Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Co napsat o skončené Jízdě králů ve Vlčnově? Třeba toto: Pamatujte si, že jste VLČNOVJANÉ !!!

Uf! To byl nával! To byly davy! Do Vlčnova přijelo tak strašně moc lidí, že to snad bylo maximum, přes které už není možné jít, už tak měli koně problém udělat více kroků, protože se museli prodírat obrovským chumlem lidí.

Přemýšlel jsem, co k Jízdě králů napsat po jejím  skončení a přitom nepsat klasický novinářský text -  že prostě družina projela dědinou, atmosféra byla slavnostní, všude hrála muzika a krále nikdo neukradl - a nakonec si řekl, že skoro nic psát nebudu. Alespoň ne teď. Mám v sobě po Jízdě králů před týdnem v  Kunovicích a nyní ve Vlčnově tolik tisíců slov o jedinečnosti a velikosti této tradice, o tom, jak se před námi sklání svět, a jak - mnohdy pateticky řečeno - musíme navázat na tradice našich předků, že se mně říká těžko něco víc.

Každopádně si stále víc uvědomuji, že především vlčnovská Jízda králů se od dalších Jízd králů velmi liší a zdaleka není "jenom" o samotné Jízdě králů. Dokonce bych napsal, že je z větší části o něčem jiném. Nikde jinde jsem nikdy nezažil takové zdůrazňování toho, jak někdo pochází z nějaké vesnice a musí být na tento původ hrdý, nikde jinde jsem nevidě takové "bubnování do vlastních řad". Samozřejmě, mnozí lidé mají vztah k místu, kde se narodili, ale ve Vlčnově jde ještě o něco mnohem více proklamovaného a také prožívaného.

Jistě to má své dobré i horší stránky, na Jízdě králů můžeme poznávat onu dobrou stránku, kdy si návštěvníci pochvalují místní pohostinnost a ještě dlouho vzpomínají například na pěkné večerní chvíle v překrásném prostřední vlčnovských bůd. K těm horším stránkám potom patří  například nedávná kauza místní ředitelky školy z Uherského Hradiště, která nakonec odstoupila. Debaty na místních internetových stránkách přerostly v tak ostré a nevybíravé útoky často i mezi samotnými Vlčnovjany, že něco podobného nikde jinde nenajdete. Zároveň ale například jedině Vlčnovjané dokázali zcela mimořádně udržet tradici Jízdu králů v každoročním opakování desítky a desítky let, což je absolutní unikát, za který si zaslouží mnoho místních obětavců hold.

Téma hrdosti na místo, kde se člověk narodil, zkoumání tohoto propletence lepších a horších stránek, pozorování toho, co pěstování této hrdosti v člověku vyvolává, je podle mého názoru téma důležité a nadčasové. Stejně jako to, do jaké hloubky dnešní člověk vlastně tradice prožívá, ci si z nich "bere" pro vlastní život a co už považuje za mrtvé.

Už proto je obrovská škoda, že toto téma ještě téměř nikdo pořádně ve Vlčnově "nezpracoval", přestože tady bývá nás novinářů a kamer víc než v kteréholiv jiné vesnici kdykoliv během roku. Bohužel se to nepodařilo ani v nejnovějším filmu o Vlčnově, který měl ve Vlčnově v sobotu premiéru - na filmu se finančně podílel vlčnovský magnát Zdeněk Zemek, což se na kvalitě filmu projevilo, i přes výbornou a všímavou kameru je příliš povrchní, nesděluje téměř nic nového a desetiminutový začátek s panem Zemkem je nadbytečný.

Co bych tedy ze všech statisíců slov, mnoha a mnoha fotek a ohromného množství materiálu na všech videokamerách vybral ze skončené Jízdy králů sem na stránky jako to nejpodstatnější? Byla by to slova, která zazněla při nedělním kázání kanovníka Rudolfa Repky - mimochodem, vlčnovského rodáka. Jeho kázání bylo podle mě vynikající a zasloužilo by si ocitovat celé. Dám sem alespoň část, jen prosím o strpení, protože nyní nemám diktafon, kde jsem si celé kázání nahrál.

V příštích týdnech sem na web snad nějaká další videa a texty dám, v pátek, v sobotu i v neděli jsem mluvil s řadou lidí, mám spoustu postřehů, ale teď jsem chtěl na několika řádcích popsat čistě to, co považuji za nejpodstatnější a o čem se podle mě píše a točí velmi málo. Snad to učiní někdo, kdo sem přijede, zkusí co nejvíce vnímat "duši Vlčnova" a potom o tom podá svědectví - Ať už s tím, že se bude moci do Vlčnova vracet nebo ho už tady nikdo nebude chtít vidět  :)

RB
radek.bartonicek@gmail.com

 

A tady je konec kázání Rudolfa Repky: 

Chlapci a děvčata, až budete dnes celý den ukazovat návštěvníkům Vlčnova krásu našeho kroje i lidových tradic, buďte si vědomi, že podoba vnější krásy vlčnovského kroje je pouhým odleskem naší touhy být stejně krásným ve svém nitru, ve svém srdci.

Když obléknu vlčnovský kroj, stávám se nejen hrdým na to, že jsem Vlčnovjanem, ale zároveň demonstruji, ukazuji, jak toužím po tom být vnitřně krásným, charakterním, mravně vzorným člověkem, příkladem a vzorem pro druhé. Buďte si vědomi, že vlastními silami toho nejsme schopni, ale v síle Ducha Svatého jsme vnitřně proměňováni a utvářeni k obrazu Božímu.

Kéž tedy dnešní slavnost není jen připomenutím lidových tradic, ale také oslavou Ducha Svatého a jeho moci učinit z nás člověka nového. Člověka, který odráží čistotu, pokoru, charakter a Boží krásu.

Chlapci a děvčata, buďte hrdí na to, že jste Vlčnovjany.

 

 

 

 

 

Nakonec jsem si řekl, že k tomuto mému textu přece jen jednu videoukázku dám, možná je k tomu vhodná. Točil jsem ji v neděli dopoledne v obřadní síni místního obecního úřadu, v místech, kam během Jízdy králů naprostá většina návštěvníků neměla možnost vstoupit. Starosta si bere slovo a začíná mluvit o hrdosti na Vlčnov. Poslouchají ho kromě řady oficiálních hostů především osmnáctiletí Vlčnovjané - pro ně je to okamžik, který zažívají jednou za život.

 

 

Ps. Abyste ale nebyli zklamaní, že je třeba tady málo informací, dávám sem odkazy na všechny jiné články na internetu, vím, že jsou pro Vlčnovjany velmi důležité, vzpomínám, jak mi starosta popisoval, že vlčnovské rodiny poctivě vyhledávají a schovávají vše, co a kdo o jejich Jízdě králů napsal ... Na fotky dám odkazy možná také, ale je jich všude tak strašně moc, že je to asi zbytečné ...

 CO VŠE JE NA INTERNETU:

 

Česká televize - reportáž  v hlavních večerních zprávách: TADY  

 

 Český rozhlas: Vlčnovem jela Jízda králů, poprvé po zápisu na seznam UNESCO

 

Český rozhlas: Iniciační obřad vlčnovské Jízdy králů je dojemným rituálem 

 

České noviny: Vlčnovem jela Jízda králů, poprvé po zápisu na seznam UNESCO

 

Slovácký deník: Vlčnov žil poprvé jízdou králů pod ochranou UNESCO 

 

Zlin.cz: Jízda králů: za rok na shledanou, do videnia, good by, auf wiedersehen 

 

Dobrý den s kurýrem: TADY,  TADY, TADY

 

Všechny články o Jízdě králů v Kunovicích a Vlčnově za poslední dny ...