Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Jak včera hejtman kraje a starostka Kunovic mluvili o složité dopravní situaci v Kunovicích (video) + doplněno o možnosti řešení

Včera mě mé novinářské povinnosti "zavály" do Kunovic, kam přijel hejtman Zlínského kraje Mišák. Na videu, které jsem natočil, ho můžete vidět se starostkou Kunovic Ivanou Majíčkovou. Nejdříve je uvidíte a uslyšíte na křižovatce, poté v klidu radnice, kde odpovídají novinářům. Samozřejmě - řeč byla hlavně o bídné dopravní situaci v Kunovicích - k níž se tady podrobně vrátím později ....

RB

 

 

 

DOPRAVNÍ SITUACÍ VE MĚSTĚ KUNOVICE SE DLOUHODOBĚ ZABÝVÁ I VEDENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZLÍN - Jedním z nejstěžejnějších témat úterního společného jednání zástupců města Kunovice s představiteli Zlínského kraje na Hejtmanském dnu v Kunovicích byla doprava.

Letos se jednalo především o připravovaných stavbách na silnici I/55. Největší diskusi vyvolala rekonstrukce a oprava silnice I/55 na úseku mezi Kunovicemi a hranicí okresu Hodonín.

„Její součástí je i oprava úseku silnice I/55 v průtahu obcí Huštěnovice. Celá stavba by měla stát asi 350 milionů korun. Zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovala předběžný harmonogram rekonstrukcí a oprav této silnice, včetně průtahu městy Kunovice a Uherský Ostroh" přiblížil situaci náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Jaroslav Drozd.

Mluvilo se také o stavbě dopravně bezpečnostních opatření na I/55 v Kunovicích za cca 120 milionů korun a konečně o propojení silnic I/50 a I/55 v oblasti města Kunovice, které má vyjít až na miliardu.

„Všechna tato opatření by měla pomoci zlepšit dnes už téměř kritickou dopravní situaci v našem městě, po které občané už řadu let volají. Věřím, že po dnešním jednání se posuneme zase o kousek blíž k vlastní realizaci a že nezůstane jen u slibů", vyjádřila svou naději starostka města Kunovice Ivana Majíčková.„ŘSD Správa Zlín má zatím cca 30% prostředků na akci:

„I/55 Kunovice - hranice okr. Hodonín".Zahájení prací bude upřesněno v nejbližším bdobí. Ostatní akce se potýkají s nedostatkem financí na přípravu staveb," doplnil náměstek Drozd.

Stavby na silnici I/55 jsou dlouhodobě připravovány ve spolupráci měst a obcí, Zlínského kraje a ŘSD ČR Správy Zlín. Od schválení investičních záměrů na stavbu „Dopravně bezpečnostních opatření" v roce 2007 a „Silnice I/55 Kunovice - hranice okresu Hodonín" v roce 2008, přes zpracování technických studií záměrů a projektových dokumentací v roce 2009 a 2010 až po vydání stavebních povolení.

Od počátku schvalování Zlínský kraj intenzivně podporoval celý proces přípravy a účinně pomáhal prosazení těchto akcí do plánu oprav a investic ŘSD ČR a Ministerstva dopravy ČR.

„Jednotlivá společná jednání představitelů kraje, měst a obcí vytvářely a vytvářejí koordinovaný tlak na ústřední orgány a majetkového správce silnice I/55 ŘSD ve snaze zajistit realizaci těchto staveb v co možná nejkratším termínu," vyzdvihl Drozd.

Jako příklad lze podle něj uvést například závěry ze společného jednání v dubnu 2009, kde se Zlínský kraj zavázal prosazovat zajišťování finančních zdrojů na kontinuální přípravu oprav silnice I/55 v oblasti Huštěnovice - Kunovice - Uherský Ostroh až po hranice kraje, včetně návrhu priorit jednotlivých oprav a finančního plánu řešení kritické situace silnice I/55. Z jednání v březnu následujícího roku zase vzešel dopis statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje ústředním orgánům s cílem zahájení oprav nejkritičtějších úseků silnice I/55 ještě v roce 2010 a samosprávy obcí a měst se k této iniciativě připojily.

„Zlínský kraj bude vždy podporovat společné iniciativy směrem k Ministerstvu dopravy a SFDI ve spolupráci a pomoci samosprávám obcí a měst při prosazení dokončení přípravy a urychlení realizace staveb na zlepšení dopravní situace mikroregionu Dolní Poolšaví a regionu celého Slovácka," uzavřel náměstek Drozd.

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková

tisková mluvčí Zlínského kraje

29. 3. 2011