Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Komentář: Gymnázium v Uherském Brodě vymění ředitele aneb Do čeho smíme či nesmíme vidět a mluvit

Možná někteří namítnete, že následující zprávička nestojí za víc, než jednu jedinou větu. Inu tedy, uvedu nejdříve tuto větu, která ještě nikde nezazněla: "Novým ředitelem gymnázia v Uherském Brodě má být tamní učitel RNDr. Jaroslav Krpal, který v konkurzu porazil tento týden mimo jiné dosavadního ředitele Mgr. Michala Gergelu."

Tečka, hotovo, předpokládám, že takto stručně, možná ještě stručněji, oznámí tuto novinku Zlínský kraj jako zřizovatel, a kdoví, možná se i objeví jedna věta na stránkách samotného gymnázia - i když, kdoví.

Rád bych se mýlil, ale předpokládám, že jinak bude ticho po pěšince. Stejně jako je zvykem v našem kraji tiše, líbezně a bez jakéhokoliv komentáře či reptání oznamovat například, že někdo získal velkou stavební zakázku nebo někomu byla přidělena obrovská státní či evropská dotace. Odpovědní a vyvolení se nám tak posmívají krátkými a nic neříkajícími tiskovými zprávami, místo toho, aby nám vysvětlovali, za jakých okolností a proč někdo získal zakázku či dotaci, případně, aby přímo zveřejnili vešekré detaily svého rozhodování. Samozřejmě, částečně si to za můžeme my ovce, které držíme hubu a se skloněnou hlavou jdeme tam, kam nás vůdci stáda vedou.   

Jak se tak zdá, a jak ukazuje dosavadní situace kolem konkurzů na ředitele škol, podobnými ovcemi se staneme i v tomto případě. Kraj vyhlásil konkurzy na ředitele zmiňovaného uherskobrodského gymnázia a dalších třinácti škol, ale zatím se nikde žádné podrobnosti o konkurzech neobjevily - stejně jako se neobjevily v minulosti. Nic, nic, nic, kdo se do konkurzů přihlásil, kdo přihlášené posuzoval, atd. atd., nic, nic, nic. 

Pokud vám to nevadí, vaše chyba, mně to vadí a proto píši i tuto poznámku. Pokud bych zůstal u vzpomínaného gymnázia, je jistě nesmírně důležité pro buducnost stovek jeho žáků i našeho regionu to, kdo sedí nebo bude sedět na židli ředitele takové instituce - nepochybně, jedné z nejdůležitějších, jaké máme.

Z toho důvodu je jistě také velmi důležité vědět, s jakou koncepcí ten který kandidát o tento prestižní post usiloval, jakým způsobem argumentoval a hlavně, proč se nakonec "porota" rozhodla vybrat na nejlepšího toho, koho vybrala. To, prosím, není zpochybňování vítěze, kterého nijak neznám, to je podle mě jen logický požadavek, na který má veřejnost i rodiče gymnazistů plné právo.  

Představte si, že ten bláhový Bartoníček si myslel, že takový výběr ředitelů je ideální příležitostí pro debatu o směřování té které instituce, o její podobě, stylu výuky a desítkách dalších věcí, zejména, když v Brodě svedl "souboj" samotný ředitel a "tvůrce" dosavadní koncepce s několika učiteli. Jaký je vlastně brodský gympl, v čem je horší, nebo třeba lepší, než ten hradišťský, co mu schází k tomu, aby měl ještě větší kvalitu? On hlupák, tedy Bartoníček, by dokonce navrhoval, že by se takoví zájemci o veledůležitý ředitelský post mohli sejít na jednom místě, a tam by mohli, před zraky studentů i dalších zájemců, věcně a zajímavě vysvětlovat své vize. Ano, takové nepředloženosti ho napadali. Samozřejmě jsme nic z toho neučinili a také nikdy neučiníme. 

Bohužel, žijeme dobu, kdy se lidé zajímají především o hlouposti, zatímco to podstatné jim uniká, což se obávám, že platí i v tomto případě. Proto neexistuje žádná veřejná debata o kvalitě té či oné základní či střední školy, stejně jako o kvalitě vysokých škol v našem regionu, neexistuje vůbec žádné fórum, kde by se mluvilo o kvalitě samotných kantorů a ředitelů, a nedej Bože, už vůbec se nikde nemluví o kvalitě či nekvalitě těch, kteří o školství či jiných věcech rozhodující v samotném centru, tedy na kraji. 

Tak to je a bojím se, že se v tom nic nezmění. Ve školství, zdravotnictví, byznysu, cestovním ruchu.... Jazyk za zuby byl znakem doby dávno minulé a zdá se mi, že začíná být stále více i znakek doby dnešní. My na kraji rozhodujeme, vy poslouchejte. 

RB