Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Jak to vypadá s budoucností Folklorního sdružení? Sdružení je v mínusu mnoha milionů a řeší, co a jak dál. Základní otázka zůstává: proč došlo k tak obrovské finanční ztrátě? A kdo viděl účetnictví?

Jelikož jsem přesvědčený, že členové Folklorního sdružení i příznivci folkloru mají právo mít co nejvíce informací o současné situaci Folklorního sdružení, dávám sem na stránky řadu nových informací, které se současné situace sdružení týkají.

Jak asi někteří víte i z těchto mých stránek, sdružení je v mínusu deset, patnáct až dvacet milionů korun a podalo návrh na insolvenci. Omlouvám se, že ony miliony uvádím tak nepřesně, ale vedení sdružení dosud nesdělilo, kolik peněz vlastně dluží, stejně jako neřeklo informace o svých příjmech a výdajích. S výjimkou předsedy Zdeňka Pšenici tak zřejmě neexistuje na světě člověk (nebo existuje, kdo?), který by věděl, kolik peněz a jakým směrem kde putovalo a proč přesně se dostalo sdružení do tak obrovských problémů.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak veškeré dění kolem Folklorního sdružení nakonec dopadne, jak vlastně budou vypadat jeho účetní knihy a také, jestli se ve "folklorním prostředí" najde někdo, kdo bude chtít založit něco, co by folkloristy v České republice sdružovalo.

Z postupu předsedy Pšenici a některých členů výboru mám pocit, že by chtěli, aby činnost Folklorního sdružení v nějaké podobě pokračovala, ale při vší úctě nevím, kdo by byl ochoten dávat peníze do "spolku", který jaksi nejasně (řečeno diplomaticky) hospodařil s penězi. Zřejmě bude až na insolvenčním správci, aby oznámil veškeré příjmy i výdaje sdružení, případně bude na jiných, aby prozkoumali, proč takto zatím končí poměrně dlouhá historie sdružení, které zažilo, jak už to tak v životě chodí, své světlé i méně světlé chvíle.

RB 

 

Tak a tady body z prosincového jednání výboru Folklorního sdružení:

 

- Návrh na insolvenční řízení byl podán.

 

- Členové výboru byli seznámeni s možnými dalšími postupy na základě konzultace s právníkem. Dopis členské základně a tisková informace byly zpracovány.

 

- Pracovní poměr zrušili z důvodu nevyplacených mezd Jarmila Mrnuštíková, Jiří Pokorný a Zdeněk Pšenica. K 31.12.2014 bude ukončen pracovní poměr dohodou Bohdaně Savkové. Do konce roku zůstávají v pracovním poměru dva pracovníci s polovičním úvazkem z důvodu dodržení smlouvy ROP o udržitelnosti projektu na dobu 5 let.

 

- V roce 2014 dostal FoS ČR dotace od MMR a od Olomouckého kraje.

 

- Proběhlo více než 50 jednání s potenciálními donátory, většinou však neúspěšných.

 

- FoS ČR má stále své zástupce v grantových komisích MK ČR.

 

- FoS zpracoval v posledních letech desítky grantových žádostí o dotace ze státní zprávy, krajů, měst, obcí a privátních subjektů.

 

- V posledních třech letech se rapidně zhoršilo placení členských příspěvků souborů a festivalů. O obsahu projektu ROP jihovýchod Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny, výstupech projektu a požadavcích na udržitelnost informoval Jiří Pokorný.

 

- Monitorovací hlášení o projektu bylo odesláno regionální radě v posledních dnech. Povinná udržitelnost projektu končí ke dni 30.10. 2015.

 

- Ladislav Michálek trvá na tom, aby dlužné příspěvky za poslední dva roky byly vyčísleny. U počtu členů je to problematické, ale u poplatků OSA je to jednoznačné.

 

- Přestože v letošním roce od března nebyly některým zaměstnancům a smluvním dodavatelům (ekonomika, redakční práce) vypláceny mzdy, aparát FoS ČR pracoval i v tomto roce naplno.

 

- Zaměstnanci pokračují v práci i po ukončení pracovního poměru. Někreré činnosti jsou včak nadále nerealizovatelné.

 

- Očekáváme problémy ve využívání kanceláří a skladů, nemáme prostředky na úhradu nájemného.

 

- Pokud by FoS ČR všechny prostory ztratil, vyvstanou problémy s uložením archivu, knihovny, techniky atd.

 

- Bohumil Chochola vyjádřil obdiv nad prací zaměstnanců, kteří za práci neberou mzdy, zejména nad Zdeňkem Pšenicou, kterému současná situace přináší velký stres. Připomenul a citoval nedávný mail Františka Synka, který ocenil mnoho dobrého, co činnost FoS ČR přinesla.

 

- Ladislav Michálek vyslovil požadavek, aby i v této situaci v kanceláři FoS ČR zůstal někdo, nejlépe předseda, který by byl schopen komunikovat se všemi, kteří nás oslovují. Bez alespoň částečného finančního krytí to však nelze.

 

- V zahraniční spolupráci se udělalo hrozně moc práce, komunikujeme s mnoha partnery a organizacemi po celém světě. Celkem se jedná o 127 zemí, více než 460 zahraničních partnerů, 43 ambasád a 1 zastoupení, mezinárodní organizace IOV, IGF a CIOFF.

 

- Vzhledem k tomu, že Jarmila Mrnuštíková má již jiné zaměstnání, může se práci věnovat jen po večerech, což přináší výrazné omezení. Dosud pokračuje a je třeba zachovat komunikaci se státními a veřejnoprávními orgány (vláda, ministerstva, parlament, odborné instituce), samosprávnými (kraje) a komunálními (obce, města).

 

- Velmi důležitá je spolupráce s některými nevládními organizacemi (OSA, ČRDM, KČT, celkem 78 organizací).

 

- Podle možností bude pokračovat také komunikace s privátními partnery.

 

- Pokud FoS ČR zanikne, bude pravděpodobně nemožné zachovat stávající majoritní akce.Určité možnosti se rýsují z hlediska pokračování Zpěváčka (viz dále).

 

- Podle možností budou pokračovat také další důležité činnosti FoS ČR: vzdělávací činnost (odborná, legislativně právní - nový občanský zákoník apod.), mediální, ediční, vydavatelská a dokumentační oblast, spolupráce s regionálními sdruženími a servis pro členské soubory a festivaly.

 

- Zdeněk Pšenica upozornil na neschůdnost alternativy se zrušením organizace a vytvoření jiné. Pokud by nová organizace měla podorné zaměření a pokračovala by v práci FoS ČR, byl by to z právního hlediska trestný čin klamání věřitele.

 

- Velice negativním důsledkem zániku organizace by bylo ukončení všech smluvních vztahů s partnery, které byly budovány mnoho let.

 

- Mezi členskou základnou byla diskutována také sbírka prostředků na záchranu organizace. Pokud by takováto sbírka byla uspořádána, půjsou prostřeky na obestavený účet a nebude moci býti použita k nastartování další činnosti. Pokud by se podařilo situaci FoS ČR stabilizovat, bude možné tento námět přehodnotit.

 

- V úvodu jednání s předsedy regionálních folklorních sdružení předseda seznámil nově příchozí se vzniklou situací a obsahem jednání v první části. Seznámil je také s některými příčinami, které k této situaci vedly.

 

- Karel Plunder položil dotaz, jestli je ekonomicky uzavřen rok 2013 a jaké jsou přesně závazky FoS ČR v současné době. Jestliže má v regionu hájit FoS ČR, měl by být se situací detailně seznámen. Požádal o zpřístupnění informací v konkrétních číslech.

 

- Odpověděl Ladislav Michálek, že rok 2013 je uzavřen, ale přesnou výši závazků vyjádřit nelze, protože nevíme, jako sankce a penále budou do dlužných částek započítány. Nechceme také poskytovat argumenty pro tendenční media a novináře, protože se obáváme jejich neobjektivního zpracování. Pokud bude mít někdo zájem seznámit se s některými detaily, je možné situaci řešit osobní návštěvou v sekretariátu.

 

- Hana Pospíšilíková uvedla, že přijela do Prahy, aby získala informace o třech problémech: o možnosti společného řešení poplatků OSA, pojištění členů a vedoucích a o dalším osudu celostátního Zpěváčka.

 

- Zdeněk Pšenica odpověděl, že vidí možnost společného postupu reginů v jednání s OSA jako nepravděpodobnou. Jednou z příčin je poměrně značná náročnost na administrativní zpracování z hlediska možného zástupce souborů.

 

- Členské subjekty asi budou muset řešit ochranu členských práv řešit každý samostatně. Tyto možnosti však na vedení OSA ověří. Stejně tak projedná s vedením ČRDM možnosti ošetření pojistných poplatků. O výsledcích obou jednání bude výbor a předsedy regionů informovat.

 

- Zdeněk Pšenica upozornil na skutečnost, že se blíží doba (1.1. 2016), kdy budou muset být ve stanovách sdružení realizovány povinné změny podle nového občanského zákoníku. V současné době je v zákoníku navrhována ještě řada změn. Podle vývoje situace budeme členskou základnu informovat.

 

- Předseda svolá další společné jednání výboru a předsedů regionálních folklorních sdružení v měsíci lednu 2015.