Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Podívejte se, jak vypadalo setkání na vzácného kněze P. Šuránka z Ostrožské Lhoty...

Zatím dávám jen videoukázky a popisky z krásného duchovního setkání z letošního 8. března, na které moc rád vzpomínám a hodně mi záleží na tom, co a jak o něm napíši, během víkendu se tady článek objeví, následující videoukázky by neměly moc smysl, pokud bych k nim nepřidal "klíč" v podobě textu...

 

... zpravodajství televize NOE, poté následují videoukázky, které jsem natočil, jsem moc rád, že jsem toto setkání zachytil, věřím, že pro některé z vás čtenářů, mělo a má smysl třeba i takto zprostředkovaně 

 

 

Zastavení na Křížové cestě... 

Co činí člověka spolupracovníkem Ukřižovaného, dobrodincem lidstva, a co lotrem?

Srdce rozhoduje. Tento lid mne ctí ústy, ale jejich srdce je daleko ode mne.

Co vychází ze srdce, to zušlechťuje nebo poskvrňuje člověka. Ze srdce vycházejí láskyplné myšlenky, touha pomoci bližnímu, rozhodnutí zachraňovat duše...  

 

 

 

... modlitba u hrobu P. Antonína Šuránka na lhotském hřbitově 

 

 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner mluví o blahořečení P. Šuránka a nutnosti zázraku 

 

 ¨

 

... a ještě jedna aktuální pozvánka