Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Co se to děje v naší Lhotě? K zemi jde překvapivě řada stromů. Doplněno po 19:00 o stanovisko starosty: Stromy byly nebezpečné, tvrdí

Když jsem uviděl v naší Ostrožské Lhotě jeden velký padlý strom u tělocvičny, trošku jsem byl zaskočený a zeptal jsem se ve stejný den při náhodném setkání starosty, proč že musel být strom pokácený - to bylo myslím toto pondělí. Řekl mi, že to bylo nezbytné, prý ohrožoval okolí, a tak jsme se rozloučili s tím, že si k této záležitosti ještě někdy brzy sedneme.

Vůbec jsem ale netušil (protože se o tom nikdy veřejně nedebatovalo), že nejde o jediný strom, ale že ve skutečnosti jde dolů řada dalších stromů, a to možná v nejkrásnější části naší obce - v Hájku. Dozvěděl jsem se to od Dušana Dufky, který mi dnes poslal několik fotek a také dokument, který je na stránkách obce. 

Můžete se nyní podívat na několik fotek a také si přečíst onen dokument. Bohužel, z dokumentu i z webu obce se toho člověk moc nedozví, mnoho úředních vět a málo nějakého normálního lidského vysvětlení, proč že všechny ty stromy musí ze světa i z naší krajiny zmizet. Dokument byl vyvěšený 11. března a lze se proti rozhodnutí o kácení do patnácti dnů odvolat, něco mi ale napovídá, že vlastně případné odvolání je vzhledem k padlým stromům už zbytečné.  

Zcela jistě se k této věci ještě vrátím... Park nějakou úpravu potřeboval, ale jestli takovou, nevím, nevím ...

Nerad bych, aby naše obec byla stejně "oholená", jako mnohé jiné, kde specializovaným firmám na kácení a sázení zpracovali "nezávislí" odborníci posudky, že mnohé stromy musí dolů a stromy také dolů šly - měly prostě smůlu, že rostly v nevhodnou historickou dobu, kdy bylo možné získávat na kácení a sázení různé státní či evropské dotace. Když se k tomu ještě přidala hysterie mnohých lidí z velkých a starších stromů, bylo neštěstí hotovo.

Jsi - li starší strom, musíš k zemi. Za chvilku to tak bude i se staršími lidmi, nebude pro ně místo, budou jen "překážet". Prostor přece musí mít to mladé a perspektivní. Jak u stromů, tak u lidí. Ale třeba je tomu u nás ve Lhotě jinak, uvidíme, co napoví další informace.  

Samozřejmě jsem volal starostovi, ale sdělil mi, že nemá nyní čas. Nicméně slíbil, že později zavolá a já vám rozhovor s ním tady poté přetlumočím.

Možná bych ještě mohl dopsat, že se starosty můžete přijít zeptat sami na zastupitelstvo, která je v pátek od 19.00.

Jestli se budou ptát i zastupitelé nevím, protože bohužel ve Lhotě je už dlouho zlozvykem, že před jednáním řádného zastupitelstva (které zákon ukládá),  bývá zastupitelstvo neveřejné (o kterém zákon vůbec nemluví), kam občané mají přístup zakázaný. Toto zastupitelstvo už bylo a na něm se údajně o stromech v Hájku mluvilo. Bohužel, vzhledem k tomu, že na toto jednání nelze jít a jeho termín není ani lidem oznámený, tak nevím, co a jak se tam skutečně probíralo. 

RB

 

První reakce starosty:

Po jedné hodině odpoledne jsem mluvil se starostou, který reagoval na řadu mých otázek - za což děkuju. Bohužel, nyní nemám čas jeho informace kompletně přepsat, protože mám před uzávěrkou a píši důležité články do zítřejší MF DNES - ne o naší Lhotě. Do večera tady ale bude kompletní informace, které mi starosta sdělil.

Ve velké stručnosti alespoň podotýkám, že podle starosty probíhá veškeré kácení podle zákona a podle posudků ing. Škráška. Právě ten označil stromy, které mají být pokáceny. Kdo má zájem, může se na tento posudek jít podívat na radnici. Chtěl jsem ho dát na web, ale není v elektronické podobě.

Kácení  v Hájku podle starosty nijak nesouvisí s plánem na stavbu pódia, které by tady časem mohlo případně vzniknout. Povolení k dalšímu kácení, vydané 11. března a umístěné tady na web i obecní stránky, se týká stromů, které ještě stojí, a proti rozhodnutí lze tedy podat pořád odvolání. Další informace, mnohem detailnější, budou tady na webu do večera...  

 

 

A tady už je podrobnější stanovisko z mého rozhovoru se starostou, psáno ve čtvrtek večer:

 

Se starostou jsem mluvil dnes odpoledne, náš telefonát začal těmito jeho slovy:

"My jsme vydali rozhodnutí na základě znaleckého posudku ing. Roberta Škráška z Hradiště nebo Starého Města, který určil, že po obci by mělo jít x stromů, teď nevím kolik, pryč. Protože napsal, že ty stromy jsou nebezpečné. Mě rada obce pověřila už někdy na podzim, s ohledem na ten zlínský problém, kde strom spadl na dva školáky, abych to pořešil. Takže já jsem sehnal nějakou firmu, firma sehnala inženýra Škráška, který stromy posoudil. A ty, které ukázal, ty jsme nechali pořezat. Prošlo to normálně rozhodnutím, bylo to, myslím, i v radě, takže tam já problém nevidím. nechali jsme pokácet stromy, které jsou ve znaleckém posudku ing. Škráška označeny jako nebezpečné.

Samozřejmě, zpracováváme teď projektovou dokumentaci, která by řešila zeleň po obci zásadním způsobem, to je ale věc žádosti do operačního programu, poskytnutí nějaká dotace a dalšího schvalování."        

 

Tolik začátek, na který hned navazovala tato jeho slova: "Já nevím, proč všeci majů představu, že když sa uřeže strom, tak že je to zle. Já bych vás chtěl vidět, co byste říkali vy všichni, kteří to kritizujete konkrétně v tomto případě, co byste dělali, kdyby sa něco stalo, přišla kriminálka a mně chtěli dat, tak jako v tom Zlíně, pět roků kriminálu. Kdokoliv napíšete papír, že nesouhlasíte s pořezáním stromů, těch nebezpečných, na které já mám znalecký posudek, a že si to berete na triko, když sa něco stane? Nikdo to neudělá."

 

Po tomto "rozhořčení" starosty jsem se ho zeptal, jak tedy vše začalo, jak se ing. Škrášek ve Lhotě objevil a zda věří jeho posudku: "My jsme oslovili firmu Digilive (?), jestli by nám mohla pomoc ve věci posuzení. A ona sehnala ing. Škráška."

 

Z dalších slov našeho starosty ovšem vyplynulo, že posuzování pana Škráška až tak kvalitní či objektivní zřejmě nebylo. Poslechněme si starostu: "Ve znaleckém posudku pana Škráška bylo i to, že by se měla odřezat i jedna lípa, co je před kostelem, jak se jde do školy. Bohdan Hensirovský, který stromy kácel, vylezl na lípu a zjistil, že ani jedna ani druhá není v takovém stavu, aby se mosela kácet. Takže jsme je nechali."          

 

Zeptal jsem se proto starosty, jestli je posudek pana Škráška v eletronické podobě, abych ho zveřejnil. Ten posudek je tady někde u mě, jmenuje se to Posouzení bezpečnosti dřevin v obci Ostrožská Lhota. Kdo bude mít zájem, může se podívat naobci, v elektronické podobě ho nemám.

 

Následně mě tedy zajímalo, zda firma, která si pana Škráška přivedla, zda potom kácela také stromy, které určil. Starosta odpověděl, že firma o to měla zájem, ale on jí řekl, že si to Lhota udělá sama a oslovil zmiňovaného Bohdana Hensirovského, což je muž z Ukrajiny, který se ve Lhotě oženil a žije tady. "Je to kluk šikovný, má na to oprávnění, dělá to na živnostňák."   

 

Se starostou jsme si ujasnili také úřední povolení ke kácení stromů. Starosta tvrdí, že existují už dvě rozhodnutí dřívější, na základě kterých byly stromy pokáceny. Třetí rozhodonutí, a to je to, které bylo vydání v těchto dnech avy ho najdete v příloze tohoto článku, se týkají dalšího plánovaného kácení. Tedy, v této příloze je seznam stromů, které ještě stojí. Mimochodem, toto rozhodnutí se týká z 90 procent toho, co zatím roste ve svahu naproti mateřské školky. 

 

Zeptal jsem se starosty, zda by nebylo opravdu dobré udělat (nebo se už nemělo udělat) veřejné zasedání, kde by se všechny věci, týkající se kácení probraly a lidé se k nim mohli vyjádřit.

"Ale pak si nedávajme žádosti a nezpracovávajme projektové dokumentace.  Protože já k tomu, abych mohl podat žádost, potřebuju projektovou dokumentaci od oprávněné firmy, která může projektovat veřejnou zeleň. Pak si postavme teda barák podle toho, jak se domluvíme na zastupitelstvu. Co když potom spadne? Nikdo z nás není stavař. Já potřebuju projekt, na základě kterého bude možné ve Lhotě revitalizovat zeleň. O čem budeme debatovat? Od 11. 3. to visí před obecním úřadem a lidi se mohou vyjádřit. Nikomu nebráním, aby sa přišel podívat."

 

Starosty jsem se zeptal, proč v Hájku byly pokáceny i stromy, které evidentně staré nebyly. "Pokud tam jsou například břízy, tak ty břízy byly prohnilé, vysvětlovali mě to, ale byl jsem tam jenom chvilku. Prostě ta bříza je prohnilá, to značí, že vršek břízy sa može ulomit."  

 

Při našem vykládání jsme se dostali i k tématu pódia, o kterém jsem slyšel, že má údajně v Hájku být. "Ano, má tam být," řekl starosta a tady byl výjimečně stručný a trohý. Poprosil jsem ho tedy o větší podrobnosti: "Projekt kolem tohoto tady ale ještě nemám, měl bych ho mít během dne (což se i stalo, poznámka RB). Mělo by tam byt posezení, měl by tam byt val do metru dvaceti i další věci. Chtěli jsme tam udělat pódium, pokud tam bude sečení trávy nebo jiné akce, aby si bylo kde sednůt. Aby tam bylo i kůsek zpevněné plochy. Všecko ostatní zostane tráva. "

 

Tolik tedy starosta, samozřejmě vše budeme tady na webu sledovat dál ... S klidem napište svůj názor nebo dotazdo diskuse pod článek ...

 

 

Soubory ke stažení