Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Starostka Ostrohu právě vydala prohlášení ke konci krojové dílny: Mírně převažuje názor dílny zachovat... A moje prosba: ať jsou jednání zastupitelů veřejná!

Starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská právě poslala (ve středu v 11.40 hodin) novinářům do mailu tiskovou zprávu, která se týká budoucnosti krojových dílen v Uherském Ostrohu. Tuto zprávu sem obratem dávám bez jediné úpravy.

 

 

Děkuju za tuto tiskovou zprávu a vítám i snahu o vstřícnost, zároveň ale musím vyjádřit své velké zklamání z toho, že toto jednání bylo neveřejné. Vím, že některé obce řeší obecní věci tak, že svolávají "rozšířené jednání rady" nebo "porady zastupitelů", ale toto považuji za obcházení zákona i veřejnosti. V zákoně se mluví o zasedání zastupitelstva, a to musí být ze zákona veřejné. Tisková zpráva je sice hezká, ale nelze ji nikdy od nikoho považovat za objektivní zprávu, lidé by měli mít právo si udělat svůj vlastní úsudek na základě vlastní přitomnosti.

Jak už jsem mnohokrát psal, jsem příznivec toho, aby navíc z takových zasedání zastupitelstev byly zvukové záznamy nebo videozáznamy, aby se opravdu každý mohl seznámit s obecními záležitostmi - jak se také v případě některých obcí a měst děje. Navíc by komunální politici v Uherském Ostrohu nebo kdekoliv jinde měli dávat na web všechny dokumenty a finanční podrobnosti o obecních záležitostech, protože nejde o žádné soukromé peníze či problémy.

Vím, že boj za toto právo na informace je vyčerpávající a dlouhodobý, ale věřm, že snad alespoň naše děti se dočkají toho, že dění ve státní správě či veřejné správě bude co nejvíce otevřené, počínaje vládou a ministerstvy, přes kraje až po obce.

Abych skončil tématem Uherského Ostrohu - jsem velmi zvědavý, jak bude vypadat příští městské zastupitelstvo, do jaké míry budou zastupitelé před očima veřejnosti diskutovat a co všechno veřejnosti ukáží nebo neukáží. Jakékoliv tutlání informací z nás dělá jen ovce a hlupáky, "řadový" člověk má právo na úplně stejné informace jako kdokoliv ze zastupitelů. Jediný rozdíl je v tom, že zastupitel má právo zvedat ruce a rozhodovat.

V příštím článku, už po jednání zastupitelstva, se vrátím k samotné podstatě existence takových dílen, ať už v Ostrohu nebo i jinde. S klidem, prosím, napište, svůj názor i do diskuse, děkuju moc!

RB 

 

TADY dávám pro zajímavost odkaz na web krojových dílen, jejichž oficiální název je Tradice a řemesla Uherský Ostroh. Webové stránky jsou dělané perfektně!

 

TADY bych vás rád odkázal na internetový obchod dílen, vyberte si něco a podpořte dílny ...

 

O problémech dílen si můžete přečíst například TADYTADYTADY ...

 

TOTO JE ZPRÁVA OD STAROSTKY OSTROHU Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI:

 

Tisková zpráva

Obecně prospěšná společnost  Lidové tradice a řemesla pokračuje.

Na rozšířeném jednání rady města Uherský Ostroh, která se uskutečnila v podvečerních hodinách v pondělí 12.listopadu 2012, radní a  zastupitelé města diskutovali  o  dalším osudu  obecně prospěšné společnosti Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh .

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky  mimořádné účetní závěrky , která byla provedena k 30.9.2012. Ztráta společnosti k tomuto datu činí  mínus  215 725 Kč. Dále byli zastupitelé seznámeni s objemem  nasmlouvaných zakázek do konce roku a s předpokládaným výhledem  hospodaření k poslednímu prosinci roku 2012.

Z přibližně dvouhodinové diskuse mezi  zúčastněnými  mírně převažoval názor  zachovat  obecně prospěšnou  společnost , ale směřovat  její činnost tak, aby lépe prováděla nejen  svoje obecně prospěšné aktivity, ale také  zlepšila svoji hospodářskou činnost.  Byla také diskutována výše dotace od města, která bude pro rok 2013 pro obecně prospěšnou společnost nezbytná.

„. Nikdo ze zastupitelů nechtěl, aby výroba krojů skončila. Bavili jsme se ve věcné rovině o formách  pokračování činnosti, kterou o.p.s. provádí,  ať už s účastí města nebo na jiné bázi. Jednání bylo konstruktivní a bez emocí," sdělila starostka města  Hana Příleská. 

Kontakt:

Ing. Hana Příleská

Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh