Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Emotivní oznámení starosty Velké Jiřího Pšurného: V programové radě Horňáckých slavností končím já i předsedkyně Maryna Pavlincová

V diskusi na těchto stránkách se v tomto týdnu objevil příspěvek starosty Velké nad Veličkou Jiřího Pšurného. Protože se objevil pod článkem, který vyšel hned po Horňáckých a už se k němu asi mnoho čtenářů nevrátí, rozhodl jsem se přetisknout slova pana Pšurného i tady. Zvláště, když jsem po přečtení zjistil, že jsou to slova poměrně hodně závažná.

Starosta Velké totiž oznamuje, že v programové radě Horňáckých slavností končí její předsedkyně Maryna Pavlincová, takže se z programové rady rozhodl odejít také on. Pokud jde o důvody, ty lze jen tušit, starosta se zmiňuje o zbytečně vyhrocené situaci. Co přesně myslí nevím, tuším jen, že mluví o zatím posledním jednání programové rady, na které její členové hodnotili letošní Horňácké slavnosti. Jako nečlen programové rady netuším, co se na této radě přesně odehrálo, mám jen velmi kusé informace a z nich si nelze obrázek udělat. Možná by mělo smysl, kdyby se někdo z účastníků pokusil jednání rady co nejvěrněji přiblížit.

Při čtení textu veůlického starosty jistě pocítíte, že jeho slova jsou poněkud emotivní a v některých místech ironická. Zmiňuje se také o mé osobě, pokud jsem to dobře pochopil, je přesvědčený, že jsem se dotkl členů programové rady, když jsem je nazval "pomazané hlavy." Dole přidávám odkaz na tento můj článek, můžete si tedy udělat svůj názor, v jakém kontextu jsem toto označení použil. Pokud jsem někoho z členů programové rady svými slovy urazil, omlouvám se ...

Nevím, co dalšího dodat, věřím, že pravidelní čtenáři mých stránek ví, že všechny mé texty, fotky či videoukázky vycházely z lásky k Horňácku. Nikdy jsem se ve vztazích mezi různým i lidmi či skupinkami lidí v tomto regionu neorientoval a vždy jsem se snažil ukazovat lidi na Horňácku bez toho, aniž bych mezi nimi dělal nějaké rozdíly.

Mrzí mě, že starosta Velké i někteří další členové rady takto zaregovali na mou poznámku, po kliknutí na článek se můžete přesvědčit, že podstatou onoho článku byla ve skutečnosti docela bohatá fotoreportáž z Horňáckých slavností i s velmi vstřícným textem.

Jsem přesvědčený, že většina z nás má na srdci prospěch Horňácka a je škoda, abychom se na sebe škaredě dívali nebo se snažili nepotkávat. Občasné spory a polemiky k životu patří, stejně  jako například k programové radě Horňáckých slavností logicky patří debaty, jakým směrem dál vést tento velepopulární festival. Nejdůležitější ze všeho je, aby člověk sloužil tomu, co považujeme z dlouhobého hlediska za smysluplné. Spory, osobní antipatie či křivdy smyje čas, zůstane po nás jen a jen naše práce.  

Rád bych skončil přesně stejnými slovy jako jsem skončil zmiňovanou fotoreportáž, kdy jsem se snažil zdůraznit, abychom nepřeceňovali důležitost Horňáckých slavností: "Horňácké slavnosti jsou "jen" festival na 3 dny. Mnohem důležitější je to, jaké je Horňácko zbývajících více jak 300 dnů, kam směřuje, co tamní lidé dělají pro to, aby si uchovalo svou kulturní jedinečnost a zároveň se stalo i místem, kde budou žít rády jejich děti."

Radek Bartoníček 

Ps. Přál bych si, aby paní Pavlincová a pan Pšurný ještě vše bez emocí promysleli a v programové radě Horňáckých slavností zůstali. Jistě pro Horňácko mnoho udělali a mnohé ještě udělat můžou. Já se opravdu nevyznám ve vztazích mezi Horňáky a neznám přesně ani podstatu jejich polemik kolem Horňáckých slavností. Tuto "bitvu" si budou muset "vybojovat" mezi sebou. Mým jediným přáním je, aby všechny "pomazané hlavy" na Horňácku, tedy lidé, kteří lidové kultuře a Horňácku rozumí,  táhli za jeden provaz a byli vedeni tím, co je absolutně nejdůležitější: A to je zcela jistě zachování a rozvoj ohromného dědictví lidové kultury, který tady zanechali jejich předci. Co tak například spojit síly při budování Horňáckého muzea a mnohých dalších aktivit? 

 

A tady už je text pana Pšurného:

Vážený pane Bartoníčku, včera 23. srpna 2011 se sešly „hlavy pomazané", aby zhodnotily letošní Horňácké slavnosti.

Výsledkem je, že podle předběžných informací opravdu „hlavy nejpomazanější" - Antonín Vrba, Antoš Mička a možná další dosáhly svého - ze své funkce Předsedkyně programové rady a z programové rady vůbec odstupuje Maryna Pavlincová, své funkce v programové radě se vzdávám i já, protože mé setrvání v ní nemá podle mého názoru v takovéto zbytečně vyhrocené situaci smysl.

Neznamená to, že Horńácké slavnosti končí, ale budou určitě organizovány lépe a diváci se už teď mohou těšit, že místo ohromného chaosu nastane řád a pořádek a programy budou připravovány v pětiletkách dopředu programovou radou, která bude mít pravděpodobně 9 členné složení a bude mít statut, který vše bude pevně zakotvovat, upravovat a řídit.

Jen mně dovolte poopravit malinko komentář od člena programové rady Horňáckých slavností Tondy Vrby pod Vaším článkem. Dušan Holý je podle mého názoru vynikající osobnost, ale není vzhledem k jeho poměru k nám na rozdíl od paní Zdenky Jelínkové, Luboše Holého a dalších velikán horňáckého folkloru. Nevím, proč na nás tak zanevřel. Na letošní slavnosti měl k dispozici ve Velké separátní ubytování, neboť měl v některém pořadu ve Velké účinkovat. Nechápu jeho postoj, nechápu rovněž některé Vaše „pomazané" informace, chápu ale naštvané diváky.

Věřím, že Horňácké slavnosti pod novým vedením programové rady dostanou nový rozměr a přilákají zpátky všechny, kteří na nás zanevřeli. Přeji jim k tomu hodně úspěchu.

Jiří Pšurný, starosta obce

 

TADY je odkaz na fotoreportáž, kde jsem se zmínil o "pomazaných hlavách". Za ním najdete i poměrně bohatou diskusi....

 

Pro zajímavost TADY dodávám druhý text s videoukázkami, které jsem dával dříve na web. Snad i z něho je zřejmý můj vztah k Horňácku a k lidem, kteří tady žijí ...