zveřejněním formuláře Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, kterým zadavatel zveřejňuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v otevřeném řízení.

 

V listopadu 2014 zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek oznámil neomezenému počtu dodavatelů konkrétní informace k zadávacímu řízení veřejné zakázky (formulář Oznámení o zakázce). Současně byla na Profilu zadavatele opět neomezenému počtu dodavatelů zveřejněna textová část zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

 

Obecně, pokud jde o zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení, je zadavatel v souladu se ZVZ povinen vyzvat okruh min. 5 uchazečů a současně na Profilu zadavatele uveřejnit textovou část zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Profil zadavatele je přístupný neomezenému počtu dodavatelů. Pokud zadavateli na základě zveřejněných informací k VZ podá nabídku i uchazeč mimo okruhu vyzvaných 5 uchazečů, a splňuje zadávací podmínky, zadavatel nemá právo tuto nabídku odmítnout a musí přijmout veškeré nabídky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě.

 

K tvrzení zastupitele Mgr. Jana Zapletala, že zakázka je netransparentní, protože u vítězné firmy CGM Morava není možné zcela rozkrýt majetkovou strukturu, uvádíme, že: Zákon o veřejných zakázkách nedává zadavateli povinnost ani možnost rozkrývat majetkovou strukturu jednotlivých dodavatelů a současně neexistuje žádné zákonné opatření pro vyloučení dodavatele z účasti na veřejné zakázce z důvodu sídla v určitém státě či z důvodu určité majetkové struktury.

 

Společnost CGM Morava s.r.o. prokázala kvalifikaci v souladu se zákonem a následně proběhlo další posouzení a hodnocení, kde nabídka byla shledána nabídkou nejvýhodnější splňující veškeré podmínky zadavatele i zákona. Pokud by zadavatel nabídku tohoto dodavatele vyřadil, postupoval by v rozporu se zákonem.

 

Co se týče insolvence dodavatele, je zadavatel povinen podle ZVZ (§ 53) požadovat po uchazeči splnění základních kvalifikačních předpokladů, kde v odst. c) je povinnost dodavatele prokázat, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení. Pokud by zadavatel nepožadoval splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, jednalo by se o hrubé porušení zákona.

 

„Přes to, že plně respektuji svobodnou volbu každého člověka vyjádřit své názory, myslím si, že myšlenky publikované zastupitelem Mgr. Janem Zapletalem byly daleko spíše snahou napadat a zpochybňovat výsledky práce vedení města Uherské Hradiště, zaměstnanců města a také práci obecně prospěšné společnosti Park Rochus o.p.s. Nebráníme se kritice, ale velmi důrazně odmítáme kritiku neoprávněnou, stejně jako účelové podsouvání polopravd a domněnek."

 

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

 

-----------------------

 

 

Reakce na tiskovou zprávu o zakázce na II. etapu Parku Rochus

 

Vedení města Uherské Hradiště odpovědělo na mou kritiku ohledně veřejné zakázky na II. etapu Parku Rochus formou tiskového prohlášení ze dne 20. 1. 2015, uveřejněném na webových stránkách. Ovšem vzhledem k některým nesmyslům, mnoha polopravdám a nepřesnostem, které jsou obsahem tohoto prohlášení, jsem nucen znovu reagovat a uvést daná tvrzení na pravou míru.

Nejdříve se v zásadě musím ohradit proti větě „Město Uherské Hradiště při zadávání zakázky neporušilo zákon", která čtenáři podsouvá, jako bych něco takového tvrdil nebo že se to objevilo v článku redaktora Kordovaníka ve Slov. deníku (20. 1. 2015). Nutno zdůraznit, že nic takového nezaznělo a kritika se primárně vztahovala ke zvolenému typu výběrového řízení, znesnadňujícímu zadavateli další případný postup, bude-li realizace zakázky problémová.

 

Dále bych se rád vyjádřil k jednotlivým částem tiskového prohlášení vedení města:

 

Ad 1.: „Zakázka byla zadávána formou otevřeného řízení a nikoli zjednodušeným podlimitním řízením, jak tvrdí zastupitel Mgr. Jan Zapletal".

Zakázka byla (!) zadána formou otevřeného podlimitního řízení (viz usnesení RM ze dne 16. 12. 2014 - 39/2/RM/2014 Podlimitní veřejná zakázka OIN: Přírodní amfiteátr Parku Rochus; Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 12. 2014). Tiskové prohlášení je v tomto bodě nepravdivé, či se minimálně pokouší o terminologickou manipulaci (z dvouslovného označení „otevřené podlimitní" zvolíme pouze „otevřené", což zní jistě lépe, ovšem určující je bohužel právě to slovo podlimitní).

Město Uherské Hradiště postupovalo způsobem, jenž zákon sice umožňuje, ovšem otázka je, proč nezvolilo formu transparentního otevřeného výběrového řízení. Můžeme usuzovat, že časový tlak zde roli nehrál, protože výzva (obecné deklarace o zakázce ) byla zveřejněna již v květnu 2014, oficiální vyhlášení pak zadavatelem proběhlo ve VVZ až 18. 11. 2014. Pokud se zadavatel hlásí k „naprosté transparentnosti" (tiskové prohlášení, 3. odst.), je to podivný postup.

Zveřejnění oficiální výzvy mohlo tedy proběhnout mnohem dříve a město UH mohlo zvolit formu zcela jasného a transparentního otevřeného výběrového řízení v delší časové lhůtě, která by dala možnost více firmám provést finanční kalkulaci nabídky a přihlásit se. Podlimitním řízením byli zájemci limitování minimální lhůtou 22 dnů (od 18. 11. - do 8. 12. 2014), po jejímž uplynutí zadavatel směl výběrové řízení ukončit a také tak učinil. Tiskové prohlášení („Zakázka byla zadávána formou otevřeného řízení") deklaruje nezpochybnitelnost otevřeného řízení, přitom ale byla využita nejkratší možná lhůta pro podání nabídek.

 

Ad 2.: „Co se týče insolvence dodavatele, je zadavatel povinen podle ZVZ (§ 53) požadovat po uchazeči splnění základních kvalifikačních předpokladů, kde v odst. c) je povinnost dodavatele prokázat, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení."

Tady se ovšem směšují dvě věci. Zadavatel mluví o použití ZVZ (§ 53), ale v zadávací dokumentaci byl použit § 50 odstavec 1 písmeno c), kdy mohli zájemci o zakázku předložit pouhé čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti. Prohlašuje-li jednatel firmy Michal Chlachula: „Se společností CGM Czech a.s., která snad má finanční potíže, nemá naše společnost CGM Morava s.r.o. vlastnicky nic společného" , jedná se bohužel jen o pouhé neověřitelné tvrzení, pro nás (město/zadavatele) bez relevantního obsahu. Faktem je, že pokud není známa úplná struktura společnosti s anonymními vlastníky, nelze zjistit skutečnou finanční kondici daného subjektu. Pan Chlachula v takovém případě může říkat, co chce, pravdivost jeho vyjádření však nelze potvrdit ani vyvrátit.

 

Ad 3.: "Přes to, že plně respektuji svobodnou volbu každého člověka vyjádřit své názory, myslím si, že myšlenky publikované zastupitelem Mgr. Janem Zapletalem byly daleko spíše snahou napadat a zpochybňovat výsledky práce vedení města Uherské Hradiště, zaměstnanců města a také práci obecně prospěšné společnosti Park Rochus o.p.s. Nebráníme se kritice, ale velmi důrazně odmítáme kritiku neoprávněnou, stejně jako účelové podsouvání polopravd a domněnek."

K tomu mohu jen konstatovat, že pokud bude proces zadávání veřejných zakázek skutečně transparentní (a v této věci se uherskohradišťská radnice nemusí nechat omezovat pouze povinnými rámci danými zákonem), hnutí ANO nebude mít důvod zpochybňovat práci vedení města jako v této konkrétní kauze. Do té doby tak však činit musíme a budeme, protože jsme tím jako zastupitelé občanům města a našim voličům povinováni. Zároveň chci zdůraznit, že ve svých vyjádřeních v žádném případě nenapadám a nezpochybňuji fungování zaměstnanců města, jak bylo uvedeno, protože považuji za samozřejmé, že zaměstnanci města pracují na základě pokynů vedení města. Kritika tedy míří jinam a vtahování zaměstnanců do této záležitosti nepovažuji za seriózní.

 

Závěrem

Vládou iniciované změny zákonů (zákon č. 137/2006 Sb. O podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách; dále měl být novelizován od 1. 1. 2015 navazující zák. č. 458/2011 Sb., který zatím neprošel, protože příslušná část zákona byla zrušena, zřejmě bude platit až od 1. 4. 2015) výrazně posílí efektivní vnější dohled veřejnosti nad regulérností soutěže a hospodárností zadavatele při nakládání s veřejnými prostředky. Větší transparentnost otevře trh s veřejnými zakázkami četnější konkurenci, a jak doufáme, povede k vyšší úspoře nákladů zadavatele, o což nám zastupitelům za hnutí ANO 2011 jde především.

 

Jan Zapletal, zastupitel ANO v Uherském Hradišti  

---------------------------------------------------------------------- 

  

Tak a ještě přidávám stanovisko jednoho ze zaměstnanců CGM Morava, který mi napsal: 

Společnost CGM Morava, s.r.o. nemá od samého vzniku před cca 2 lety se společností CGM Czech a.s. kapitálově nic společného. Společnost CGM Czech a.s. je údajně v insolvenci.

„Naše" společnost vznikla před více než 2 lety odkoupením moravského střediska společnosti CGM Czech.a.s. se všemi právy a závazky tohoto střediska, tedy i se všemi zaměstnanci, aktivy, referenčními stavbami aj.

Ta poslední léta jsme zrealizovali několik významných staveb, které získaly řadu ocenění ( PIK Kunovice, Jezuitská kolej UH, Živá voda Modrá - vše stavby ZK nebo UH, ale i mimo kraj - Od renesance k baroku v Moravské Třebové, Lázně Losiny aj.).

Ročně odevzdáváme cca 130 nabídek většinou do veřejných soutěží. Právě jsme rekapitulovali rok 2014 - kdybychom ve všem uspěli, byl by to objem prací za 2,4 miliardy Kč. Ale to je kdyby. Reality je taková, že jsme úspěšní v každé asi desáté zakázce a náš roční obrat je cca 300 milionů Kč. Drtivá většina jsou veřejné soutěže, ale děláme i pro soukromé investory, kteří se na nás obrátí napřímo, jelikož chtějí mít jistotu řádně dokončeného díla (např. Dům DEPAM na Masarykově náměstí UH, vinný sklep Klentnice....).

Co se týká majetkové podstaty, ta je dohledatelná na stránkách justice v obchodním rejstříku. Problém je, že si většina lidí s vlastníkem chce představit konkrétní jméno fyzické osoby. Myslím si, že skoro všechny velké stavební firmy mají vlastníka obchodní společnost zapsanou mimo ČR. 

 

 

Tolik zaměstnanec CGM Morava. A ještě jsem poprosil Jana Blahůška, ředitele obecně prospěšné společnosti Park Rochus, jestli by mi napsal, cože se teď přesně na Rochusu děje, protože to zajímá spoustu lidí.

 

Co z hlavních věcí dosud bylo na Rochusu postaveno?

V roce 2009 byla rekonstruována kaple sv. Rocha, v roce 2012 sem byla přenesena historická sloupková stodola z obce Břestek, v roce 2013 jsme v Parku Rochus instalovali dřevěný tesaný polní kříž. Město Uherské Hradiště v roce 2014 zahájilo realizaci rekonstrukce cest a výstavbu nezbytných inženýrských sítí pro muzeum v přírodě - tato stavba je nyní ještě rozpracována.

 

 

A co by mělo být postaveno například v roce 2015, případně 2016?

V roce 2015 by měla být dokončena infrastruktura a realizovány 3 expoziční objekty muzea v přírodě, správní budova muzea a budova, ve které bude integrována transformovna VN a veřejné WC pro muzeum. Jedná se o kopie tří historických památek lidového stavitelství, které byly zaměřeny při etnografických výzkumech v obcích Boršice, Veletiny a Tučapy.

 

 

Kolik peněz zatím do projektu dala skupina SYNOT?

Skupina SYNOT dala formou daru do projektu v letech 2010-2014 celkem 13,2 mil. Kč. Pro rok 2015 je pak na rozvoj Parku Rochus včetně kofinancování dotačního projektu ROP přislíbeno dalších 9,6 mil. Kč.

 

 

Kolik peněz zatím přišlo, nebo má přijít, na celý projekt z evropských dotací, tedy z ROPu? Když jsem se před časem ptal na ROPu, bylo mi řečeno, že jedna část žádosti vaší společnosti nevyšla, není mi jasné, o co přesně šlo.  

Muzeum v přírodě, které nyní realizujeme včetně nutné infrastruktury představuje tři samostatné, ale na sebe navazující projekty. Na všechny byla snaha získat dotaci z ROP. První a druhý projekt předkládalo město Uherské Hradiště, třetí naše společnost Park Rochus, o.p.s.

 

První projekt řeší základní infrastrukturu pro celou lokalitu parku, jsou v rámci něho rekonstruovány cesty, je řešena kanalizace pro odtok dešťové vody, část elektrických rozvodů. Projekt byl vysoutěžen v otevřeném zadávacím řízení, které vyhrála společnost SKANSKA, od podzimu 2014 je realizován, celkové náklady by měly být 23,2 mil Kč bez DPH, podpora z ROP by měla být ve výši až 85%.

 

Druhý projekt měl řešit přírodní amfiteátr a nutnou infrastrukturu pro něj, kterou by využilo i muzeum v přírodě. Tento projekt nebyl bohužel k podpoře z dotace ROP schválen, proto se město rozhodlo realizovat pouze tu část, která je nezbytně nutná pro třetí projekt. Dodavatel stavebních prací se nyní soutěží, smlouva zatím nebyla uzavřena, proto mi není známá přesná cena. Předpokládaná cena dle investičního záměru je 6,8 mil. Kč.

 

Třetí projekt s názvem Expozice lidové architektury - muzeum v přírodě Rochus realizuje naše společnost, je schválen k podpoře ROP ve výši až 85%. Stavební firmu také nyní soutěžíme, podle investičního záměru byly celkové náklady odhadovány ve výši 25,1 mil. Kč bez DPH.