Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Pokračování kauzy akvapark Uh. Hradiště: Občane, běž si zaplavat a jinak se o nic nezajímej

Pokud vás zajímá pouze a jedině to, kdy si budete moci "vyžbrndat" své tělo v novém hradišťském akvaparku, stačí vám jedna jediná informace, která navíc není nová - bude to teď, 21. prosince. "Jen" se musíte vejít do necelého počtu 400 lidí, což je kapacita akvaparku - jsem zvědavý na tlačenice v prvních dnech. Když navíc budete mít štěstí i s parkováním, můžete zaparkovat přímo před kinem Hvězda, kde máte parkování se slevou.

Tak, tím jsem odbavil čistě zájemce o plavání, a můžeme dál :)

 

Jestliže toužíte po dalších informacích, a chcete být více než jen "občany - plavci", nabízím vám řadu dalších informací, které souvisejí s akvaparkem, s jeho stavbou, doděláváním i problémy. Vy všichni máte tady na webu unikátní možnost  slyšet autentické vyjádření zástupců města k problému dostavby akvaparku i smlouvy mezi Uherským Hradištěm a firmou Unistav, která akvapark postavila. Video dávám na web v rámci snahy poskytovat občanům maximum informací o rozhodování jejich zástupců na radnicích ...

 
Tady je video z dnešní tiskové konference města, na které se mluvilo mimo jiné právě o akvaparku. Myslím, že pro občany je následující autentické vyjádření vedení města důležité a zajímavé. Sami si můžete udělat na celou věc názor, nemusíte se spoléhat jen na to, co my novináři "vybereme" do médií. Například zrovna nynější "případ akvapark" lze psát opravdu mnoho způsoby, proto má mnoho pohledů - díky videu si s klidem zvolte "vlastní způsob interpretace" celé záležitosti:  

 

... a toto video navazuje plynule na předcházející, stále je řeč o akvaparku - a také nedodělcích a "vícepracích"

 

Pro zajímavost, tedy je ještě video, které jsem už na stránky dával dřív, akvapark a vyjádření mluvčího Unistavu:

 

 

 

 

Tak, a nyní ještě několik důležitých vět.

 

Za prvé: Dokončování akvaparku je mimo jiné bojem o miliony a miliony veřejných peněz, o které se nyní hraje a bude hrát mezi městem a Unistavem. Vedení města a vedení Unistavu si totiž velmi rozdílně vysvětlují smlouvu, kterou uzavřeli. 

Za druhé: Jako občané jsme proti politikům v ohromné nevýhodě  i v této záležitosti. Politici (v tomto případě vedení města a většina zastupitelů) brání občanům v tom, aby mohli vidět smlouvu a osm dodatků, které uzavřelo město a Unistav. Vše je tajné. Tím pádem nemáme přístup k tomu nejdůležitějšímu v této záležitosti a nemáme šanci ani posoudit, zda naši zástupci, tedy politici, postupují správně a zda správně spravují veřejné peníze. Tedy - nemůžeme ani posoudit to, zda město nemělo za zpoždění akvaparku požadovat více peněz než jen náhradu v hodnotě 1,2 milionu korun. 

Za třetí: Nyní uzavřená dohoda, týkající se 1,2 milionu, je opět tajná. Nevíme detaily, co přesně a jak je v této dohodě formulované. Zástupci města dokonce zatím ani přesně nespecifikovali, co za 1,2 milionu korun město, tedy jeho občané, od Unistavu dostanou. Je smutné, že tento přesný součet nechtěli ani zastupitelé, když dohodu podpořili hlasováním.  

Za čtvrté: Celá záležitost rozhodně nekončí. Lze čekat další spory s Unistavem a zřejmě i s projektantem. Ve "hře" je mnoho milionů navíc oproti smlouvě, mnoho nedodělků (část je přirozených a brzy se odstraní), i mnoho práce, která se musela dělat jaksi navíc a částečně i mimo projekt. Bohužel, i v tomto následujícím dění jsou občané na vedlejší koleji.

Kdybych chtěl jen malinko přehánět, napsal bych na budovu akvaparku: Milý občane, zaplav si, pobav se, ale jinak mlč a o nic se nezajímej. 

 

A tady už je článek, který jsem psal pro MF DNES (a který vyšel ve zkráceném znění)

 

Hradiště vyúčtovalo zpoždění akvaparku - 1, 2 milionu korun

Uherské Hradiště - Žádné soudy, dohodněme se raději bez nich. Takto si „plácli" po týdnech dohadování zástupci Uherského Hradiště a firmy Unistav, která pro Hradiště postavila akvapark. Dohodu posvětilo v pondělí hradišťské zastupitelstvo, které souhlasilo s tím, že v rámci smíru Unistav dodá městu zboží za 1, 2 milionu korun. Další spory ale nejsou vyloučeny, protože na akvaparku je množství nedodělků a konečná suma za stavbu není ještě vyčíslena.

Z dosavadních informací vyplývá, že vedení města a Unistav se nemohli dlouho dohodnout a různě si vykládali uzavřenou smlouvu i její dodatky. Hádali se především o to, zda listopadové předání akvaparku Unistavem bylo či nebylo se zpožděním, kolik případně toto zpoždění dělalo a na jaké penále má Hradiště nárok. Unistav tvrdil, že akvapark neodevzdal se zpožděním a navíc musel dělat na poslední chvíli na akvaparku změny, které si město dodatečně vyžádalo.

„Nakonec jsme se shodli na tom, že řešení soudní cestou by trvalo velmi dlouho, a ohrožovalo by zkušební provoz bazénu i jeho otevření. Proto celou věc řešíme smírnou cestou, Unistav zaplatí 1, 2 milionu korun jako kompenzaci za ztráty způsobené prodlením v předání akvaparku," prohlásil starosta Květoslav Tichavský.

„Šli jsme do jednání s vizí, že je rozumné se dohodnout, a to především v zájmu uživatelů akvaparku. Soudní spor by nepomohl vůbec nikomu," dodal místostarosta Stanislav Blaha.

Smír s Unistavem prošel zastupitelstvem nejtěsnějším možným způsobem, z 27 zastupitelů pro něj hlasovalo14, všichni byli z vládní koalice ODS, TOP 09 a KRUH a KDU-ČSL.

Co přesně Hradiště za částku přes jeden milion korun dostane, není zatím jasné, vedení města sdělilo jednu konkrétní položku. „Unistav zaplatí chemikálie, použité na provoz akvaparku, v hodnotě 200 tisíc korun," řekl místostarosta Blaha. A co bude za zbývající jeden milion korun? „Mělo by to být dovybavení mobiliáře. Úplně definitivně se to ale nespecifikovalo, myslím, že to bude otázka dalších dnů," řekl starosta.

Kromě toho, že není jasné, co přesně město za 1,2 milionu korun dostane, není také jasné, do jaké míry může za spory mezi městem a Unistavem smlouva o stavbě akvaparku. Smlouva je totiž před veřejností tajena, stejně jako osm jejích dodatků i přesné znění nynější dohody mezi městem a firmou. Vedení města přitom čeká další „oříšek", a ten se nebude týkat jen Unistavu, ale také projektanta akvaparku. Vedení bude muset odpovědět na otázku, kdo zaplatí dodatečné práce.

„Dopídil jsem se, že došlo k navýšení ceny za akvapark o 12. milionů korun, a to převážně z důvodu změn stavby, plynoucí z nedostatku projektové dokumentace," prohlásil na zastupitelstvu opoziční zastupitel z ČSSD Antonín Seďa. „Co město udělá s těmito 12. miliony? Bude to požadovat po projektantovi, jak bude město postupovat?" ptal se Seďa.

 „Vícepráce jsou takového rázu, že jejich část vznikla chybou projektu a další část jsou dodatečně vyžádané práce, které byly nutné k dokončení díla," potvrdil problémy Ladislav Vendel z městského odboru investic.

„My tyto vícepráce sledujeme a v lednu budeme vyhodnocovat, kolik činí podíl změn, zaviněných projektantem, a kolik změn jsme si vyžádali my jako investor. Co se týká sankcí za nepřesnost projektu, to řeší smlouva s projektantem, tuto částku vyčíslíme," slíbil Vendel, podle kterého obsahoval seznam vad a nedodělků na akvaparku ke dni jeho předání 20. listopadu celkem 1 600 položek. Na odstranění má Unistav 30 dnů, minimálně některé ale kvůli zimě nestihne.

Starosta Květoslav Tichavský existenci seznamu potvrdil, namítá ale, že většinou jde prý o drobnosti. „Nejzásadnější problém je zatečení střechy, v létě musíme znovu zjistit její stav," sdělil.

„Uděláme expertízu, která ukáže, jestli bude stačit pouhé odvětrání, nebo jestli se bude muset sáhnout k zásadnějším krokům," doplnil jej místostarosta Blaha. I z těchto názorů je jasné, že kauza akvapark bude mít ještě pokračování.

RB

 

Později dám na web také zvukový záznam z pondělního jednání zastupitelstva, kde se mluvilo mimo jiné právě o akvaparku ... Jsem přesvědčený, že politikům na radnicích a v zastupitelstvu kdekoliv v zemi nebrání nic v tom, aby na internet dávali například zvukové záznamy zastupitelstev, a v případě tiskových konferencí, také audio nebo i videozáznamy těchto konferencí.

Věřím, že jednou se dožijeme (my nebo naše děti) doby, kdy budou stejně tak veřejné všechny smlouvy na radnicích a veškeré podrobnosti o různých zakázkách a výběrových řízeních ...

 

První článek o tajnostech radnice a akvaparku, najdete prosím TADY ....