Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Mimořádná událost v Uherskohradišťské nemocnici: Končíte, napsal ředitel Karásek všem 45 lékařům z iniciativy Děkujeme, odcházíme + podívejte se na výpověď

Následující článek vychází dnes v MF DNES, já ho dávám sem na web především proto, že bych chtěl i takto oslovit lékaře a sestry v Uherskohradišťské nemocnici a požádat je o názory.

O základním dění v nemocnici informace mám, ale cítím, jak mi chybí širší pohled, názory co největšího množství těch, kteří v této nemocnici pracují. Proto vás i takto prosím o sdělení, jaká situace v nemocnici vlastně je, a především, zda se dnešní stav a odchody lékařů nepromítnou do zhoršené péče o pacienty. Teď mi nejde ani tak o anonymní názory v diskusích, ale především o odborné pohledy, které mi prosím můžete adresovat na mail radek.bartonicek@gmail.com

Bohužel, od prvního článku o hradišťské nemocnici pociťuji na vlastní kůži, jak obtížně se o dění v ní získávají informace, jak málo lékařů v ní má odvahu mluvit svobodně a veřejně. Kdyby šlo o nějakou soukromou firmu třeba na výrobu cviček nebo šroubků, tak mi to takřka nevadí, ale tady jde o firmu, která pečuje o zdraví a životy lidí. Neznám víc veřejnou věc, o které by měli být lidé maximálně informováni, než právě toto téma.

Snad ještě několik slov k titulku v novinách, který zní, že ředitel s lékaři zametl a oni teď půjdou na úřad práce. Tyto titulky jsem nepsal, ale za léta v novinách jsem se už smířil s tím, že titulky článků jsou ostřejší než je potřeba. Byť si myslím, že "hlas lidu" bude mluvit o chování ředitele Karáska jako o "zametení" s lékaři. Mně osobně se zdá, že ředitel postupoval poměrně vstřícně, byť je mi jasné, že "stávkující hrdost" lékařů jim neumožňovala jeho nabídku přijmout.

Pokud jde ještě o úřad práce, nemyslím si, že až tolik lékařů zamíří na úřad práce, možná skoro žádný. A abych to ještě nakonec zkomplikoval - není vyloučeno, že nějakým zázrakem třeba nakonec lékaři v nemocnici zůstanou ...

RB 

 

 

Končíte, oznámil desítkám lékařů Antonín Karásek, ředitel nemocnice v­ Uherském Hradišti

 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ -  „Sděluji vám, že váš pracovní poměr na funkční pozici lékař v naší nemocnici k 28. února 2011 končí. Dostavte se na personální oddělení k vyřízení nezbytných formalit."

Takové oznámení ředitele Uherskohradišťské nemocnice Antonína Karáska o rozvázání pracovního poměru dostaly desítky hradišťských lékařů, kteří se připojili k výzvě Děkujeme, odcházíme. Podle odborářů jde o 45 doktorů, Karásek jejich počet nechtěl sdělit.

I kdyby lékaři výpovědi stáhli, ředitel je už do práce nevezme. „Odcházející lékaře vystřídá adekvátní personální náhrada," naznačil Karásek. Podle něj nemají pacienti důvod k obavám. „I po 1. březnu budeme nadále normálně fungovat a zabezpečíme péči," uvedl.

Lékaři v nemocnici neskrývají, že je rozhodnutí Karáska překvapilo. „Buď si pan ředitel Karásek vládne na svém léně bez ohledu na zájmy zřizovatele a nebo veškeré projevy hejtmana o zájmu kraje, aby lékaři zůstali na svých místech, byly lživé a neupřímné," uvedl předseda Lékařského odborového klubu v nemocnici Petr Vysloužil. Naráží tím na nedávnou výzvu hejtmana Stanislava Mišáka lékařům, aby místa v nemocnicích neopouštěli.

„V tuto chvíli již prakticky není naděje, že by v Uherskohradišťské nemocnici nastoupil některý z těchto lékařů po 28. únoru do práce," řekl Vysloužil. Mezi těmi, kteří dostali "padáka", je také on.

Krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská ředitele Uherskohradišťské nemocnice podporuje a sama říká, že výpovědi jsou v kompetenci ředitelů. „Řešení výpovědí lékařů je v­kompetenci ředitelů nemocnic. Jestliže lékaři výpověď podali, pak se ptám, chtějí nebo nechtějí zůstat v nemocnici? Podání výpovědi je podle mě známka toho, že lékař nehodlá v daném zdravotnickém zařízení zůstat a patrně chce jít jinam," uvedla radní Příleská.

Zároveň ale přiznává, že tak radikální postup jako v Hradišti nikde jinde v kraji není.

„Jiní ředitelé nemocnic v kraji zatím situaci s lékaři neřeší tak jasně jako ředitel Karásek. Ale pravda je ta, že v Uherskohradišťské nemocnici bylo výpovědí nejméně z nemocnic našeho kraje," naznačila Příleská.

Šéf odborářů popisuje postup ředitele tak, že první únorový den nabídl přes primáře lékařům, aby do 4. února a 11 hodin stáhli své výpovědi. „Bohužel tuto nabídku učinil pouze ústně a pouze lékařům chirurgie, ortopedie, gynekologie a oddělení ARO," řekl Vysloužil.  

Lékaři z těchto oddělení reagovali dopisem, v němž řediteli napsali, že si jeho nabídky velmi váží a ujistilo ho, že kampaň Děkujeme, odcházíme, není namířena proti němu ani jeho nemocnici.

Přesto Karáskovi napsali: „Jsme nuceni váš ústní vzkaz odmítnout jako nepřiměřený situaci, jedním z důvodů odmítnutí je i fakt, že nebyli osloveni všichni lékaři ve výpovědi." A odkázali ho, aby se dál už neobracel na ně, ale lékařský odborový klub. Vedení nemocnice ale chtělo, aby lékaři ve výpovědi podali žádost o přijetí do nemocnice jako kterýkoliv jiný zájemci o práci.

„Lékaři podáním výpovědi jasně signalizovali, že jsou ochotni a schopni z nemocnice odejít,"popsal mluvčí nemocnice Ludvík Valouch.

"Nicméně jim byl nabídnut "slušný" a korektní odchod s tím, že by opětovné obnovení a navázání další spolupráce probíhalo standardní cestou, tedy podáním žádosti o přijetí do pracovního poměru," tlumočil slova ředitele mluvčí nemocnice Ludvík Valouch.

Pokud jde o počty lékařů, s nimiž ředitel nepočítá, mluvčí konkrétní číslo nesdělili, ale z jeho stanoviska vyplývá, že by mělo odejít všech 45 lékařů. „Doposud jsme ze strany lékařů nezaznamenali žádný signál, že by naší nabídky chtěli využít. Jejich rozhodnutí samozřejmě respektujeme," vzkazuje ředitel Karásek.

Radek Bartoníček

 

TADY je ještě článek na webu www.idnes.cz 

 

... a TADY je diskuse k tomuto článku ...

 

Pro zajímavost ještě přidávám mé otázky a odpovědi ředitele nemocnice:

 

1. Pane řediteli, kolik lékařů tedy odejde z nemocnice? Bude jich 45 nebo je tento počet jiný?

2. Jak konkrétně se tento či jiný odchod lékařů dotkne provozu nemocnice, co přesně to bude znamenat pro provoz nemocnice a co pro pacienty?

3. Jakým způsobem budou nahrazeni lékaři a jakým způsobem činnosti, které dělali?

4. Případně, kolik lékařů "přebývalo" a tedy nebude je potřeba nahradit?

5. Někteří lékaři si stěžují, že jste svou nabídku učinil pouze ústně a pouze lékařům chirurgie, ortopedie, gynekologie a oddělení ARO. Je to prosím tak, proč "jen" těmto a proč ústně?

6. Jak bude fungovat Uherskohradišťské nemocnice od 1. března, jaká konkrétní sdělení máte pro pacienty a veřejnost? Přpadně, kdy takové informace sdělíte či uveřejníte?ODPOVĚĎ:  "Lékaři podáním výpovědi jasně signalizovali, že jsou ochotni a schopni z nemocnice odejít. Nicméně jim byl nabídnut "slušný" a korektní odchod s tím, že by opětovné obnovení a navázání další spolupráce probíhalo standardní cestou, tedy podáním žádosti o přijetí do pracovního poměru. Doposud jsme však ze strany lékařů nezaznamenali žádný signál, že by této nabídky chtěli využít. Jejich rozhodnutí samozřejmě respektujeme."

 

NÁSLEDOVALA DRUHÁ SÉRIE OTÁZEK:

1. Pane řediteli, jaká je situaci s lékaři, kteří podali ke konci února výpověď? Zůstanou nebo odejdou?

2. Co přesně jste těmto lékařům nabídl?

3. Jaká byla jejich reakce?

4. Je pravda, že jste jim poslal dopisy, v nimž jim oznamuje ukončení pracovního poměru k poslednímu únoru?

5. Kolik takových lékařů je?

6. Kolik lékařů vaši nabídku přijalo?


ODPOVĚĎ:

Ad1) Počet odcházejících lékařů se nijak nezměnil.

Ad2) Odchod lékařů se provozu nemocnice po 1.3. nijak nedotkne.

Ad3) Odcházející lékaře vystřídá adekvátní personální náhrada. Prováděné činnosti nebudou, ve srovnání se současným stavem, nahrazeny žádné.

Ad4) Tuto informaci považujeme za interní a nebudeme k ní poskytovat bližší informace.

Ad5) Je potřeba si uvědomit, že iniciace jednání, ať už ústní nebo písemnou formou, nebyla v tomto případě povinností vedení nemocnice. Vzniklou situaci se snaží vedení Uherskohradišťské nemocnice řešit maximálně zodpovědně a nechce s ní v žádném případě pracovat jako se senzací.

Ad6) Rádi bychom využili této příležitosti a veřejnost ujistili, že opravdu není důvod k obavám. Uherskohradišťská nemocnice bude i po 1.3. nadále normálně fungovat a zabezpečí péči, kterou zabezpečit má.

 

 

 

... a takové psaní obdrželi od ředitele lékaři ...