Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Co udělat se sportovní halou v Hluku, když na ni nejsou peníze? A kolik vlastně stojí její pronájem?

Článek o sportovní hale jsem psal po skončení zastupitelstva v Hluku. Při psaní jsem přemýšlel nad dvěma věcmi. Nad bezradností členů zastupitelstva (do jisté míry pochopitelnou), co s halou vlastně dělat, která se podle mě projevila myšlenkou na jakési referendum občanů, nebo na jednání s podnikatelem Valentou, jestli by ji nechtěl koupit.

A vzpomněl jsem si také na to, kolik jsem slyšel v minulostí řečí o stavbě této haly, problémech s jejím dokončením, obrovském rozpočtu i o intervencích tehdejšího komunistického a sportovního funkcionáře Himla (kdo si ho ještě vůbec pamatuje?). O tom jsem v následujícím článku nepsal, protože ten musel být logicky hlavně o současnosti haly.

Bylo by ale nesmírně zajímavé podívat se na minulost haly, a to nejen na tu v době soudruhu Himla - odhaduji ale, že do toho se už nikdo v životě nepustí. Rád bych ale připomněl, že hala vznikla také díky velkému úsilí mnoha Hlučanů, kteří za tuto práci nedostali prakticky nic - snad je jim odměnou "alespoň" to, že generace Hlučanů tady díky nim sportují. Na toto by se nemělo zapomínat.  

Když mluvíme o současnosti haly, na zastupitelstvu proběhla v souvislosti s komerčními akcemi ve sportovní hale také zajímavá debata o tom, za kolik se hala vlastně pronajímá. Přišla řeč také na nynější mohutný Vinařský ples v Hluku, a na jednání o pronájmu haly na tento ples. Na adresu organizátorů plesu z Boršic u Blatnice zazněla nelichotivá slova, jak v souvislosti s jejich jednáním, tak tím, jak vyřešili cenu vstupenek a místenek - takže Hluk ze vstupenek nemá skoro nic, jelikož cena vstupenky je 30 korun :)

Nebudu tady ale tuto debatu raději citovat (druhá strana měla k jednání Hlučanů také výhrady), protože to by byl zase oheň na střeše - v Hluku i v Boršicích u Blatnice :) Navíc já mám obě místa tak rád :) Jo, a cena za pronájem haly ve všech jejích prostorech pro Vinařský ples je 50 000 korun, loni byla 28 000 korun. Abych ukojil vaši zvědavost :)

RB 

 

Kdysi byla chloubou. Dnes na ni Hluk nemá peníze

 

Hluk - Celkem 223 oken a 26 milionů korun. To jsou dvě čísla, která doslova děsí členy zastupitelstva v Hluku. Obě čísla se vztahují k místní sportovní hale, jejíž proslulost je známá daleko od hranic tohoto slováckého městečka.

Za minulého režimu patřila tato hala k těm vůbec největším na Moravě a trvalo řadu let, než vyrostly haly, které se s ní mohly srovnávat. I dnes ji díky obrovské kapacitě vyhledávají všemožné oddíly, firmy a spolky pro své akce, jenže za roky existence zchátrala a hlucká radnice ji musí těžce dotovat.

„Měli bychom s ní něco udělat, je to fakt něco šíleného," prohlašuje místostarosta David Hájek. A ve stejném duchu mluví také starosta Jan Šimčík. „Každopádně by to chtělo začít s opravou, zateplení by ale stálo obrovské peníze," tvrdí starosta s tím, že pro zateplení takové haly, jaká je v Hluku, žádný program na získání peněz vypsaný není a zřejmě ani nebude.

Historie haly je komplikovaná, dlouhou dobu ale nemusela Hlučany tolik zajímat, protože byla majetkem ČSTV a provozovala ji místní Tělovýchovná jednota Spartak Hluk. Ta ovšem měla s provozováním ztrátové haly stále větší problémy a hlucká radnice se rozhodla v zájmu záchrany hluckého sportu halu získat. Po mnoha složitých jednáních se jí to loni podařilo, potřebovala ale k tomu souhlas ministerstva školství i ČSTV. Všechny starosti s halou tak padly na Hlučany a jejich pokladnu.

Co tedy dělat? Starosta zvažuje různé varianty, ta nejradikálnější se týká přímo prodeje. „Mohli bychom halu prodat, to je ale asi vyloženě teoretická možnost. Ale také by to šlo," připouští.

Problém je ale v tom, že Hluk se ministerstvu školství i ČSTV ve smlouvě zavázal, že po dobu 15 let udrží v hale sport. Tuto podmínku by šlo sice možná porušit, ale určitě by to radnici stálo několika milionové penále. Hlavní potíž s prodejem však spočívá v tom, že v hale sportují mnozí Hlučané, kteří by tak mohli přijít o střechu nad hlavou.

Další možnosti kromě prodeje? Po debatě v zastupitelstvu se jeví jako nejpravděpodobnější možnost, že Hluk prodá některé části sportovní haly, které přímo s jejím provozem nesouvisejí.

„Mohli bychom prodat restauraci, ubytovnu a prostory v suterénu. Byla by to jedna z cest, jak si vydělat na opravu samotné sportovní haly," míní starosta, který přišel ještě s jedním způsobem jak získat peníze - prodat obecní les. „Ještě z něho nikdy nebyla koruna zisku. Třiceti hektarový les je jenom na to, aby se do něj cpali peníze," podotýká.

Někteří zastupitelé se zajímali rovněž o to, jak vlastně vypadá hospodaření sportovní haly, zda by ji nebylo možné více komerčně využívat a tak vydělat i více peněz na nezbytné opravy.

„Když se podíváte na rozpis haly, v devět hodin ráno nastoupí škola, je tam do tří hodin, pak nastoupí oddíly, které končí v devět večer. Dostat tam jakoukoliv komerční aktivitu je na domluvě s oddíly, které nechtějí, abych jim jejich hodiny rušil. Je to složité," sdělil Karel Bojko, ředitel městské příspěvkové organizace Spartak Hluk, která halu provozuje.

Hlučtí zastupitelé se nakonec rozešli s tím, že si promyslí, co a jak by šlo s těžkým břemenem v podobě haly dělat. Je přitom docela možné, že rozhodnutí nakonec nebude na nich samotných, ale na všech obyvatelích tohoto městečka. Mezi návrhy, které zaznívají je i ten, aby radnice využila blížící se sčítání lidu k dotazu na Hlučany, co by navrhovali s halou udělat.

Radek Bartoníček