Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Co se mi nelíbí na naší vládě aneb Brusel píše do Prahy: Omlouváme se, že jsme Vás nechápali

Byť tady na stránkách píši o politice minimálně, neznamená to, že by mě politika nezajímala. Spíš naopak. Snažím se sledovat politiku každý den, kdysi jsem o ní psal z parlamentu každý den do novin, často se dívám na ČT 24, nejraději čtu politický týdeník Respekt, a pokud mě něco spolehlivě rozčílí, je to každodenní sledování toho, jak bídně je naše země spravovaná a rozkrádaná. 

Politické texty už ale nepíši, dělají to mnohem lépe jiní, a mně se zdá, že moje parketa je spíše ta, o kterou se snažím tady na webu. Mezi ty, kteří píší velmi dobré texty, patří podle mého názoru Jindřich Šídlo z Hospodářských novin, jehož texty snadno najdete na internetu. Jeden z těchto textů, ten zatím poslední, dávám sem na web, protože mi hodně mluví z duše - TADY ho najdete na webu Hospodářských novin.

Očekávaným kritikům Evropské unie jen připomínám, že mám k EU rovněž mnoho výhrad, leč stále se mi zdá, že my bychom se měli učit od Evropy než Evropa od nás. Upřímně  řečeno - nevím, co bychom právě my mohli učit jiné. Bohužel.

RB 

 

 

Brusel píše do Prahy: Omlouváme se, že jsme Vás nechápali

Po prvotním překvapení začínají konečně evropští lídři oceňovat postoj české vlády k evropské smlouvě o rozpočtové odpovědnosti a vyjadřují České republice své sympatie. JINDŘICH ŠÍDLO
JINDŘICH ŠÍDLO foto: HN - MARTIN SVOZÍLEK

 

Vážený pane prezidente, vážený pane premiére, vážená vládo České republiky, drazí pozůstalí,

dovolte, abychom se Vám jménem našich zemí, Evropské komise a všeho evropského lidu omluvili za nedorozumění, která snad mohla vzniknout v důsledku některých našich neuvážených komentářů, z nichž by mohlo vyplývat, že plně nerozumíme a nerespektujeme Váš postoj k nové evropské smlouvě o rozpočtové odpovědnosti.

Jsme si dobře vědomi, že Vaše naprosto pochopitelné stanovisko je pouze reakcí na naše chyby a neschopnost porozumět jedinečnosti Vaší překrásné země.

reklama

Naposledy tuto necitlivost prokázal dopis Evropské komise ministru školství Jeho Excelenci Josefu Dobešovi, v němž se nikým nevolená eurobyrokratka Áurelio Cecílio snažila poškodit (navíc v angličtině, za což se také omlouváme) oprávněné národní zájmy České republiky, když zcela neuctivým - a vzhledem k evropsky proslulé integritě J. E. Dobeše i osobně urážlivým - způsobem zpochybnila nezadatelné právo České republiky rozdělit naše společné peníze způsobem, který nejlépe vyhovuje Vašim kulturním zvykům a tradicím.

Je to šlendrián, naznačila EU Dobešovi o zbytečném projektu za 650 milionů - čtěte ZDE

Uvědomujeme si, jak pobuřující byla zejména následující pasáž hodnocení projektů OKNO a SPORT, na něž jste žádali pouhou miliardu korun, jakkoliv jsme si vědomi, že by Vaše úřady byly schopny utratit jakoukoliv libovolně vyšší částku: "Neexistuje žádný finanční plán projektu, který by umožnil řádné posouzení výdajů. Největší část rozpočtu, 53 procent, je plánována na analýzy, podklady a televizní spoty, což je prostě nepřijatelné. Příjemci peněz mají být konkrétní lidé, ne mediální společnosti."

Tuto arogantní odpověď, vycházející pouze z neomluvitelné neznalosti české reality, jsme připraveni okamžitě napravit.

Dovolujeme si Vám na důkaz naší dobré vůle nabídnout, že Evropská komise bude nadále - samozřejmě bez jakéhokoliv předběžného posuzování, které zcela oprávněně považujete za zásah do suverenity Vaší země - posílat finanční prostředky na libovolné účty Vámi určených mediálních agentur, poradenských společností a advokátních kanceláří, čímž se významně odlehčí české státní správě, která je touto činností naší vinou naprosto zavalena.

EU se nelíbí, jak se v Česku staví silnice. Hrozí vracení 16 miliard z dotací - čtěte ZDE

Nečas dal Dobešovi ultimátum, dotace EU musí dát do dubna do pořádku - čtěte ZDE

Dovolte také, abychom se touto cestou omluvili Vaší zemi za významný nárůst korupce, kterou zapříčinily tzv. eurodotace, tedy peníze, které jsou Vám pravidelně zasílány za účelem rozvoje České republiky, byť víme, jak obrovskou zátěží je pro Vás sepsat bez chyb jediný projekt.

Je naší chybou, že jsme nebyli schopni odhadnout kulturní vyspělost České republiky, na druhou stranu vyjadřujeme potěšení, že jsme tak dokázali společnými evropskými silami podpořit soukromou rodinnou výstavbu a tím i životní úroveň některých významných představitelů Vašeho politického života.

Plně podporujeme Váš návrh na vypsání referenda o přijetí veškerých návrhů společného postupu organizace, do níž jsme Vás donutili vstoupit.

ODS podpořila premiéra Nečase, chce jednorázové referendum o nové smlouvě EU - čtěte ZDE

Naprosto souhlasíme s Vašimi navrženými otázkami "Taky si myslíte, že bychom neměli nikomu nic půjčovat, protože sami máme málo?", stejně jako "Souhlasíte, aby Česko navždy zůstalo čistým příjemcem z fondů EU?".

Považujeme však za nutné Vás upozornit, že mezi členskými státy sílí názor formulovatelný do plebiscitní otázky: "Máte už taky Čechů plné zuby?"

V nekonečné úctě

(podpisy 25 předsedů vlád a prezidentů členských zemí EU a předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa)